Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Iloczyn wszystkich rozwiązań równania 2 2x (x − 9)(x+ 1) = 0 jest równy
A) (− 3) B) 3 C) 0 D) 9

Suma pierwiastków wielomianu 2 W (x) = 2 (x− 2)(x − 9)(x + 6) jest równa
A) 5 B) 8 C) 4 D) -4

*Ukryj

Suma wszystkich pierwiastków równania: 2 − (x + 5)(x + 1 )(x− 7) = 0 jest równa
A) 0 B) 2 C) − 2 D) 1

Suma pierwiastków wielomianu 2 W (x) = 3 (x+ 3)(x − 4)(x − 6) jest równa
A) 3 B) 7 C) -7 D) -3

Suma pierwiastków wielomianu 2 W (x) = 2 (x+ 2)(x − 9)(x − 6) jest równa
A) 5 B) 8 C) 4 D) -4

Wskaż równanie, dla którego suma wszystkich rozwiązań jest równa 0.
A) (x − 2)(x + 3) = 0 B) (x2 + 2)(x − 3) = 0
C) 2 (x − 2)(x − 3) = 0 D) 2 2 (x + 2)(x − 3) = 0

Liczba pierwiastków wielomianu 2 2 W (x) = (x + 4)(x − 4x + 5 ) jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

*Ukryj

Liczba różnych miejsc zerowych wielomianu 2 2 W (x ) = (x − 4)(x − 4x + 4) jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Które z równań jest sprzeczne w zbiorze liczb rzeczywistych?
A) x4 + x = 0 B) x3 + 1 = 0 C) x4 + 1 = 0 D) 3x3 + 12 = 0

Liczba niewymiernych pierwiastków równania 2 2 (x − 9 )(x + 3x+ 1) = 0 jest równa
A) 0 B) 2 C) 3 D) 4

*Ukryj

Liczba niewymiernych pierwiastków równania 2 2 (x − 8 1)(x + 11x − 26) = 0 jest równa
A) 0 B) 2 C) 3 D) 4

Liczba niewymiernych pierwiastków równania 2 2 (x − 8 )(x + 4x+ 3) = 0 jest równa
A) 4 B) 3 C) 2 D) 0

Dane jest równanie 2 x(x + 2 )(x + 1) = 0 . Do zbioru rozwiązań tego równania należy liczba
A) 2 B) 1 C) − 1 D) 0

Do zbioru rozwiązań równania 2 x (x+ 2)(x − 1) = 0 nie należy liczba
A) 0 B) 1 C) 2 D) − 1

Równanie 2 (x + 5)(x − 3)(x + 1) = 0 ma
A) dwa rozwiązania: x = − 5,x = 3
B) dwa rozwiązania: x = − 3,x = 5
C) cztery rozwiązania: x = − 5,x = − 1,x = 1,x = 3
D) cztery rozwiązania: x = − 3,x = − 1,x = 1,x = 5

*Ukryj

Równanie 2 x(x − 3)(x + 2 5) = 0 ma dokładnie
A) cztery rozwiązania: x = 0,x = 3 ,x = 5,x = − 5
B) trzy rozwiązania: x = 3 ,x = 5,x = − 5
C) dwa rozwiązania: x = 0,x = 3
D) jedno rozwiązanie: x = 3

Równanie 2 (x + 4)(x + 4)(x − 2) = 0 ma
A) dwa rozwiązania: x = − 2,x = 4
B) dwa rozwiązania: x = − 4,x = 2
C) trzy rozwiązania: x = −4 ,x = − 2,x = 2
D) trzy rozwiązania: x = − 2,x = 2,x = 1,x = 4

Iloczyn rozwiązań równania 3 2 2 x (25x − 3) = (1 − 5x ) jest równy
A) 110 B) 310- C) − 110 D) − -3 10

Liczba rzeczywistych rozwiązań równania 4 2 x − 3x − 3x = 0 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Suma wszystkich pierwiastków wielomianu 2 2 W (x) = (x − 5x − 1) − 25 jest równa
A) 6 B) 9 C) 10 D) 11

Ile rozwiązań rzeczywistych ma równanie 4 5x − 1 3 = 0 ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

*Ukryj

Ile rozwiązań rzeczywistych ma równanie 4 11 − 3x = 0 ?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Ile rozwiązań rzeczywistych ma równanie 4 3x − 5 = 0 ?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Liczba pierwiastków wielomianu 2 W (x) = x(x + 1)(x + 9) jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

*Ukryj

Liczba rzeczywistych rozwiązań równania 2 (x+ 1)(x + 2)(x − 3) = 0 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 4

Liczba rzeczywistych rozwiązań równania 2 (x+ 1)(x + 2)(x + 3) jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 4

Liczba pierwiastków wielomianu 2 W (x) = x(x + 1)(x − 1) jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Liczba pierwiastków wielomianu 2 W (x) = x(x + 1)(x − 9) jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4