Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wyrażenie 6 9 27x + 8x można zapisać w postaci
A) (3x 2 − 2x 3)(9x4 + 6x5 + 4x6) B) (3x 2 + 2x 3)(9x4 − 6x5 + 4x6)
C) (3x2 + 2x 3)(9x 4 − 12x5 + 4x6) D) 2 3 4 5 6 (3x − 2x )(9x + 12x + 4x )

Wyrażenie 6 W = x + 216 jest równe
A) ( )( ) x2 + 6 x4 − 6x2 + 36 B) ( )( ) x2 − 6 x 4 + 6x 2 + 36
C) ( 2 )3 x + 6 D) ( 2 )( 4 2 ) x + 6 x + 6x + 36

*Ukryj

Wyrażenie 6 W = y + 216 jest równe
A) ( )( ) y2 + 6 y4 − 6y 2 + 36 B) ( ) y2 + 6 3
C) ( 2 )( 4 2 ) y − 6 y + 6y + 36 D) ( )( ) y2 + 6 y 4 + 6y 2 + 3 6

Wyrażenie 9 W = 216 − x jest równe
A) ( ) 6− x3 3 B) ( )( ) 6 − x 3 36 + 6x 3 + x 6
C) ( 3)( 3 6) 6− x 36 − 6x + x D) ( )( ) 6+ x3 3 6− 6x3 + x6

Wyrażenie 9 W = 64 − y jest równe
A) ( )( ) 4− y3 1 6+ 4y3 + y6 B) ( )( ) 4+ y3 1 6− 4y 3 + y6
C) ( 3)( 3 6) 4 − y 16 − 4y + y D) ( 3)3 4− y

Wyrażenie 9 W = 216 + x jest równe
A) ( ) 6+ x3 3 B) ( )( ) 6 − x 3 36 + 6x 3 + x 6
C) ( 3)( 3 6) 6+ x 36 + 6x + x D) ( )( ) 6+ x3 3 6− 6x3 + x6

Wyrażenie 6 W = x − 216 jest równe
A) ( )( ) x2 − 6 x4 − 6x2 + 36 B) ( )( ) x2 − 6 x 4 + 6x 2 + 36
C) ( 2 )3 x + 6 D) ( 2 )( 4 2 ) x + 6 x − 6x + 36

Wyrażenie 6 W = x − 125 jest równe
A) ( )( ) x2 − 5 x4 − 5x2 + 25 B) ( )( ) x2 + 5 x 4 − 5x 2 + 25
C) ( 2 )( 4 2 ) x − 5 x + 5x + 25 D) ( 2 )3 x + 5

Wyrażenie 9 W = 64 + y jest równe
A) ( )( ) 4+ y3 1 6+ 4y3 + y6 B) ( )( ) 4+ y3 1 6− 4y 3 + y6
C) ( 3)( 3 6) 4 − y 16 + 4y + y D) ( 3)3 4+ y

Wyrażenie 6 W = x + 125 jest równe
A) ( )( ) x2 + 5 x4 + 5x2 + 25 B) ( )( ) x2 + 5 x 4 − 5x 2 + 25
C) ( 2 )( 4 2 ) x − 5 x + 5x + 25 D) ( 2 )3 x + 5

Wyrażenie 6 W = y − 216 jest równe
A) ( )( ) y2 + 6 y4 − 6y 2 + 36 B) ( ) y2 + 6 3
C) ( 2 )( 4 2 ) y − 6 y + 6y + 36 D) ( )( ) y2 − 6 y 4 − 6y 2 + 3 6

Wyrażenie 2 2 (2x + 3) − (1− 2x) jest równe
A) 8x 2 + 8x + 8 B) 16x + 8 C) 8x + 8 D) 8x2 + 8

Wartość wyrażenia 2 x − 6x+ 9 dla √ -- x = 3+ 3 jest równa
A) 1 B) 3 C) √ -- 1 + 2 3 D) √ -- 1 − 2 3

*Ukryj

Wartość wyrażenia 2 x − 8x+ 16 dla √ -- x = 4 + 3 jest równa
A) 3 B) 16 C) √ -- 16 + 8 3 D) √ -- 16 − 8 3

Wyrażenie ∘ --------2 ∘ -------2- W = (x + 2) − (x+ 3) dla x ∈ (−3 ,−2 ) przyjmuje postać
A) 2x − 5 B) − 2x − 5 C) -1 D) − 2x − 1

