Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Nierówności/Udowodnij.../Z pierwiastkami

Wyszukiwanie zadań

Wykaż, że dla dowolnych różnych liczb rzeczywistych a,b prawdziwa jest nierówność

 ∘ -------- a+--b- a2 +-b2 2 < 2 .
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Udowodnij, że dla dowolnych liczb nieujemnych a i b prawdziwa jest nierówność

 √ ---- 3a+--3b-≥ 2ab . 4
Ukryj Podobne zadania

Wykaż, że dla każdej liczby a > 0 i dla każdej liczby b > 0 prawdziwa jest nierówność

√1-+ √1--≥ √---4-√--. a b a+ b

Wykaż, że dla dowolnych dodatnich liczb rzeczywistych a,b,c,d prawdziwa jest nierówność

 √ --- √ --- a+--b+--c+-d- ≥ --ab-+---cd-. 4 2

Wykaż, że dla dowolnych dodatnich liczb rzeczywistych a,b prawdziwa jest nierówność

 ∘ --- ∘ --- √ -- √ -- a2- b2- a + b ≤ b + a .
  • Wykaż, że dla dowolnych różnych liczb dodatnich a,b prawdziwa jest nierówność
     ∘ -------- a + b a2 + b2 ------< -------. 2 2
  • Wykorzystując nierówność z punktu a), wykaż, że prawdziwa jest nierówność
    ∘ -100---- ∘ -100---- 51 2 − 2+ 2 + 2 < 2 .
spinner