Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Nierówności

Wyszukiwanie zadań

Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających jednocześnie następujące nierówności: (1 − x)(x + 2) > 0 i (2 − x)(x + 1 ) ≥ 0 .


PIC


Ukryj Podobne zadania

Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających jednocześnie następujące nierówności: (1 − x)(x + 2) ≥ 0 i (2 − x)(x + 1 ) > 0 .


PIC


Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x + 6| > 3 .


PIC


Ukryj Podobne zadania

Zbiór wszystkich rozwiązań nierówności |x + 3| > 6 jest przedstawiony jako przedział na osi


PIC


Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x − 2| ≥ 3 .


PIC


Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x + 7| > 5 .


PIC


Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność 2(x − 2 ) ≤ 4(x − 1)+ 1 jest
A) − 2 B) − 1 C) 0 D) 1

Ukryj Podobne zadania

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność 2(x − 2 ) ≤ 4(x − 1)+ 3 jest
A) − 2 B) − 1 C) 0 D) 1

Wskaż rysunek, na którym może być przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności  √ -- 1 − 2x ≥ 3 7(1 − x) .


PIC


Ukryj Podobne zadania

Wskaż rysunek, na którym może być przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności  √ --- 4 − 3x ≥ 3 30(1 − x) .


PIC


Przykładem liczby niewymiernej spełniającej nierówność  2 520x − 53x + 1 < 0 jest
A) 0,04 B) √ --- --225 500 C) √ --- -310208 D) √-- 45060-

Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających jednocześnie następujące nierówności: 3(x − 1)(x − 5 ) ≤ 0 i x > 1 .


PIC


Ukryj Podobne zadania

Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających jednocześnie następujące nierówności: 4(x + 2)(x − 2 ) ≤ 0 i x + 2 > 0 .


PIC


Ukryj Podobne zadania

Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań nierówności x 1 x 4 + 6 < 3 .
A) (− ∞ ,− 2) B) (− ∞ ,2) C) (− 2,+ ∞ ) D) (2 ,+ ∞ )

Ukryj Podobne zadania

Zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność 3 2x- x 5 − 3 ≥ 6 jest przedziałem
A) ⟨ 9-,+ ∞ ) 15 B) ( ⟩ − ∞ , 18 25 C) ⟨ ) 1-,+ ∞ 30 D) (− ∞ , 9⟩ 5

Zbiorem rozwiązań nierówności 2(x − 3) ≥ 5(x − 1) − (3x + 1 ) jest
A) zbiór liczb rzeczywistych B) zbiór pusty C) (− 3,+ ∞ ) D) ⟨0 ,+∞ )

Suma liczb całkowitych dodatnich spełniających nierówność 2x−-6 x 4 + 2 ≤ 0 jest równa
A) 1 B) 3 C) 0 D) 6

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej:


PIC


A) |x − 4,5| < 3 ,5 B) |x + 4,5| < 3,5 C) |2x+ 7| < 9 D) |x − 3,5| < 4,5

Ukryj Podobne zadania

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej:


PIC


A) |x − 1,5| < 4 ,5 B) |x + 1,5| < 3,5 C) |2x+ 7| < 9 D) |x − 1,5| < 3,5

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej:


PIC


A) |x − 1,5| < 4 ,5 B) |x + 1,5| < 4,5 C) |x+ 6| < 9 D) |x + 3| < 3,5

Ukryj Podobne zadania

Spośród poniższych nierówności wskaż tę, którą spełniają wszystkie liczby całkowite.
A) |2x − 1 5| > 1 B) |4x + 34| > 3 C) |4x + 38 | > 1 D) |2x − 13| > 3

Najmniejszą liczbą naturalną, która nie spełnia nierówności  2 x − 7x− 5 < 0 jest
A) 0 B) 3 C) 7 D) 8

Ukryj Podobne zadania

Największą liczbą naturalną, która nie spełnia nierówności  2 x − 7x − 5 > 0 jest
A) 0 B) 3 C) 7 D) 8

Strona 1 z 6
spinner