*Ukryj

Wyrażenie √ -2---------- √ ---2 W = x − 4x + 4 − 4x dla x ≥ 2 przyjmuje postać
A) x + 2 B) − 3x + 2 C) − x − 2 D) x− 2

Wyrażenie ∘ --------2 ∘ -------2- W = (3 − x ) − (2− x) dla x ∈ (2 ,3) przyjmuje postać
A) 5 − 2x B) 5 C) -1 D) 2x − 5

Wyrażenie (a+ b+ c − d)(a + b − c + d) może być zapisane w postaci
A) (a + b)2 − (c+ d)2 B) (a+ b)2 − (c − d)2
C) 2 2 (a− b) − (c− d ) D) 2 (a + b− c− d)

Jeśli -A-- -B--- -5x−11-- x+ 2 + 2x−3 = 2x2+x −6 , to suma A + B jest równa
A) 0 B) 2 C) 1 D) − 1

Suma liczby odwrotnej do -3-- x+ 1 i przeciwnej do 1−2x- 15 jest równa
A) 7x+15-4 B) x+175- C) 4x+-7 15 D) 7x−-4- 15

Wyrażenie wymierne x3+x-2+x+1- x3+x 2−x−1 po uproszczeniu ma postać:
A) − x+-1 x− 1 B) x2−1 x2+1 C) −xx+−11 D) 2 xx2+−11

*Ukryj

Wyrażenie wymierne x3−x-2+x−1- x3−x 2−x+1 po uproszczeniu ma postać:
A) − x+-1 x− 1 B) x2−1 x2+1 C) 2 xx2+−-11 D) −xx+−11

Wyrażenie √ --- 2 a+ 2b 2a + 2b może być przekształcone do postaci
A) √ -- (a + b 2)2 B) √ -- ( a + 2b )2 C) √ -- √ -- ( a + b 2)2 D) √ -- (a+ b2 2)2

Niech a = − 2 i b = 3 . Wartość wyrażenia b a a − b jest równa
A) 739 B) 719- C) − 793 D) − 71 9

*Ukryj

Niech a = − 3 i b = − 2 . Wartość wyrażenia b a a − b jest równa
A) 712 B) − 1772 C) − -1 72 D) 17 72

Niech a = 2 i b = − 3 . Wartość wyrażenia b a a − b jest równa
A) 738 B) 718- C) − 783 D) − 71 8

Równość ( √ -) −2 √ -- a + 2 = 3 + 2 2 jest prawdziwa dla
A) √ --- a = 13 B) a = − 1 C) a = 2 D) √ --- a = 13 + 1

Po wykonaniu działań w wyrażeniu -x-- x−1- W = x+1 − x otrzymujemy
A) 1x B) −x+11- C) --−-1- x(x+ 1) D) ---1-- x(x+1)

*Ukryj

Wyrażenie -x-- --x- ----5----- x−5 − x− 4 − (x−4)(x− 5) można zapisać w postaci
A) --1- x− 4 B) x − 4 C) -----5---- (x− 4)(x−5) D) --−9x−5--- (x−4)(x− 5)

Wyrażenie -x-- 1 x−1 − x , określone dla x ⁄= 0 i x ⁄= 1 , jest równe
A) x2−2x+-1 x −x B) x2−2x−-1 x −x C) xx2−−1x- D) 2 x-−xx−1−1

Po wykonaniu działania x−3- -x-- x + x+ 3 otrzymujemy
A) (x−3)x x(x+3) B) 2x2−9- x(x+ 3) C) x2(xx−+33) D) x(xx2−+33)

Wyrażenie 3x+1- 2x−1- x− 2 − x+3 jest równe
A) -x2+15x+1- (x−2)(x+3) B) ---x+-2--- (x− 2)(x+3) C) x (x−2)(x+3) D) x+2 −5--

Wyrażenie 2x+1- 3x−1- x+ 2 − x−3 jest równe
A) − -x2+10x+1- (x+2)(x−3) B) -x2−-10x−1- (x+2)(x−3) C) 2 (x−+x2)−(x5−3) D) −2xx+−21-

Potęga (y )5 x (gdzie x i y są różne od zera) jest równa
A) x − 5⋅ y B) ( ) x −5 y C) y5 x D) (x) 5 − y

