Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wykresem funkcji kwadratowej 2 f(x) = − 2x + 6x − 3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych
A) ( ) − 32,− 3 B) ( ) 32, 32 C) ( 3,3) 2 D) (− 3,− 3) 2

Punkt (1,2) jest wierzchołkiem paraboli o równaniu
A) y = 8x− 4x2 B) y = 12x − 6x 2 C) y = 4x − 2x 2 D) y = 2x− 4x2

Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji y = (x− 5)(x+ 7) ma współrzędne
A) (− 5,7) B) (1,− 32) C) (5,− 7) D) (−1 ,−3 6)

*Ukryj

Współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji f (x) = − 2(x + 2)(x − 4) są równe
A) (− 8,80) B) (1 ,1 8) C) (3,14 ) D) (− 1,18)

Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji y = (x+ 3)(x− 5) ma współrzędne
A) (− 1,− 16) B) (1,16) C) (1,− 16) D) (− 1,16)

Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji y = (x− 9)(x+ 5) ma współrzędne
A) (2,− 49) B) (− 2,− 49) C) (2,49) D) (− 2,49)

Współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji f (x) = 3(x + 3)(x − 7) są równe
A) (− 5,72) B) (− 2,− 27) C) (2,− 75) D) (5,− 48)

Współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji f (x) = − 2(x − 2)(x + 4) są równe
A) (− 8,80) B) (1 ,1 0) C) (3,14 ) D) (− 1,18)

Wierzchołek paraboli o równaniu 2 y = (x − 1) + 2c leży na prostej o równaniu y = 6 . Wtedy
A) c = − 6 B) c = −3 C) c = 3 D) c = 6

*Ukryj

Jeśli wiadomo, że wierzchołek funkcji 2 f (x) = 3x − 4k należy do prostej y = 5 , to wartość liczbowa współczynnika k jest równa
A) k = − 54 B) k = − 45 C) k = 4 5 D) k = 5 4

Wierzchołek paraboli o równaniu 2 y = (x − 1) − 2c leży na prostej o równaniu y = 4x . Wtedy
A) c = 12 B) c = − 12 C) c = − 2 D) c = 2

Wierzchołek paraboli o równaniu 2 y = (x − 1) − 2c leży na prostej o równaniu y = 6 . Wtedy
A) c = − 6 B) c = −3 C) c = 3 D) c = 6

Wierzchołek paraboli o równaniu 2 y = (x − 1) + 2c leży na prostej o równaniu y = 4x . Wtedy
A) c = 12 B) c = − 12 C) c = − 2 D) c = 2

Wykresem funkcji kwadratowej f(x ) = 1019 − (x − 301 9)(2019 + x) jest parabola, której wierzchołek leży na prostej
A) y = 3019 B) x = 2019 C) x = 5 00 D) y = 1019

Wierzchołek paraboli o równaniu 2 y = − 2((x + 2) + 2) ma współrzędne
A) (− 2,− 2) B) (− 2 ,2 ) C) (2,− 2) D) (−2 ,−4 )

*Ukryj

Wierzchołek paraboli o równaniu 2 y = − 2((x − 2) − 2) ma współrzędne
A) (− 2,4) B) (2,4 ) C) (2,− 2) D) (− 2,2)

Suma współrzędnych wierzchołka paraboli 2 y = − 2(x + 1) + 3 jest równa
A) − 2 B) 2 C) − 4 D) 4

Wierzchołek paraboli o równaniu 2 y = − 3(x + 1) ma współrzędne
A) (− 1,0) B) (0,− 1) C) (1,0) D) (0,1)

*Ukryj

Wierzchołkiem paraboli o równaniu 2 y = − 3(x − 2) + 4 jest punkt o współrzędnych
A) (− 2,− 4) B) (− 2 ,4 ) C) (2,− 4) D) (2,4)

Wykresem funkcji kwadratowej 2 f(x) = 4x − 5 jest parabola o wierzchołku w punkcie
A) (5,0) B) (0,5 ) C) (− 5,0) D) (0,− 5)

Wykresem funkcji kwadratowej 2 f(x) = 3x − 3 jest parabola o wierzchołku w punkcie
A) (3,0) B) (0,3 ) C) (− 3,0) D) (0,− 3)

Wierzchołek paraboli o równaniu 2 y = − 3(x + 2) + 3 ma współrzędne
A) (2,3) B) (3 ,− 2 ) C) (− 2,3) D) (3,2)

Wierzchołek paraboli o równaniu 2 y = − 2(x + 2) + 4 ma współrzędne
A) (2,− 2) B) (2,− 4) C) (− 2,2) D) (− 2,4)

Wierzchołkiem paraboli o równaniu 2 y = − 3(x + 2) + 4 jest punkt o współrzędnych
A) (− 2,− 4) B) (− 2 ,4 ) C) (2,− 4) D) (2,4)

Wierzchołek paraboli o równaniu 2 y = − 2(x − 1) ma współrzędne
A) (− 1,0) B) (0,− 1) C) (1,0) D) (0,1)

Wykresem funkcji kwadratowej 2 f(x) = − 3x + 3 jest parabola o wierzchołku w punkcie
A) (3,0) B) (0,3 ) C) (− 3,0) D) (0,− 3)

