Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Rozwiąż równanie 2 0,25 log 3x + 1 = 0 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 2 0,25 log 3x − 1 = 0 .

Rozwiąż równanie log(x + 3 )− log 0,5 = 2 lo g(x − 2) .

W prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których współrzędne spełniają warunek xy lo g3 3-= (lo g3x )(log 3y) .

*Ukryj

W prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których współrzędne spełniają warunek xy lo g2 2-= (lo g2x )(log 2y) .

Wyznacz te wartości parametru m ∈ R , dla których równanie

log3(2x + 1) = m + log 3(x− 1)

ma pierwiastek należący do zbioru ⟨2,4⟩ .

*Ukryj

Dla jakich wartości parametru m ∈ R pierwiastek równania lo g43 − m = log2(x + 3) należy do przedziału ⟨3,4) ?

W prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których współrzędne spełniają warunek (log2 x)(log2y )+ 2 = lo g2(xy2) .

Rozwiąż równanie x x− lo g5 = xlog 5+ 2log 2 − log(1 + 2 ) .

Rozwiąż równanie log5 (lo g4(lo g2x )) = 0 .

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie

 2 2 (log 3x) − log3x = m

ma dwa rozwiązania należące do przedziału ⟨1 ,+∞ ) .

Podaj ilustrację graficzną równania 10 lo gyx + logx y = 3 .

Rozwiąż równanie 2 2(log12 x) − 9log 12 x + 4 = 0 .

Wyznacz miejsca zerowe funkcji 3 2 2 f (x ) = log2(−x − 4x + 3x + 18 )− log 2(− 2x − 2x+ 12) .

Rozwiąż równanie 2log(x − 2)− log (3x− 6) = log 4 .

Rozwiąż równanie 1 log4 lo g2log3(2x − 1 ) = 2 .

Rozwiąż równanie 1 log4(1 + log3[1 + log2(x + 3)]) = 2 .

Rozwiąż równanie 1+logx 2 x = 100x .

Rozwiąż równanie x2−-2x log 12 log8 x− 3 = 0 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 1 log4(1 + log3(1 + log2(x + 3 ))) = 2 .

Rozwiąż równanie --1-- log3(x − 1) = lo g32x− 1 .

Rozwiąż równanie 9−2x- 4,5 log 2 = log x .

W prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz zbiór wszystkich punktów, których współrzędne spełniają warunek |log 5x|+ |lo g5y | = 1 .


PIC


Rozwiąż równanie logx2(x + 2) = 1 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie log4−x 2 16 = 2 .

Rozwiąż równanie 2 logx(4x + x − 4) = 3 .