Po skróceniu wyrażenia ab3+b4- W = ab3 otrzymamy
A) W = ab3+b- a B) W = b3+b4- b3 C) a+b-- W = a D) 4 W = 1 + b

*Ukryj

Po skróceniu wyrażenia ab3+b4- W = b2+ab otrzymamy
A) W = ab3+b- a B) W = b 2 C) a+b W = -a-- D) b3+b4 W = --b3-

Po skróceniu wyrażenia xy3+y-4 W = xy4 otrzymamy
A) xy3+y- W = x B) y3+y-4 W = y3 C) W = x+y- y D) W = x+y- xy

Wiadomo, że a3−1 a2+a+-1- a+1 : a+1 = 3 . Zatem a+ 3 jest równe
A) 7 B) 1 C) -1 D) 5

*Ukryj

Wiadomo, że a3−1 a2+a+-1- a+2 : a+2 = 2 . Zatem a− 2 jest równe
A) 7 B) 1 C) -1 D) 5

Wiadomo, że a3+1 a2−a+-1- a+3 : a+3 = 3 . Zatem a+ 3 jest równe
A) 7 B) 1 C) -1 D) 5

Wyrażenie 2 2x − 2y − xy + x jest równe wyrażeniu
A) (x + y)(x − 2) B) (x + y)(x+ 2) C) (x − y)(x − 2) D) (x − y)(x + 2)

*Ukryj

Wyrażenie 5a− 1+ 15ab − 3b jest równe iloczynowi
A) (1 − 5a)(3b + 1) B) (5a+ 1)(1− 3b) C) (5a − 1)(3b − 1) D) (5a − 1)(1 + 3b )

Dla każdych liczb rzeczywistych a,b wyrażenie a − b+ ab− 1 jest równe
A) (a + 1)(b − 1) B) (1 − b)(1 + a) C) (a − 1)(b + 1) D) (a+ b)(1+ a)

Dla każdych liczb rzeczywistych a,b wyrażenie a − b− ab+ 1 jest równe
A) (a + 1)(b − 1) B) (1 − b)(1 + a) C) (a − 1)(b + 1) D) (a+ b)(1+ a)

Dla każdych liczb rzeczywistych a,b wyrażenie a− 2ab + 1 − 2b jest równe
A) (2a + 1)(1 − b) B) (2 − b)(1 + a) C) (1 − b)(a + 2) D) (1− 2b)(a+ 1)

Dla każdej liczby rzeczywistej a i każdej liczby rzeczywistej b wyrażenie ab + a − b − 1 jest równe
A) (a − 1)(b − 1) B) (a + 1)(b − 1) C) (a − 1)(b + 1) D) (a+ 1)(b+ 1)

Dane są dwie sumy algebraiczne 3 3x − 2x oraz 2 − 3x − 2 . Iloczyn tych sum jest równy
A) − 9x5 + 4x B) − 9x 6 + 6x3 − 6x2 + 4x C) − x5 + 6x3 − 6x2 + 4x D) 6 − 9x + 4x

*Ukryj

Dane są dwie sumy algebraiczne 3 2x − 3x oraz 2 − 2x − 3 . Iloczyn tych sum jest równy
A) − 4x6 + 9x B) − 4x 6 + 6x3 − 6x2 + 9x C) − x5 + 6x3 − 6x2 + 9x D) 5 − 4x + 9x

Wyrażenie ( 1 )n ( n−1 )n − 1 − 1−n-- ⋅ − -n--+ 1 jest równe wyrażeniu
A) -(n−2)n- (n−1)nnn B) (n−-2)n (n− 1)n C) ---1-- (n− 1)n D) -(2−n)n- (n−1)nnn

Dla każdej liczby rzeczywistej x , wyrażenie 2 4x − 12x + 9 jest równe
A) (4x + 3)(x + 3 ) B) (2x − 3)(2x + 3) C) (2x − 3)(2x − 3) D) (x − 3)(4x − 3)

*Ukryj

Dla każdej liczby rzeczywistej x , wyrażenie 2 4x + 15x + 9 jest równe
A) (4x + 3)(x + 3 ) B) (2x − 3)(2x + 3) C) (2x − 3)(2x − 3) D) (x − 3)(4x − 3)

Strona 1 z 5>>>>