Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

W ciągu geometrycznym (an) dane są √3- a2 = 2 i 3 a3 = − 2 . Wtedy wyraz a1 jest równy
A) − 12 B) 12 C) √-3 − 2 D) √3- 3

*Ukryj

W ciągu geometrycznym (an) dane są √2- a2 = 3 i 2 a3 = − 3 . Wtedy wyraz a1 jest równy
A) 1 3 B) − 1 3 C) √ - --2 3 D) √ - − -22

Dany jest ciąg geometryczny (− 16,4,− 1,...) . Wyraz ogólny tego ciągu to
A) ( ) a = 1 6⋅ 1 n−1 n 4 B) ( ) a = 1 6⋅ − 1 n− 1 n 4 C) ( ) 1 n− 1 an = − 16 ⋅ 4 D) ( 1)n− 1 an = − 16⋅ − 4

*Ukryj

Dany jest ciąg geometryczny (− 25,5,− 1,...) . Wyraz ogólny tego ciągu to
A) ( ) a = − 2 5⋅ − 1 n− 1 n 5 B) ( ) a = 25 ⋅ − 1 n−1 n 5 C) ( ) 1 n− 1 an = 2 5⋅ 5 D) ( 1)n −1 an = − 25⋅ 5

Dany jest ciąg geometryczny (− 27,9,− 3,...) . Wyraz ogólny tego ciągu to
A) ( ) a = 2 7⋅ 1 n−1 n 3 B) ( ) a = − 27 ⋅ − 1 n− 1 n 3 C) ( ) 1 n− 1 an = − 27 ⋅ 3 D) ( 1)n −1 an = 27⋅ − 3

Dany jest ciąg geometryczny (an) , określony dla n ≥ 1 , w którym √ -- a1 = 2 , √ -- a2 = 2 2 , √ -- a3 = 4 2 . Wzór na n -ty wyraz tego ciągu ma postać
A) ( ) √ -- n an = 2 B) √2n an = 2 C) ( √ -) a = --2 n n 2 D) √- a = (-2)n n 2

Dany jest ciąg geometryczny (an) , określony dla n ≥ 1 , w którym √ -- a1 = 4 2 , √ -- a2 = 2 2 , √ -- a3 = 2 . Wzór na n -ty wyraz tego ciągu ma postać
A) ( ) √ -- n an = 2 B) √2n an = 2 C) ( √ -) a = --2 n n 2 D) √- a = --2- n 2n−3

W ciągu geometrycznym drugi wyraz jest równy (− 2) , a trzeci wyraz (− 18) . Iloraz tego ciągu jest równy
A) -9 B) -3 C) 3 D) 9

*Ukryj

W ciągu geometrycznym drugi wyraz jest równy 3 , a trzeci wyraz (− 2 4) . Iloraz tego ciągu jest równy
A) -8 B) -4 C) 4 D) 8

W ciągu geometrycznym piąty wyraz jest równy 3 4 , a szósty wyraz jest równy − 12 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) 3 2 B) 2 3 C) − 3 2 D) 2 − 3

W ciągu geometrycznym (an) dane są: a4 = 12 i √ -- a7 = − 24 2 . Ciąg geometryczny (bn) ma taki sam pierwszy wyraz jak ciąg (an) , ale jego iloraz jest dwukrotnością ilorazu ciągu (an) . Zatem
A) b = 96 4 B) b = − 384√ 2- 4 C) √ -- b4 = − 24 2 D) b4 = 24

W ciągu geometrycznym (an) dane są a5 = 2 i a8 = − 54 . Wtedy
A) a4 = 29 B) a4 = − 6 C) a4 = 2 3 D) a4 = − 2 3

*Ukryj

W ciągu geometrycznym (an) dane są a3 = − 2 i a 6 = 54 . Wtedy
A) a2 = 29 B) a2 = 6 C) a2 = 2 3 D) a2 = − 2 3

Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 4, a piąty wyraz tego ciągu jest równy 1. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) 4 B) √ -- 4 2 C) 16 D) 16√ 2-

*Ukryj

Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 6, a piąty wyraz tego ciągu jest równy 2. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) 18 B) 9 C) 36 D) 12

W rosnącym ciągu geometrycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , spełniony jest warunek a4 = 27a1 . Iloraz q tego ciągu jest równy
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

