Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym 2n−-3- an = n+2 . Wynika stąd, że
A) an+ 1 = 2nn+−12- B) an +1 = 2nn−+22 C) 2n−1- an+ 1 = n+ 3 D) 2n−2- an+ 1 = n+ 3

*Ukryj

Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym 4n+-2- an = 2n+ 4 . Wynika stąd, że
A) an− 1 = 42nn++13- B) an −1 = 2nn−+11 C) 4n+2- an− 1 = 2n+4 − 1 D) -4n-- an−1 = 2n+4

Piąty wyraz ciągu (an) określonego wzorem 3n−-1 an = 2n+ 4 , gdzie n ≥ 1 jest równy
A) 1 B) 5 C) 10 D) 0,5

*Ukryj

Szósty wyraz ciągu (an) określonego wzorem 6n−6- an = 2n+3 , gdzie n ≥ 1 jest równy
A) 2 B) 1 C) 12 D) 0,5

Ciąg (an ) jest określony wzorem 2n2−30n an = n dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Wtedy a 7 jest równy
A) (− 196) B) (− 3 2) C) (− 26) D) (− 16)

Piąty wyraz ciągu (an) określonego wzorem 2n−-1 an = 3n+ 3 , gdzie n ≥ 1 jest równy
A) 1 B) 5 C) 10 D) 0,5

Ciąg an dany jest wzorem n−3- an = n−5 , gdzie n ≥ 1 oraz n ⁄= 5 . Liczba wyrazów całkowitych tego ciągu to
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

*Ukryj

Ciąg an dany jest wzorem n−18- an = n+ 6 , gdzie n ≥ 1 . Liczba wyrazów całkowitych tego ciągu to
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6

Ciąg (bn ) jest określony wzorem 1+-4n2−-4n bn = 3n2−28n dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Liczba niedodatnich wyrazów ciągu (bn) jest równa
A) 8 B) 9 C) 13 D) 14

Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym 2n3+-3n2+-8n+12- an = n2+4 . Suma dwudziestu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 480 B) 380 C) 280 D) 180

Wyraz ogólny ciągu (an) ma postać --1--- an = n(n+ 1) , gdzie n ≥ 1 . Wobec tego
A) an+ 1 + an = --−2-- n(n+2) B) an+ 1 + an = --2--- n(n+2)
C) --−2-- an+1 + an = n(n+1) D) ---2-- an+ 1 + an = n(n+1)

*Ukryj

Wyraz ogólny ciągu (an) ma postać --1--- an = n(n+ 2) , gdzie n ≥ 1 . Wobec tego
A) an+ 2 + an = --2--- n(n+4) B) an+ 2 + an = --−2-- n(n+4)
C) --2--- an+2 + an = n(n+2) D) --−2-- an+ 2 + an = n(n+2)

Który wyraz ciągu (an) o wyrazie ogólnym 3n2−5 an = 1−2n2 jest równy 10 − 7 ?
A) piąty B) dwudziesty piąty C) siódmy D) dziewiąty

Który wyraz ciągu (an) o wyrazie ogólnym 5n+-3 an = 3n− 1 jest równy 2?
A) piąty B) siedemnasty C) siódmy D) dziewiąty

*Ukryj

Który wyraz ciągu (an) o wyrazie ogólnym 4n+-5 an = 2n− 3 jest równy 3?
A) piąty B) siedemnasty C) siódmy D) dziewiąty

Ciąg (an ) określony jest wzorem 12 an = − 2 + n dla n ≥ 1 . Równość an = 4 zachodzi dla
A) n = 2 B) n = 3 C) n = 4 D) n = 5

Dany jest ciąg o wzorze ogólnym 35 an = n + 2 . Wartość 5 2 ma wyraz
A) szesnasty B) trzydziesty pierwszy C) siedemdziesiąty D) osiemnasty

Dany jest ciąg (an) jest określony wzorem 2n+14 an = n . Liczba całkowitych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

*Ukryj

Ciąg (an ) jest określony wzorem 24−-4n an = n dla n ≥ 1 . Liczba wszystkich całkowitych nieujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4

Ciąg (an ) jest określony wzorem 3n−-12 an = n dla n ≥ 1 . Liczba wszystkich całkowitych nieujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 6 B) 4 C) 3 D) 2

Dany jest ciąg (an) jest określony wzorem 5n−12 an = n . Liczba całkowitych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 6 B) 4 C) 3 D) 7

Dany jest ciąg (an) jest określony wzorem 3n+18 an = n . Liczba całkowitych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 5 B) 4 C) 8 D) 6

Dany jest ciąg n−15- an = n . Liczba całkowitych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 0 B) 1 C) 3 D) 4

Dany jest nieskończony ciąg (bn) , dla którego n2−5n−-6 bn = n+ 1 . Wobec tego wszystkie wyrazy tego ciągu są liczbami
A) dodatnimi B) ujemnymi C) całkowitymi D) niewymiernymi

*Ukryj

Dany jest nieskończony ciąg (bn) , dla którego n2+5n+-6 bn = n+ 1 . Wobec tego wszystkie wyrazy tego ciągu są liczbami
A) dodatnimi B) ujemnymi C) całkowitymi D) niewymiernymi

Dany jest nieskończony ciąg (bn) , dla którego n2+n−-6 bn = n+3 . Wobec tego wszystkie wyrazy tego ciągu są liczbami
A) dodatnimi B) ujemnymi C) całkowitymi D) niewymiernymi

Ciąg (an) o wyrazie ogólnym 1 an = n jest ciągiem
A) malejącym B) arytmetycznym C) rosnącym D) geometrycznym

*Ukryj

Ciąg (an) o wyrazie ogólnym 1 an = − n jest ciągiem
A) malejącym B) arytmetycznym C) rosnącym D) geometrycznym

Ciąg (an) o wyrazie ogólnym -1 an = n2 jest ciągiem
A) arytmetycznym B) malejącym C) rosnącym D) geometrycznym