Wierzchołek paraboli 2 y = x + 4x − 13 leży na prostej o równaniu
A) x = −2 B) x = 2 C) x = 4 D) x = − 4

*Ukryj

Wierzchołek paraboli 2 y = −x + 8x − 11 leży na prostej o równaniu
A) x = −8 B) x = 8 C) x = 4 D) x = − 4

Wierzchołek paraboli 2 y = x − 4x + 5 leży na prostej o równaniu
A) x = −2 B) x = 2 C) x = 4 D) x = − 4

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f(x) = (x − 3 )(7 − x ) . Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji f należy do prostej o równaniu
A) y = − 5 B) y = 5 C) y = −4 D) y = 4

*Ukryj

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f(x) = (x + 7 )(3 − x ) . Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji f należy do prostej o równaniu
A) y = − 25 B) y = 2 5 C) y = − 2 D) y = 2

Odległość wierzchołka paraboli 2 f (x) = x − 10x + 8 od osi Ox jest równa
A) 5 B) 17 C) √ -- 5 D) √ --- 17

*Ukryj

Odległość wierzchołka paraboli 2 f (x) = x − 6x + 7 od osi Ox jest równa
A) 2 B) -2 C) √ -- 2 D) 3

Odległość wierzchołka paraboli 2 f (x) = x + 8x + 5 od osi Oy jest równa
A) -11 B) 11 C) 4 D) √ --- 11

Wierzchołek W paraboli, będącej wykresem funkcji 2 f(x) = 2x + 8x + 5 przesunięto o wektor −→ − 3v , gdzie → v = [− 4;5] , otrzymując punkt ′ W . Współrzędne punktu ′ W są równe
A) W ′ = (− 14,12 ) B) W ′ = (10,− 18) C) W ′ = (− 6,2) D) W ′ = (2,− 8)

Wierzchołek paraboli opisanej wzorem 2 f(x ) = (x + 6,6) + 2012 należy do
A) I ćwiartki układu współrzędnych B) II ćwiartki układu współrzędnych
C) III ćwiartki układu współrzędnych D) IV ćwiartki układu współrzędnych

Dana jest parabola o równaniu 2 y = x + 8x − 1 4 . Pierwsza współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa
A) x = − 8 B) x = − 4 C) x = 4 D) x = 8

*Ukryj

Dana jest parabola o równaniu 2 y = x − 8x − 1 6 . Pierwsza współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa
A) x = − 8 B) x = − 4 C) x = 4 D) x = 8

Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji y = (5 − 2x )(3+ x) ma współrzędne
A) ( ) − 1, 121 4 8 B) ( ) 1,− 121 4 8 C) ( ) 1, 121 4 8 D) ( ) − 1,− 121 4 8

*Ukryj

Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji y = (2 + x )(3− 2x) ma współrzędne
A) ( ) 1,− 49 4 8 B) ( ) − 1, 49 4 8 C) ( ) 1, 49 4 8 D) ( ) − 1,− 49 4 8

Wykresem funkcji f danej wzorem 2 f(x ) = − 2(x+ 2m ) − 5 jest parabola o wierzchołku w punkcie P = (4,− 5) . Wówczas
A) m = 2 B) m = − 4 C) m = − 2 D) m = 4

Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli o równaniu y = (x + 2)(x − 4 ) jest równa
A) − 8 B) − 4 C) 1 D) 2

*Ukryj

Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli o równaniu y = (x − 2)(x + 4 ) jest równa
A) 8 B) 4 C) − 2 D) − 1

Wierzchołek paraboli 2 1 y = (2x + 1) − 6 leży na prostej o równaniu
A) y = − 16x B) y = 13x C) y = 3x D) y = 1x 6

*Ukryj

Wierzchołek paraboli 2 1 y = (2x + 1) + 6 leży na prostej o równaniu
A) y = − 13x B) y = 13x C) y = 3x D) y = − 1x 6

Suma odległości wierzchołka paraboli o równaniu 2 y = (x − 3) − 5 od osi układu współrzędnych jest równa
A) 4 B) 3 C) 5 D) 8

*Ukryj

Suma odległości wierzchołka paraboli o równaniu 2 y = (x + 2) + 4 od osi układu współrzędnych jest równa
A) 6 B) 2 C) -2 D) -6

Wierzchołkiem paraboli będącej wykresem funkcji określonej wzorem y = x2 − 4x+ 4 jest punkt o współrzędnych
A) (0,2) B) (0 ,− 2 ) C) (− 2,0) D) (2,0)

*Ukryj

Wykresem funkcji kwadratowej 2 f(x ) = x − 2x − 11 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych
A) (− 2,− 3) B) (− 2,− 12 ) C) (1,− 8) D) (1,− 12)

Wierzchołkiem paraboli będącej wykresem funkcji określonej wzorem y = −x 2 − 4x− 4 jest punkt o współrzędnych
A) (0,2) B) (0 ,− 2 ) C) (− 2,0) D) (2,0)

Wykresem funkcji kwadratowej 2 f(x ) = x + 6x − 3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych
A) (6,− 3) B) (−3 ,−1 2) C) (6,69) D) (− 6,− 3)

Wykresem funkcji kwadratowej 2 f(x ) = x − 6x − 3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych
A) (− 6,− 3) B) (− 6,6 9) C) (3,− 12) D) (6,− 3)

Strona 1 z 2>