*Ukryj

Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego (an) określonego dla n ≥ 1 są dodatnie i 3a2 = 2a3 . Stąd wynika, że iloraz q tego ciągu jest równy
A) q = 2 3 B) q = 3 2 C) q = 6 D) q = 5

Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego (an) określonego dla n ≥ 1 są dodatnie i 2a5 = 3a6 . Stąd wynika, że iloraz q tego ciągu jest równy
A) q = 2 3 B) q = 3 2 C) q = 6 D) q = 5

W ciągu geometrycznym (an) dane są: √3-- a4 = 2 7 i √ -- a1 = 7 5 . Wyraz a10 jest równy
A) -8 35 B) 56 C) √ --- 8 335 D) 16 35

*Ukryj

W ciągu geometrycznym rosnącym pierwszy wyraz jest równy (− 1 6) , a siódmy wyraz jest równy ( ) − 1 4 . Kwadrat czwartego wyrazu jest równy
A) − 2 B) 4 C) (61) 2 -8 D) ( 65)2 8

W malejącym ciągu geometrycznym (an) mamy: a1 = − 2 i a3 = − 4 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) -2 B) 2 C) √ -- − 2 D) √ 2-

*Ukryj

W rosnącym ciągu geometrycznym (an ) mamy: a1 = 2 i a3 = 4 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) -2 B) 2 C) √ -- − 2 D) √ 2-

Piąty wyraz rosnącego ciągu geometrycznego jest równy 1 53 , a siódmy 1 213 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) − 4 B) 2 C) − 2 D) 4

Trzeci wyraz malejącego ciągu geometrycznego jest równy 1 4 , a piąty -1 16 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) − 2 B) − 12 C) 12 D) 2

W malejącym ciągu geometrycznym (an) mamy: a1 = − 2 i a3 = − 8 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) -2 B) 2 C) √ -- − 2 D) √ 2-

W malejącym ciągu geometrycznym (an) mamy: a1 = − 2 i a3 = − 6 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) √ -- − 3 B) √ -- 3 C) -3 D) 3

W ciągu geometrycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , dane są: a1 = 7 , a2 = 2 1 . Wtedy
A) a6 = 1 701 B) a5 = 17 01 C) a = 17 01 4 D) a = 1701 7

W ciągu geometrycznym (an) dane są: a1 = 2 i a2 = 1 2 . Wtedy
A) a4 = 2 6 B) a4 = 43 2 C) a4 = 32 D) a4 = 25 92

*Ukryj

Jeżeli w ciągu geometrycznym (an) pierwszy wyraz ciągu jest równy 1 6 , a drugi wynosi 13 , to
A) a = 3 5 8 B) a = 11 5 8 C) 2 a5 = 1 3 D) 2 a 5 = 23

W ciągu geometrycznym (an) dane są: a1 = 3 6 i a2 = 18 . Wtedy
A) a4 = − 1 8 B) a4 = 0 C) a = 4,5 4 D) a = 144 4

W ciągu geometrycznym (an) dane są: a1 = 3 i a2 = 1 2 . Wtedy
A) a4 = 1 92 B) a4 = 4 8 C) a4 = 76 8 D) a4 = 9 6

Jeżeli w ciągu geometrycznym (an) pierwszy wyraz ciągu jest równy 2 − 3 , a drugi wynosi 2, to
A) a4 = 1 8 B) a4 = − 18 C) a = 6 4 D) a = − 6 4

W ciągu geometrycznym (an) dane są: a1 = 3 i a2 = 1 8 . Wtedy
A) a4 = 6 48 B) a4 = 3 9 C) a4 = 48 D) a4 = 38 88

Dany jest ciąg geometryczny (an) , określony dla n ≥ 1 , w którym 1 a1 = − 2 , a4 = 116 . Suma czterech początkowych wyrazów ciągu (an) jest równa
A) − 5 8 B) − 3 8 C) 1 − 4 D) 5 − 16

Dany jest ciąg geometryczny (an) , w którym √ -- a1 = − 2 , a2 = 2 , √ -- a3 = − 2 2 . Dziesiąty wyraz tego ciągu, czyli a10 , jest równy
A) 32 B) − 32 C) √ -- 16 2 D) √ -- − 16 2

