Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wszystkie dwucyfrowe liczby naturalne podzielne przez 7 tworzą rosnący ciąg arytmetyczny. Dwunastym wyrazem tego ciągu jest liczba
A) 77 B) 84 C) 91 D) 98

*Ukryj

Wszystkie dwucyfrowe liczby naturalne podzielne przez 8 tworzą rosnący ciąg arytmetyczny. Jedenastym wyrazem tego ciągu jest liczba
A) 92 B) 72 C) 88 D) 96

Suma 9+ 1 3+ 17+ ⋅⋅⋅+ 8 1 kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego jest równa
A) 859 B) 851 C) 855 D) 1710

*Ukryj

Suma 7+ 1 2+ 17+ ⋅⋅⋅+ 1 37 kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego jest równa
A) 3888 B) 1944 C) 2016 D) 1800

W ciągu arytmetycznym (an) określonym dla n ≥ 1 , średnia arytmetyczna trzech pierwszych wyrazów jest dwa razy większa od wyrazu czwartego. Szósty wyraz tego ciągu jest równy
A) 2 B) 0 C) 4 D) − 2

Średnia arytmetyczna wszystkich wyrazów 100-wyrazowego ciągu arytmetycznego (an) jest równa 37, a różnica tego ciągu jest równa (− 6) . Pierwszy wyraz ciągu (an) jest równy
A) 594 B) 520 C) 260 D) 334

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ∈ N + spełniony jest warunek

a5 = 2(a 3 − a1) + 1.

Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A)− 1 B) 1 C) 2 D) 3

Ciąg arytmetyczny tworzą liczby
A) 2,4,8 B) 12, 13, 14 C) √ --√ -- √ -- 2, 5 , 8 D) − 5,− 3,− 1

*Ukryj

Ciąg arytmetyczny tworzą liczby
A) − 4,− 7,− 9 B) 12, 13, 16 C) √ --√ --√ -- 3, 5, 7 D) 3,9,27

Ciąg arytmetyczny tworzą liczby
A) 6,12,48 B) 23, 14, 16 C) √ --√ --- √ --- 8, 1 8, 32 D) − 6,− 3,− 1

Wszystkie trzycyfrowe liczby naturalne podzielne przez 7 tworzą rosnący ciąg arytmetyczny. Setnym wyrazem tego ciągu jest liczba
A) 791 B) 700 C) 805 D) 798

W nieskończonym ciągu arytmetycznym wyraz o numerze 2017 jest o 348 mniejszy od wyrazu o numerze 1930. Różnica tego ciągu jest równa
A) 87 B) 4 C) − 4 D) − 87

Dany jest nieskończony rosnący ciąg arytmetyczny (an ) o wyrazach dodatnich. Wtedy
A) a4 + a7 = a10 B) a4 + a6 = a 3 + a8 C) a + a = a + a 2 9 3 8 D) a5 + a7 = 2a 8

*Ukryj

Dany jest nieskończony rosnący ciąg arytmetyczny (an ) o wyrazach dodatnich. Wtedy
A) a5 + a11 = a8 B) a2 + a7 = a 5 + a4 C) a + a = a + a 5 8 1 11 D) a5 + a11 = 2a7

Dany jest nieskończony rosnący ciąg arytmetyczny (an ) o wyrazach dodatnich. Wtedy
A) a5 + a11 = a8 B) a2 + a8 = a 5 + a4 C) a + a = a + a 5 8 2 11 D) a5 + a11 = 2a7

W ciągu arytmetycznym (an) określonym dla n ≥ 1 , średnia arytmetyczna wyrazów: a6,a7,a8 jest o 33 mniejsza od średniej arytmetycznej wyrazów a12 i a13 . Różnica tego ciągu jest równa
A) 6 B) − 8 C) − 6 D) 8