Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Parabola/Wierzchołek

Wyszukiwanie zadań

Wykresem funkcji kwadratowej 2 f(x ) = 3x + bx + c jest parabola o wierzchołku w punkcie W = (− 3,2) . Wzór tej funkcji w postaci kanonicznej to
A) f(x ) = 3(x − 3)2 + 2 B) f(x) = 3(x+ 3)2 + 2
C) 2 f(x) = (x− 3) + 2 D) 2 f(x ) = (x+ 3) + 2

Wykresem funkcji kwadratowej 2 f(x) = − 2x + 6x − 3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych
A) ( ) − 32,− 3 B) ( ) 32, 32 C) ( 3,3) 2 D) (− 3,− 3) 2

Wykresem funkcji kwadratowej f określonej wzorem f(x) = − 3 (x + 4)(x− 2) jest parabola o wierzchołku W = (p,q ) . Współrzędne wierzchołka W spełniają warunki
A) p > 0 i q > 0 B) p < 0 i q > 0 C) p < 0 i q < 0 D) p > 0 i q < 0

Ukryj Podobne zadania

Wykresem funkcji kwadratowej f określonej wzorem f(x) = − 3 (x − 4)(x+ 2) jest parabola o wierzchołku W = (p,q ) . Współrzędne wierzchołka W spełniają warunki
A) p > 0 i q > 0 B) p < 0 i q > 0 C) p < 0 i q < 0 D) p > 0 i q < 0

Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji y = (x− 5)(x+ 7) ma współrzędne
A) (− 5,7) B) (1,− 32) C) (5,− 7) D) (−1 ,−3 6)

Ukryj Podobne zadania

Współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji f (x) = − 2(x + 2)(x − 4) są równe
A) (− 8,80) B) (1 ,1 8) C) (3,14 ) D) (− 1,18)

Współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji f (x) = 3(x + 3)(x − 7) są równe
A) (− 5,72) B) (− 2,− 27) C) (2,− 75) D) (5,− 48)

Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji y = (x+ 3)(x− 5) ma współrzędne
A) (− 1,− 16) B) (1,16) C) (1,− 16) D) (− 1,16)

Współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji f (x) = − 2(x − 2)(x + 4) są równe
A) (− 8,80) B) (1 ,1 0) C) (3,14 ) D) (− 1,18)

Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji y = (x− 9)(x+ 5) ma współrzędne
A) (2,− 49) B) (− 2,− 49) C) (2,49) D) (− 2,49)

Wierzchołek paraboli o równaniu 2 y = (x − 1) + 2c leży na prostej o równaniu y = 6 . Wtedy
A) c = − 6 B) c = −3 C) c = 3 D) c = 6

Ukryj Podobne zadania

Wierzchołek paraboli o równaniu 2 y = (x − 1) + 2c leży na prostej o równaniu y = 4x . Wtedy
A) c = 12 B) c = − 12 C) c = − 2 D) c = 2

Wierzchołek paraboli o równaniu 2 y = (x − 1) − 2c leży na prostej o równaniu y = 4x . Wtedy
A) c = 12 B) c = − 12 C) c = − 2 D) c = 2

Jeśli wiadomo, że wierzchołek funkcji 2 f (x) = 3x − 4k należy do prostej y = 5 , to wartość liczbowa współczynnika k jest równa
A) k = − 54 B) k = − 45 C) k = 4 5 D) k = 5 4

Wierzchołek paraboli o równaniu 2 y = (x − 1) − 2c leży na prostej o równaniu y = 6 . Wtedy
A) c = − 6 B) c = −3 C) c = 3 D) c = 6

Wykresem funkcji kwadratowej f(x ) = 1019 − (x − 301 9)(2019 + x) jest parabola, której wierzchołek leży na prostej
A) y = 3019 B) x = 2019 C) x = 5 00 D) y = 1019

Ukryj Podobne zadania

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f (x) = − 3x2 + 2x − 7 . Wykresem funkcji f jest parabola, której wierzchołek leży na prostej o równaniu
A) y = −4 0x B) y = −2 0x C) y = − 80x D) y = 20x