*Ukryj

Dany jest ciąg geometryczny (an) , w którym √ -- a1 = − 3 , a2 = 3 , √ -- a3 = − 3 3 . Dziewiąty wyraz tego ciągu, czyli a9 , jest równy
A) 243 B) − 24 3 C) √ -- 81 3 D) √ -- − 81 3

Dany jest ciąg geometryczny (an) , określony dla n ≥ 1 , o którym wiemy, że: a1 = 2 i a2 = 12 . Wtedy an = 155 52 dla
A) n = 4 B) n = 5 C) n = 6 D) n = 7

Jaką liczbę można wstawić pomiędzy ( 27) − 16 i ( 1) − 3 , aby z danymi liczbami tworzyła ciąg geometryczny?
A) 3 4 B) − 4 3 C) 4 3 D) -9 − 16

*Ukryj

Jaką liczbę można wstawić pomiędzy liczby ( 16) − 27 i (− 3) , aby z danymi liczbami tworzyła ciąg geometryczny?
A) − 3 4 B) 3 4 C) 4 3 D) 16 − 9

W ciągu geometrycznym rosnącym (an ) wyraz a4 jest równy 4, a wyraz a7 jest równy 32. Wskaż wzór na n -ty wyraz ciągu
A) an = 2n−1 B) an = 12 ⋅2n C) a = 2n− 2 n D) a = 2n n

*Ukryj

W ciągu geometrycznym rosnącym (an ) wyraz a4 jest równy 6, a wyraz a7 jest równy 48. Wskaż wzór na n -ty wyraz ciągu
A) an = 3⋅2n −2 B) an = 3⋅2n− 3 C) an = 3 ⋅2n− 1 D) an = 3⋅2n 4

W ciągu geometrycznym rosnącym (an ) wyraz a5 jest równy 4, a wyraz a8 jest równy 32. Wskaż wzór na n -ty wyraz ciągu
A) an = 2n−1 B) an = 122n C) a = 2n− 2 n D) a = 2n−3 n

Wzorem ogólnym ciągu geometrycznego w którym b2 = 7 i b3 = 49 jest:
A) ( ) b = 1 n−1 n 7 B) b = 7n +1 n C) bn = 7n− 1 D) bn = 7n

*Ukryj

Wzorem ogólnym ciągu geometrycznego w którym b2 = 10 i b3 = 2 0 jest:
A) bn = 15 ⋅2n B) bn = 5 ⋅2n−1 C) b = 5 ⋅2n+ 1 n D) b = 5 ⋅2n n

Liczby 2,6 są dwoma początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego. Do wyrazów tego ciągu nie należy liczba
A) 162 B) 54 C) 18 D) 9

*Ukryj

Liczby 4,12 są dwoma początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego. Do wyrazów tego ciągu nie należy liczba
A) 36 B) 108 C) 48 D) 324

Liczby 3,12 są dwoma początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego. Do wyrazów tego ciągu nie należy liczba
A) 192 B) 96 C) 768 D) 48

Dany jest ciąg geometryczny (an) , określony dla n ≥ 1 , w którym √ -- a2 = 2 , a3 = 2 . Suma sześciu początkowych wyrazów ciągu (an) jest równa
A) √-15- 2−1 B) √ -- 6 + 7 2 C) √ -- 3 2 + 7 D) √ -- 7 + 7 2

Kilka początkowych wyrazów ciągu geometrycznego (an) to 1 9,3 ,1 ,3,... . Wyraz a 9 tego ciągu jest równy
A) 3− 6 B) 3−9 C) 3− 10 D) 3− 7

*Ukryj

Kilka początkowych wyrazów ciągu geometrycznego (an) to: 1 − 4,2,− 1,2,... . Wyraz a 8 tego ciągu jest równy
A) 2− 7 B) 2−5 C) − 2− 7 D) − 2−5

Kilka początkowych wyrazów ciągu geometrycznego (an) to 1 4,2 ,1 ,2,... . Wyraz a 8 tego ciągu jest równy
A) 2− 4 B) 2−5 C) 2− 8 D) 2− 6

Kilka początkowych wyrazów ciągu geometrycznego (an) to 27 ,9 ,3,1,... . Wyraz a 9 tego ciągu jest równy
A) 3− 6 B) 3−4 C) 3− 10 D) 3− 5

Strona 1 z 2>