Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Dany wykres

Wyszukiwanie zadań

Dany jest wykres funkcji y = f(x ) określonej dla x ∈ ⟨− 7,7 ⟩ .


PIC


Odczytaj z wykresu:

 • rozwiązania równania f(x − 1) = 1 ;
 • miejsca zerowe funkcji y = f(x) + 2 ;
 • maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f (x) .
Ukryj Podobne zadania

Dany jest wykres funkcji y = f(x ) określonej dla x ∈ ⟨− 7,7 ⟩ .


PIC


Odczytaj z wykresu:

 • rozwiązania równania f(x + 3) = − 1 ;
 • miejsca zerowe funkcji y = f(x) − 2 ;
 • maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f (x) .

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji y = f(x) .


PIC


Naszkicuj wykres funkcji: g(x) = f(−x )− 3 . Określ dziedzinę oraz miejsca zerowe funkcji g(x) .

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f (x) .

 • Sporządź (na tym samym rysunku) wykres funkcji g(x) = f (−x ) .
 • Podaj maksymalny przedział, w którym funkcja g jest rosnąca.

PIC

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f (x) .

 • Sporządź (na tym samym rysunku) wykres funkcji g(x) = f (−x ) .
 • Podaj maksymalny przedział, w którym funkcja g jest rosnąca.

PIC

Poniżej znajduje się fragment wykresu funkcji y = f(x) .


PIC


Dorysuj brakującą część wykresu wiedząc, że dziedziną funkcji f jest przedział ⟨− 5,5⟩ , a wykres jest symetryczny względem osi OY . Następnie na podstawie wykresu funkcji f :

 • podaj, dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje najmniejszą wartość;
 • oblicz wartość wyrażenia f (0)− 4⋅f (− 4) ;
 • podaj liczbę rozwiązań równania f(x) = − 2 .

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) narysowano wykres funkcji y = f(x ) (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


Wyznacz zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja y = |f(x)| przyjmuje wartości większe od 1.

Funkcja g określona wzorem g(x ) = |f(x − 1)+ 2| , gdzie f jest funkcją, której wykres przedstawiono obok. Podaj zbiór rozwiązań nierówności g (x ) ≤ 2x + 4 .


PIC


Na rysunku przedstawiony jest wykres pewnej funkcji y = f (x) .


PIC


Naszkicuj na oddzielnych rysunkach wykresy funkcji: y = f (x+ 1) i y = f(x) − 2 .

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) narysowano wykres funkcji y = f(x ) (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


Zapisz poniżej zbiór wszystkich rozwiązań nierówności f (x) < − 1 .

Ukryj Podobne zadania

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) narysowano wykres funkcji y = f(x ) (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


Zapisz poniżej zbiór wszystkich rozwiązań nierówności f (x) ≤ 1 .

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) narysowano wykres funkcji y = f(x ) (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


Wyznacz zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości większe od 1.

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) narysowano wykres funkcji y = f(x ) (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


Wyznacz zbiór rozwiązań nierówności f(x) ≤ 1 .

Na rysunku, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) , przedstawiono wykres funkcji f . Każdy z punktów przecięcia wykresu funkcji f z prostą o równaniu y = 2 ma obie współrzędne całkowite.


ZINFO-FIGURE


Wyznacz zbiór rozwiązań nierówności f(x) ≤ 2 .

Na podstawie podanego wykresu funkcji f


PIC


 • wyznacz największą i najmniejszą wartość funkcji;
 • podaj najdłuższy przedział na którym funkcja jest malejąca;
 • zapisz w postaci sumy przedziałów zbiór rozwiązań nierówności f(x) < 3 ;
 • oblicz w ilu punktach wykres funkcji g(x) = [f(x )]2 przecina prostą y = 4 .
Ukryj Podobne zadania

Na podstawie podanego wykresu funkcji f


PIC


 • Wyznacz zbiór wartości funkcji.
 • Podaj najdłuższy przedział na którym funkcja jest rosnąca.
 • Podaj liczbę rozwiązań równania √ -- f(x) = 7 .
 • Oblicz w ilu punktach wykres funkcji g(x) = [f (x )]2 przecina prostą y = 1 .

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) narysowano wykres funkcji y = f(x ) (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


Wyznacz zbiór wszystkich rozwiązań nierówności |f (x)| ≥ 1 .

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji y = f(x) .


PIC


Naszkicuj wykres funkcji: g(x) = f(|x|) − 2 . Określ dziedzinę oraz miejsca zerowe funkcji g(x) .

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f .


PIC


Odczytaj z wykresu i zapisz:

 • maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f ,
 • liczbę rozwiązań równania |f(x )| = 1 2 .

Poniżej znajduje się fragment wykresu funkcji y = f(x) . Wiedząc, że dziedziną tej funkcji jest przedział (− 7,7) i wykres funkcji jest symetryczny względem punktu O (0,0) , dorysuj brakującą część wykresu. Następnie na podstawie wykresu funkcji f podaj:

 • zbiór wartości funkcji f
 • maksymalne przedziały monotoniczności tej funkcji;
 • wszystkie rozwiązania równania f(x) = −x .

PIC

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f .


