Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Wielomianowe/Stopnia 3

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Równanie 3 ( 3)2 4x − 9x = 4x x+ 2 w zbiorze liczb rzeczywistych
A) nie ma rozwiązań.
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie.
C) ma dokładnie dwa rozwiązania.
D) ma dokładnie trzy rozwiązania.

Wśród miejsc zerowych wielomianu są liczby 0, 1, − 2 . Wielomian może mieć postać:
A) W (x ) = x4 + 2x3 − x2 − 2x B) W (x) = x3 + 3x2 + 2x
C) 3 2 W (x ) = x + 2x + x − 2 D) 3 2 W (x) = x + 2x + 4x + 5

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Liczba pierwiastków rzeczywistych wielomianu 2 W (x) = − 3(x + 9)(x − 2 ) jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Dany jest wielomian 3 2 W (x) = x + ax + bx + 1 , gdzie a i b są liczbami całkowitymi. Zatem
A) Równanie W (x) = 0 musi mieć co najmniej 2 różne pierwiastki.
B) Jeżeli równanie W (x ) = 0 ma pierwiastek całkowity, to a + b = − 2 .
C) Jeżeli równanie W (x ) = 0 ma ujemny pierwiastek wymierny, to a = b .
D) Równanie W (x) = 0 może nie mieć rozwiązań.

Ukryj Podobne zadania

Dany jest wielomian 3 2 W (x) = x + ax + bx − 1 , gdzie a i b są liczbami całkowitymi. Zatem
A) Jeżeli równanie W (x) = 0 ma pierwiastek wymierny, to a + b = 0 .
B) Jeżeli równanie W (x) = 0 ma ujemny pierwiastek całkowity, to a = b+ 2 .
C) Równanie W (x) = 0 może nie mieć rozwiązań.
D) Równanie W (x) = 0 musi mieć co najmniej 2 różne pierwiastki.

Dany jest wielomian 3 2 W (x) = x + ax − bx − 1 , gdzie a i b są liczbami całkowitymi. Zatem
A) Jeżeli równanie W (x) = 0 ma pierwiastek wymierny, to a + b = 2 .
B) Jeżeli równanie W (x) = 0 ma dodatni pierwiastek całkowity, to a = b .
C) Równanie W (x) = 0 może nie mieć rozwiązań.
D) Równanie W (x) = 0 musi mieć co najmniej 2 różne pierwiastki.

Ukryj Podobne zadania

Liczba 5 jest pierwiastkiem wielomianu 3 2 W (x ) = x − 5x + ax + 10 . Współczynnik a jest równy
A) − 2 B) − 5 C) 2 D) 5

Liczba 2 jest pierwiastkiem wielomianu 3 2 W (x ) = x + ax + 6x − 4 . Współczynnik a jest równy
A) 2 B) -2 C) 4 D) -4

Funkcja f(x) = (x − 2)(x+ 3)(x− 4) ma
A) 1 miejsce zerowe B) 2 miejsca zerowe
C) 3 miejsca zerowe D) nie ma miejsc zerowych

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f(x) = (x − 3)(x+ 1)(x− 5)
A) nie ma miejsc zerowych B) ma 1 miejsce zerowe
C) ma 2 miejsca zerowe D) ma 3 miejsca zerowe

Ukryj Podobne zadania

Równanie ( 1 ) 2 2x − 1,5 (x − 16) = 0
A) ma trzy różne rozwiązania B) ma dwa różne rozwiązania
C) ma jedno rozwiązanie D) nie ma rozwiązań

Liczba pierwiastków wielomianu 3 Q(x ) = x − 64x , które są liczbami parzystymi jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Ukryj Podobne zadania

Liczba pierwiastków wielomianu 3 Q(x ) = x − 81x , które są liczbami parzystymi jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Dany jest wielomian W określony wzorem 3 2 W (x ) = x − 2x − 3x + 6 dla każdej liczby rzeczywistej x . Wielomian W przy rozkładzie na czynniki ma postać
A) W (x) = (x + 2)(x2 − 3) B) 2 W (x) = (x − 2)(x − 3)
C) 2 W (x ) = (x+ 2)(x + 3) D) W (x) = (x − 2)(x2 + 3)

Ukryj Podobne zadania

Dany jest wielomian W określony wzorem 3 2 W (x ) = x − 2x + 3x − 6 dla każdej liczby rzeczywistej x . Wielomian W przy rozkładzie na czynniki ma postać
A) W (x) = (x + 2)(x2 − 3) B) 2 W (x) = (x − 2)(x − 3)
C) 2 W (x ) = (x+ 2)(x + 3) D) W (x) = (x − 2)(x2 + 3)

Strona 1 z 2
spinner