Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Suma odległości wierzchołka paraboli o równaniu  2 y = (x − 3) − 5 od osi układu współrzędnych jest równa
A) 4 B) 3 C) 5 D) 8

*Ukryj

Suma odległości wierzchołka paraboli o równaniu  2 y = (x + 2) + 4 od osi układu współrzędnych jest równa
A) 6 B) 2 C) -2 D) -6

Wierzchołkiem paraboli będącej wykresem funkcji określonej wzorem y = x2 − 4x+ 4 jest punkt o współrzędnych
A) (0,2) B) (0 ,− 2 ) C) (− 2,0) D) (2,0)

*Ukryj

Wykresem funkcji kwadratowej  2 f(x ) = x + 6x − 3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych
A) (6,− 3) B) (−3 ,−1 2) C) (6,69) D) (− 6,− 3)

Wykresem funkcji kwadratowej  2 f(x ) = x − 6x − 3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych
A) (− 6,− 3) B) (− 6,6 9) C) (3,− 12) D) (6,− 3)

Wykresem funkcji kwadratowej  2 f(x ) = x − 2x − 11 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych
A) (− 2,− 3) B) (− 2,− 12 ) C) (1,− 8) D) (1,− 12)

Wierzchołkiem paraboli będącej wykresem funkcji określonej wzorem y = −x 2 − 4x− 4 jest punkt o współrzędnych
A) (0,2) B) (0 ,− 2 ) C) (− 2,0) D) (2,0)

Wykresem funkcji kwadratowej  2 17 y = (3 − 5x ) + 3 jest parabola o wierzchołku w punkcie
A) ( ) 3, 17 3 B) ( ) 5, 17 3 C) ( ) 3, 17 5 3 D) ( ) − 3, 17 5 15

*Ukryj

Wykresem funkcji kwadratowej  2 7 y = (2 − 3x ) − 5 jest parabola o wierzchołku w punkcie
A) ( ) 23,− 75 B) ( ) 2,− 75 C) ( 2,− 7-) 3 45 D) (3,− 7) 5

<Strona 2 z 2