Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Ile wyrazów ma ciąg geometryczny (an) , w którym a1 = 0,025,q = 20 , natomiast ostatni wyraz jest równy 4000?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

*Ukryj

Ile wyrazów ma ciąg geometryczny (an) , w którym 1- a 1 = 27,q = 30 , natomiast ostatni wyraz jest równy 1000?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

Ile wyrazów ma ciąg geometryczny (an) , w którym -1- a1 = 512,q = 4 0 , natomiast ostatni wyraz jest równy 5000?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

W ciągu geometrycznym (an) dane są a1 = 3 i q = − 2 . Suma ośmiu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 255 B) -255 C) 257 D) -257

*Ukryj

W ciągu geometrycznym (an) dane są a1 = 2 i q = − 2 . Suma sześciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 86 B) 22 C) − 42 D) 42

W ciągu geometrycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , wyraz a1 = 5 , natomiast iloraz q = − 2 . Suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) − 1705 B) − 10 23 C) 1705 D) 5115

Pierwszy wyraz rosnącego ciągu geometrycznego (an) jest równy − 200 , a iloraz tego ciągu należy do zbioru { } − 2,− 1, 1,2 2 2 . Wobec tego iloraz ciągu (an) jest równy
A) -2 B) − 12 C) 12 D) 2

*Ukryj

Pierwszy wyraz malejącego ciągu geometrycznego (an) jest równy − 200 , a iloraz tego ciągu należy do zbioru { } − 2,− 1, 1,2 2 2 . Wobec tego iloraz ciągu (an) jest równy
A) -2 B) − 12 C) 12 D) 2

W ciągu geometrycznym (bn) wyraz b8 jest równy √ -- 2 2 , zaś iloraz tego ciągu ma wartość √ -- 6 2 . Wobec tego
A) √ -- b = 2 1 B) √ -- b = 32 1 C) √4-- b1 = 2 D) √5-- b1 = 2

*Ukryj

W ciągu geometrycznym (bn) wyraz b7 jest równy √ -- 4 2 , zaś iloraz tego ciągu ma wartość √ -- 8 8 . Wobec tego
A) √ -- b = 2 1 B) √ -- b = 32 1 C) √4-- b1 = 2 D) √5-- b1 = 2

W ciągu geometrycznym (bn) wyraz b9 jest równy √ -- 2 2 , zaś iloraz tego ciągu ma wartość √ -- 8 2 . Wobec tego
A) √ -- b = 2 1 B) √ -- b = 32 1 C) √4-- b1 = 2 D) √5-- b1 = 2

Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy √ -- 5 , a iloraz q = − 1 . Suma 1001 wyrazów tego ciągu jest równa
A) √ -- − 5 B) 0 C) √ -- 5 D) 2√ 5-

*Ukryj

Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy √ -- − 3 , a iloraz q = − 1 . Suma 101 wyrazów tego ciągu jest równa
A) √ -- − 3 B) 0 C) √ -- 3 D) 2√ 3-

Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy √ -- 5 , a iloraz q = − 1 . Suma 1000 wyrazów tego ciągu jest równa
A) √ -- − 5 B) 0 C) √ -- 5 D) 2√ 5-

W ciągu geometrycznym pierwszy wyraz a1 = 512 , a iloraz 1 q = − 2 . Ósmy wyraz tego ciągu jest równy
A) -4 B) -2 C) 2 D) 4

*Ukryj

Dany jest ciąg geometryczny (an) , w którym a1 = 64 i 1 q = − 2 . Wówczas
A) a5 = − 4 B) a 5 = 4 C) a5 = 2 D) a5 = − 2

W ciągu geometrycznym pierwszy wyraz a1 = 512 , a iloraz 1 q = − 2 . Siódmy wyraz tego ciągu jest równy
A) -8 B) -4 C) 4 D) 8

W ciągu geometrycznym pierwszy wyraz a1 = 10 24 , a iloraz 1 q = − 2 . Dziewiąty wyraz tego ciągu jest równy
A) -2 B) -4 C) 4 D) 2

Dziewiąty wyraz ciągu geometrycznego jest równy 1 4 , a iloraz tego ciągu jest równy − 12 . Trzeci wyraz tego ciągu jest równy
A) 16 B) − 8 C) − 16 D) 8