Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Obwód trójkąta równobocznego jest równy 6x y , gdzie x > 0,y > 0 . Pole powierzchni tego trójkąta jest równe
A) 3x y B) x2 y2 C) √- x2-3- y2 D) √ - x--3 y

Okrąg wpisany w trójkąt równoboczny ma promień równy 6. Wysokość tego trójkąta jest równa
A) 18 B) 20 C) 36 D) 24

*Ukryj

Okrąg wpisany w trójkąt równoboczny ma promień równy 8. Wysokość tego trójkąta jest równa
A) 12 B) √ -- 1 6 3 C) 8√ 3- D) 24

Długość boku trójkąta równobocznego wynosi 8. Pole koła opisanego na tym trójkącie jest równe
A) 643π B) 43π- C) 16π3- D) 64π 9

Wysokość trójkąta równobocznego jest o 2 krótsza od boku tego trójkąta. Bok trójkąta ma długość
A) √ -- 4(2 − 3) B) √ -- 4(2+ 3) C) 4(2+√ 3) ---7---- D) 4(2−√ 3) ---7----

*Ukryj

Wysokość trójkąta równobocznego jest o 3 krótsza od boku tego trójkąta. Bok trójkąta jest ma długość
A) √ - 6(2+--3) 7 B) √- 6(2−--3)- 7 C) √ -- 6(2 − 3) D) √ -- 6(2 + 3)

Wysokość trójkąta równobocznego jest o 4 krótsza od boku tego trójkąta. Bok trójkąta ma długość
A) √ -- 8(2 + 3) B) √ -- 8(2− 3) C) 8(2−√ 3) ---7---- D) 8(2+√ 3) ---7----

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny jest o 2 krótszy od promienia okręgu opisanego na tym trójkącie. Bok trójkąta ma więc długość
A) √ -- 12 3 B) √ -- 2 3 C) √ -- 4 3 D) √ -- 3 3

*Ukryj

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny jest o 1 krótszy od promienia okręgu opisanego na tym trójkącie. Bok trójkąta ma więc długość
A) √ -- 6 3 B) √ -- 2 3 C) √ -- 4 3 D) √ -- 3 3

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny jest o 1 krótszy od promienia okręgu opisanego na tym trójkącie. Bok trójkąta ma więc długość
A) √ -- 12 3 B) √ -- 2 3 C) √ -- 4 3 D) √ -- 3 3

Długość boku trójkąta równobocznego wynosi 12. Pole koła wpisanego w ten trójkąt jest równe
A) 3π B) 12π C) 4π3- D) 48π

Dany jest trójkąt równoboczny, którego pole jest równe √ -- 6 3 . Bok tego trójkąta ma długość
A) √ -- 3 2 B) √ -- 2 3 C) 2√ 6- D) 6√ 2-

*Ukryj

Dany jest trójkąt równoboczny, którego pole jest równe √ -- 3 3 . Bok tego trójkąta ma długość
A) 3 B) √ -- 6 C) 6 D) 2√ 3-

Pole pewnego trójkąta równobocznego jest równe 4√-3 9 . Obwód tego trójkąta jest równy
A) 4 B) 2 C) 43 D) 2 3

Pole trójkąta równobocznego o obwodzie 6 jest równe
A) √ -- 3 B) √- -3- 2 C) √ -- 9 3 D) 9√-3 4

W trójkącie równobocznym ABC poprowadzono odcinki KL i MN , które podzieliły boki AC i BC na trzy równe części. Stosunek pola trójkąta ABC do pola trapezu KLMN jest równy


PIC


A) 3 B) 13 C) 9 D) 6

Okrąg opisany na trójkącie równobocznym ma promień równy 6. Wysokość tego trójkąta jest równa
A) √ -- 12 3 B) 18 C) 9 D) 6√ 3-

*Ukryj

Okrąg opisany na trójkącie równobocznym ma promień równy 12. Wysokość tego trójkąta jest równa
A) 18 B) 20 C) 22 D) 24

Okrąg opisany na trójkącie równobocznym ma promień równy 8. Wysokość tego trójkąta jest równa
A) √ -- 16 3 B) 12 C) 24 D) 8√ 3-

Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym jest równy 8. Wysokość tego trójkąta jest równa
A) √ -- 4 3 B) √ -- 8 3 C) 12 D) 6

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny jest o 2 krótszy od promienia okręgu opisanego na tym trójkącie. Wysokość trójkąta ma więc długość
A) 6 B) 2√ 3- C) 4√ 3- D) 12

*Ukryj

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny jest o 3 krótszy od promienia okręgu opisanego na tym trójkącie. Wysokość trójkąta ma więc długość
A) 6 B) 3√ 3- C) 9√ 3- D) 9

Symetralne boków trójkąta równobocznego przecinają się w punkcie odległym od wierzchołka o 5 cm. Wysokość tego trójkąta ma długość
A) √ -- 5 2 cm B) √ -- 5 3 cm C) 7,5 cm D) 10 cm

*Ukryj

Symetralne boków trójkąta równobocznego przecinają się w punkcie odległym od boku trójkąta o √ - 5--3 cm 3 . Wysokość tego trójkąta ma długość
A) √ -- 5 2 cm B) √ -- 5 3 cm C) 7,5 cm D) 10 cm

Jeżeli wysokość trójkąta równobocznego wynosi 2, to długość jego boku jest równa
A) √ -- 2 3 B) √- 433- C) √ -- 4 3 D) 6

*Ukryj

Jeżeli wysokość trójkąta równobocznego wynosi 3, to długość jego boku jest równa
A) √ -- 2 3 B) √- 433- C) √ -- 4 3 D) 6

Jeżeli wysokość trójkąta równobocznego wynosi 4, to długość jego boku jest równa
A) √ -- 4 3 B) √ -- 8 3 C) √ - 8--3 3 D) 12

W trójkącie równobocznym wysokość jest równa 12. Zatem bok tego trójkąta ma długość
A) √ -- 6 3 B) √ -- 8 3 C) 24 D) 8

Jeżeli wysokość trójkąta równobocznego wynosi 6, to długość jego boku jest równa
A) √ -- 6 3 B) √ -- 12 3 C) √ -- 4 3 D) 18

Długość boku trójkąta równobocznego o wysokości 6 cm jest równa:
A) √ -- 4 3 cm B) 12 cm C) √ -- 12 3 cm D) √ -- 6 3 cm

Długość boku trójkąta równobocznego jest równa √ -- 24 3 . Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy
A) 36 B) 18 C) 12 D) 6

*Ukryj

Długość boku trójkąta równobocznego jest równa √ -- 16 3 . Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy
A) 4 B) 8 C) 12 D) 24

W trójkącie równobocznym długość każdego boku zmniejszono o 20%. Wtedy pole tego trójkąta
A) zmniejszy się o 20% B) zmniejszy się o 40%
C) zmniejszy się o mniej niż 20% D) zmniejszy się o 36%

Pole trójkąta równobocznego wpisanego w koło o polu 3 6π jest równe
A) √ -- 9 3 B) 81 C) √ -- 6 3 D) √ -- 27 3

Wysokość trójkąta równobocznego o długości boku ∘ 2- 3 wynosi
A) √-2 2 B) √-3 2 C) √-2 3 D) √ - --3 3

Pole koła opisanego na trójkącie równobocznym jest równe 6 4π . Wysokość tego trójkąta ma długość
A) 163 B) 16 C) 12 D) 24

Kwadrat i trójkąt równoboczny mają równe pola. Stosunek długości boku kwadratu do długości boku trójkąta równobocznego jest wtedy równy
A) √ - --3 4 B) √ - -43 4 C) √- 43- 2 D) √ 3 -2-

*Ukryj

Kwadrat i trójkąt równoboczny mają równe pola. Stosunek długości boku trójkąta równobocznego do długości boku kwadratu jest wtedy równy
A) √4- 3 B) √2- 43 C) 4√-- 43 D) √2- 3

Długość okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny wynosi 6π . Długość boku tego trójkąta jest równa
A) 9 B) √ -- 6 3 C) √ -- 2 3 D) 6

Strona 1 z 2>