Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Dowolny/Wymierny

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Piąty wyraz ciągu (an) określonego wzorem 3n−-1 an = 2n+ 4 , gdzie n ≥ 1 jest równy
A) 1 B) 5 C) 10 D) 0,5

Ukryj Podobne zadania

Szósty wyraz ciągu (an) określonego wzorem 6n−6- an = 2n+3 , gdzie n ≥ 1 jest równy
A) 2 B) 1 C) 12 D) 0,5

Ciąg (an) jest określony wzorem n−2- an = 2n2 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Piąty wyraz tego ciągu jest równy
A) ( ) − 1- 10 B) 3- 50 C) -3- 100 D) ( ) − 1 5

Piąty wyraz ciągu (an) określonego wzorem 2n−-1 an = 3n+ 3 , gdzie n ≥ 1 jest równy
A) 1 B) 5 C) 10 D) 0,5

Ciąg (an) jest określony wzorem 2−n-- an = 3n2 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Piąty wyraz tego ciągu jest równy
A) ( ) − 1 5 B) 7- 75 C) ( ) − -1 25 D) ( ) − 1- 15

Ciąg (an ) jest określony wzorem 2n2−30n an = n dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Wtedy a 7 jest równy
A) (− 196) B) (− 3 2) C) (− 26) D) (− 16)

Ciąg (an ) jest określony wzorem --n−3- an = n(n+ 1) dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Wynika stąd, że suma siedmiu początkowych wyrazów ciągu (an) jest większa od sumy pięciu początkowych wyrazów ciągu (an ) o
A) 1 7 B) 23- 168 C) -5 42 D) 0

Ciąg an dany jest wzorem n−3- an = n−5 , gdzie n ≥ 1 oraz n ⁄= 5 . Liczba wyrazów całkowitych tego ciągu to
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Ciąg an dany jest wzorem n−18- an = n+ 6 , gdzie n ≥ 1 . Liczba wyrazów całkowitych tego ciągu to
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6

Ciąg (bn ) jest określony wzorem 1+-4n2−-4n bn = 3n2−28n dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Liczba niedodatnich wyrazów ciągu (bn) jest równa
A) 8 B) 9 C) 13 D) 14

Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym 2n3+-3n2+-8n+12- an = n2+4 . Suma dwudziestu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 480 B) 380 C) 280 D) 180

Ukryj Podobne zadania

Który wyraz ciągu (an) o wyrazie ogólnym 3n2−5 an = 1−2n2 jest równy 10 − 7 ?
A) piąty B) dwudziesty piąty C) siódmy D) dziewiąty

Który wyraz ciągu (an) o wyrazie ogólnym 5n+-3 an = 3n− 1 jest równy 2?
A) piąty B) siedemnasty C) siódmy D) dziewiąty

Ukryj Podobne zadania

Który wyraz ciągu (an) o wyrazie ogólnym 4n+-5 an = 2n− 3 jest równy 3?
A) piąty B) siedemnasty C) siódmy D) dziewiąty

Dany jest ciąg o wzorze ogólnym 35 an = n + 2 . Wartość 5 2 ma wyraz
A) szesnasty B) trzydziesty pierwszy C) siedemdziesiąty D) osiemnasty

Dany jest ciąg (an) jest określony wzorem 2n+14 an = n . Liczba całkowitych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

Ukryj Podobne zadania

Dany jest ciąg (an) jest określony wzorem 5n−12 an = n . Liczba całkowitych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 6 B) 4 C) 3 D) 7

Ciąg (an ) jest określony wzorem 24−-4n an = n dla n ≥ 1 . Liczba wszystkich całkowitych nieujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4

Dany jest ciąg (an) jest określony wzorem 3n+18 an = n . Liczba całkowitych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 5 B) 4 C) 8 D) 6

Ciąg (an ) jest określony wzorem 3n−-12 an = n dla n ≥ 1 . Liczba wszystkich całkowitych nieujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 6 B) 4 C) 3 D) 2

Dany jest ciąg n−15- an = n . Liczba całkowitych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 0 B) 1 C) 3 D) 4

Dany jest nieskończony ciąg (bn) , dla którego n2−5n−-6 bn = n+ 1 . Wobec tego wszystkie wyrazy tego ciągu są liczbami
A) dodatnimi B) ujemnymi C) całkowitymi D) niewymiernymi

Ukryj Podobne zadania

Dany jest nieskończony ciąg (bn) , dla którego n2+5n+-6 bn = n+ 1 . Wobec tego wszystkie wyrazy tego ciągu są liczbami
A) dodatnimi B) ujemnymi C) całkowitymi D) niewymiernymi

Dany jest nieskończony ciąg (bn) , dla którego n2+n−-6 bn = n+3 . Wobec tego wszystkie wyrazy tego ciągu są liczbami
A) dodatnimi B) ujemnymi C) całkowitymi D) niewymiernymi

Ciąg (an) o wyrazie ogólnym 1 an = n jest ciągiem
A) malejącym B) arytmetycznym C) rosnącym D) geometrycznym

Ukryj Podobne zadania

Ciąg (an) o wyrazie ogólnym 1 an = − n jest ciągiem
A) malejącym B) arytmetycznym C) rosnącym D) geometrycznym

Ciąg (an) o wyrazie ogólnym -1 an = n2 jest ciągiem
A) arytmetycznym B) malejącym C) rosnącym D) geometrycznym

spinner