Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dany jest wykres funkcji y = f(x ) , której dziedziną jest przedział (− 7,4) .


PIC


 • Podaj największą wartość funkcji f .
 • Napisz maksymalne przedziały, w których funkcja jest malejąca.
 • Wypisz wszystkie argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartość 3.
 • Podaj miejsca zerowe funkcji g(x) = f (x)− 1 .

Na poniższym rysunku przedstawiono wykres funkcji y = f (x) .


PIC


 • Wyznacz zbiór wartości funkcji f .
 • Oblicz f(π )− f(− 2π ) .
 • Rozwiąż równanie f (x) = − 1 .
 • Napisz równanie prostej AB .

Dany jest wykres funkcji y = f (x) , której dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych.

 • Wyznacz wzór tej funkcji korzystając z danych na rysunku.
 • Określ monotoniczność funkcji f.
 • Napisz, jaką najmniejszą wartość przyjmuje funkcja f dla argumentów należących do przedziału ⟨1;6⟩ .
 • Narysuj wykres funkcji g określonej wzorem: g (x) = f(x )+ 2 .

PIC

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f .


PIC


 • Oblicz wartość wyrażenia (− 3)f(2) .
 • Podaj zbiór wartości funkcji h(x) = f (x)+ 2010 .

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f (x) .


PIC


 • Podaj zbiór wartości tej funkcji.
 • Podaj dziedzinę tej funkcji.
 • Wartość funkcji dla argumentu 2.
 • Narysuj wykres funkcji g(x) = f(x − 1) + 1 .
 • Narysuj wykres symetryczny do wykresu funkcji y = f(x) względem początku układu współrzędnych.
*Ukryj

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f .

 • Naszkicuj wykres funkcji g(x) = −f (x+ 1) .
 • Określ dziedzinę f(x) i g (x ) .
 • Podaj maksymalne przedziały, w których funkcja g jest malejąca.
 • Podaj wartość funkcji g(x) dla argumentu równego 2.

PIC

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f .

 • Naszkicuj wykres funkcji g(x) = f(−x )− 1 .
 • Określ dziedzinę f(x) i g (x ) .
 • Podaj maksymalne przedziały, w których funkcja g jest rosnąca.
 • Podaj wartość funkcji g(x) dla argumentu równego 1.

PIC

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f (x) .


PIC


 • Podaj zbiór wartości tej funkcji.
 • Podaj dziedzinę tej funkcji.
 • Wartość funkcji dla argumentu 2.
 • Narysuj wykres funkcji g(x) = f(x − 1) + 1 .
 • Narysuj wykres symetryczny do wykresu funkcji y = f(x) względem początku układu współrzędnych.

Na poniższym rysunku przedstawiono łamaną ABCD , która jest wykresem funkcji y = f(x ) .


PIC


Korzystając z tego wykresu

 • zapisz w postaci przedziału zbiór wartości funkcji f ,
 • podaj wartość funkcji f dla argumentu x = 1− √ 10- ,
 • wyznacz równanie prostej BC ,
 • oblicz długość odcinka BC .

Poniżej przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) . Na podstawie tego wykresu podaj:

 • dziedzinę i zbiór wartości funkcji f ,
 • maksymalne przedziały, w których funkcja jest malejąca,
 • zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości nieujemne,
 • zbiór rozwiązań nierówności f(x) < 3 .
 • Naszkicuj (na tym samym rysunku) wykres funkcji y = f(−x ) .

PIC

*Ukryj

Poniżej przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) . Na podstawie tego wykresu podaj:

 • dziedzinę i zbiór wartości funkcji f ,
 • maksymalne przedziały, w których funkcja jest malejąca,
 • zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości niedodatnie,
 • zbiór rozwiązań nierówności f(x) < 2 .
 • Naszkicuj (na tym samym rysunku) wykres funkcji y = −f (x) .

PIC

Poniżej przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) . Na podstawie tego wykresu podaj:

 • dziedzinę funkcji f ,
 • zbiór wartości funkcji f ,
 • maksymalne przedziały, w których funkcja f jest malejąca,
 • miejsca zerowe funkcji f ,
 • zbiór argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości nieujemne.

PIC

*Ukryj

Poniżej przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) . Na podstawie tego wykresu podaj:

 • dziedzinę funkcji f ,
 • zbiór wartości funkcji f ,
 • maksymalne przedziały, w których funkcja f jest rosnąca,
 • miejsca zerowe funkcji f ,
 • zbiór argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości niedodatnie.

PIC

Poniżej przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) . Na podstawie tego wykresu podaj:

 • wartość wyrażenia 2 ⋅f(3) − f(− 2) ,
 • dziedzinę funkcji f ,
 • maksymalne przedziały, w których funkcja f jest rosnąca,
 • zbiór argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości niedodatnie.

PIC

Poniżej przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) . Na podstawie tego wykresu podaj:

 • wartość wyrażenia 3 ⋅f(2) − f(− 4) ,
 • dziedzinę funkcji f ,
 • maksymalne przedziały, w których funkcja f jest malejąca,
 • zbiór argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości nieujemne.

PIC

<Strona 2 z 2