Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Liczby/Wyrażenia algebraiczne/Udowodnij.../2 literki

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Suma dwóch liczb jest równa √ -- 7 , a ich różnica jest równa √ -- 3 . Wykaż, że iloczyn tych liczb jest liczbą całkowitą.

Ukryj Podobne zadania

Wykaż, że jeżeli liczby a i b spełniają równość  √ -- √ -- a+ 3 = b + 6 to przynajmniej jedna z nich jest niewymierna.

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Suma dwóch liczb jest równa √ -- m , a ich różnica jest równa √ -- n , gdzie m i n są dodatnimi liczbami całkowitymi. Wykaż, że iloczyn tych liczb jest liczbą wymierną.

spinner