PIC


Odczytaj z wykresu i zapisz:

 • zbiór wartości funkcji f ,
 • przedział maksymalnej długości, w którym funkcja f jest malejąca.
Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f .


PIC


Odczytaj z wykresu i zapisz:

 • zbiór wartości funkcji f ,
 • przedział maksymalnej długości, w którym funkcja f jest rosnąca.

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f (x) określonej dla x ∈ ⟨− 7,8 ⟩ .


PIC


Odczytaj z wykresu i zapisz:

 • największą wartość funkcji f ,
 • zbiór rozwiązań nierówności f(x) < 0 .

Odczytaj z wykresu


PIC


 • dziedzinę i miejsce zerowe funkcji,
 • przedziały monotoniczności funkcji.

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f (x) określonej dla x ∈ ⟨− 7,8 ⟩ .


PIC


Odczytaj z wykresu i zapisz:

 • najmniejszą wartość funkcji f ,
 • zbiór rozwiązań nierówności f(x) < 0 .

Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres funkcji f , określonej w przedziale (− 3,5 ⟩ .


PIC


 • Podaj maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f .
 • Naszkicuj w tym samym układzie współrzędnych wykres funkcji g , opisanej wzorem g(x) = f (x+ 2) .
 • Wyznacz zbiór wszystkich argumentów należących do przedziału ⟨− 1,3⟩ , dla których wartości funkcji f są większe niż wartości funkcji g .

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) . Dla jakich argumentów funkcja g(x) = f (x+ 3)+ 2 jest rosnąca?


PIC


Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f .


PIC


 • Podaj dziedzinę funkcji f .
 • Podaj wszystkie miejsca zerowe funkcji f .
 • Odczytaj wartość funkcji f dla argumentu x = 5 .
 • Podaj zbiór wartości funkcji f .
 • Podaj maksymalny przedział o długości 3, w którym funkcja f jest rosnąca.
 • Zapisz w postaci sumy przedziałów zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości ujemne.

Na rysunku, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) , przedstawiono wykres funkcji f określonej dla każdego x ∈ (− 6,5] . Na tym wykresie zaznaczono punkty o współrzędnych całkowitych.


PIC


Wyznacz zbiór wartości funkcji f .

Na rysunku przedstawiono pewną funkcję y = f (x) określoną w przedziale ⟨− 3,3⟩ .


PIC


Określ na podstawie wykresu tej funkcji:

 • zbiór wartości;
 • miejsca zerowe;
 • przedziały monotoniczności;
 • największą i najmniejszą wartość;
 • zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie oraz zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne.
Ukryj Podobne zadania

Z wykresu funkcji y = f(x) przedstawionego na rysunku odczytaj:


PIC


 • dziedzinę i zbiór wartości funkcji;
 • miejsca zerowe funkcji;
 • maksymalne przedziały, w których funkcja jest malejąca;
 • dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości większe od zera;
 • zbiór rozwiązań nierówności f(x) < − 1 .

Poniżej przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) . Na podstawie tego wykresu podaj:


PIC


 • dziedzinę i zbiór wartości funkcji f ;
 • maksymalne przedziały, w których funkcja jest malejąca;
 • zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości nieujemne;
 • zbiór rozwiązań nierówności f(x) ≥ − 2 .

Z wykresu funkcji y = f(x) przedstawionego na rysunku odczytaj:


PIC


 • dziedzinę i zbiór wartości funkcji;
 • jej miejsca zerowe;
 • maksymalne przedziały, w których funkcja jest rosnąca;
 • dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartość równą − 1 ;
 • zbiór rozwiązań nierówności f(x) ≤ 1 .

Z wykresu funkcji y = f(x) przedstawionego na rysunku odczytaj:


PIC


 • dziedzinę i zbiór wartości funkcji;
 • miejsca zerowe funkcji;
 • maksymalne przedziały, w których funkcja jest rosnąca;
 • dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości większe od zera;
 • zbiór rozwiązań nierówności f(x) ≤ − 1 .

Poniżej przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) . Na podstawie tego wykresu podaj:


PIC


 • dziedzinę i zbiór wartości funkcji f ;
 • maksymalne przedziały, w których funkcja jest malejąca;
 • zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości niedodatnie;
 • zbiór rozwiązań nierówności f(x) ≤ 2 .

Z wykresu funkcji y = f(x) przedstawionego na rysunku odczytaj:


PIC


 • dziedzinę i zbiór wartości funkcji;
 • jej miejsca zerowe;
 • maksymalne przedziały, w których funkcja jest malejąca;
 • dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartość równą 2;
 • zbiór rozwiązań nierówności f(x) ≥ 1 .

Na rysunku, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) , przedstawiono wykres funkcji f określonej dla każdego x ∈ [− 5,4) . Na tym wykresie zaznaczono punkty o współrzędnych całkowitych.


PIC


Wyznacz zbiór wartości funkcji f .

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) , przedstawiono wykres funkcji f określonej dla każdego x ∈ (− 4,5] . Na tym wykresie zaznaczono punkty o współrzędnych całkowitych.


PIC


Wyznacz zbiór wartości funkcji f .

Strona 1 z 2
spinner