Ukryj Podobne zadania

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f (x) = − (x − 1)2 + 2 . Wykresem funkcji f jest parabola, której wierzchołek ma współrzędne
A) (1,2) B) (− 1,2 ) C) (1,− 2) D) (− 1,− 2)

Wykresem funkcji kwadratowej 2 f(x) = − 3x + 3 jest parabola o wierzchołku w punkcie
A) (3,0) B) (0,3 ) C) (− 3,0) D) (0,− 3)

Wykresem funkcji kwadratowej 2 f(x) = 3x − 3 jest parabola o wierzchołku w punkcie
A) (3,0) B) (0,3 ) C) (− 3,0) D) (0,− 3)

Wierzchołkiem paraboli o równaniu 2 y = − 3(x + 2) + 4 jest punkt o współrzędnych
A) (− 2,− 4) B) (− 2 ,4 ) C) (2,− 4) D) (2,4)

Wykresem funkcji kwadratowej 2 f(x) = 4x − 5 jest parabola o wierzchołku w punkcie
A) (5,0) B) (0,5 ) C) (− 5,0) D) (0,− 5)

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f (x) = − (x + 2)2 − 1 . Wykresem funkcji f jest parabola, której wierzchołek ma współrzędne
A) (2,1) B) (− 2,1 ) C) (2,− 1) D) (− 2,− 1)

Wierzchołkiem paraboli o równaniu 2 y = − 3(x − 2) + 4 jest punkt o współrzędnych
A) (− 2,− 4) B) (− 2 ,4 ) C) (2,− 4) D) (2,4)

Ukryj Podobne zadania

Punkt S = (p ,q) jest wierzchołkiem paraboli będącej wykresem funkcji f (x) = (2x − 3)2 − (3x − 2)2 . Zatem
A) p + q = 1 B) 5p + q = 5 C) p + 5q = 1 D) p − q = 5

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f(x) = (x − 3 )(7 − x ) . Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji f należy do prostej o równaniu
A) y = − 5 B) y = 5 C) y = −4 D) y = 4

Ukryj Podobne zadania

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f(x) = (x + 7 )(3 − x ) . Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji f należy do prostej o równaniu
A) y = − 25 B) y = 2 5 C) y = − 2 D) y = 2

Ukryj Podobne zadania

Wierzchołek W paraboli, będącej wykresem funkcji 2 f(x) = 2x + 8x + 5 przesunięto o wektor −→ − 3v , gdzie → v = [− 4;5] , otrzymując punkt ′ W . Współrzędne punktu ′ W są równe
A) W ′ = (− 14,12 ) B) W ′ = (10,− 18) C) W ′ = (− 6,2) D) W ′ = (2,− 8)

Wierzchołek paraboli opisanej wzorem 2 f(x ) = (x + 6,6) + 2012 należy do
A) I ćwiartki układu współrzędnych B) II ćwiartki układu współrzędnych
C) III ćwiartki układu współrzędnych D) IV ćwiartki układu współrzędnych

Dana jest parabola o równaniu 2 y = x + 8x − 1 4 . Pierwsza współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa
A) x = − 8 B) x = − 4 C) x = 4 D) x = 8

Ukryj Podobne zadania

Dana jest parabola o równaniu 2 y = x − 8x − 1 6 . Pierwsza współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa
A) x = − 8 B) x = − 4 C) x = 4 D) x = 8

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f (x) = − 2(x + a)(x − 2a ) . Wierzchołek paraboli, która jest wykresem funkcji f , ma współrzędną y równą 2. Zatem liczba a może być równa
A) − 2 3 B) 3 2 C) 4 D) 1 2

Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji y = (5 − 2x )(3+ x) ma współrzędne
A) ( ) − 1, 121 4 8 B) ( ) 1,− 121 4 8 C) ( ) 1, 121 4 8 D) ( ) − 1,− 121 4 8

Ukryj Podobne zadania

Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji y = (2 + x )(3− 2x) ma współrzędne
A) ( ) 1,− 49 4 8 B) ( ) − 1, 49 4 8 C) ( ) 1, 49 4 8 D) ( ) − 1,− 49 4 8

Strona 1 z 2
spinner