Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Oblicz długość odcinka o końcach: A = (− 3,2) i B = (1,5) .

*Ukryj

Oblicz długość odcinka o końcach: A = (− 4,6) i B = (6,2) .

Oblicz długość odcinka o końcach: A = (1,1) i B = (3,7) .

Oblicz długość odcinka o końcach: A = (− 3,− 1) i B = (3,5) .

Narysuj w układzie współrzędnych czworokąt o wierzchołkach: A = (0,1), B = (− 2,5), C = (− 4,1), D = (− 2,− 3) , a następnie oblicz jego pole i obwód.

*Ukryj

Narysuj w układzie współrzędnych czworokąt o wierzchołkach: A = (7,1), B = (1,3), C = (− 5,1), D = (1,− 1) , a następnie oblicz jego pole i obwód.

Narysuj w układzie współrzędnych czworokąt o wierzchołkach: A = (1,3), B = (− 4,− 1), C = (1,− 5), D = (6,− 1) , a następnie oblicz jego pole i obwód.

Czy każdy punkt P , którego odległość od punktu R = (− 1,3) wynosi 4, leży nad prostą o równaniu y = − 2 ?

Narysuj w układzie współrzędnych czworokąt o wierzchołkach: A = (−5 ,−2 ) , B = (1,− 2) , C = (4,1) , D = (− 2,1) , a następnie oblicz jego pole i obwód.

*Ukryj

Narysuj w układzie współrzędnych czworokąt o wierzchołkach: A = (1,− 3) , B = (1,3) , C = (− 2,5) , D = (− 2,− 1) , a następnie oblicz jego pole i obwód.

Oblicz pole prostokąta o wierzchołkach: A = (−3 ,−2 ) , B = (3,0) , C = (2,3) , D = (−4 ,1) .

*Ukryj

Oblicz pole prostokąta o wierzchołkach: A = (− 1 ,− 3 ) , B = (1 ,−2 ) , C = (− 1,2) , D = (− 3 ,1 ) .

Oblicz pole prostokąta o wierzchołkach: A = (− 2 ,− 5 ) , B = (4 ,−3 ) , C = (2,3) , D = (−4 ,1) .

Oblicz pole prostokąta o wierzchołkach: A = (− 4 ,− 3 ) , B = (4 ,−1 ) , C = (3,3) , D = (−5 ,1) .

Oblicz pole trójkąta o wierzchołkach: A = (− 2,4),B = (6,− 1),C = (2,− 1) .

*Ukryj

Oblicz pole trójkąta o wierzchołkach: A = (− 2,3),B = (− 2,1),C = (0,0) .

Oblicz pole trójkąta przedstawionego na rysunku.


PIC


Czworokąt ABCD ma środek symetrii. Znajdź współrzędne punktu D jeżeli: A = (− 4,− 1), B = (3 ,−1 ), C = (5,3) .

*Ukryj

Czworokąt ABCD ma środek symetrii. Znajdź współrzędne punktu D jeżeli: A = (− 2,2), B = (2,− 2), C = (4,3) .

Okrąg o środku w punkcie S = (0,5) ma promień długości 1 i jest styczny do okręgu o środku A i promieniu długości 10. Punkt A leży na osi Oy . Jakie ma współrzędne?

Oblicz obwód trójkąta o wierzchołkach: A = (− 2,− 2),B = (4 ,− 2 ),C = (1,4) .

*Ukryj

Oblicz obwód trójkąta o wierzchołkach: A = (− 4,− 1),B = (4,− 1),C = (− 1,3) .

Oblicz obwód czworokąta o wierzchołkach: A = (−2 ,1),B = (1,− 5),C = (4,1),D = (1 ,3 ) .

Punkty A = (− 3,2), B = (0 ,3), C = (− 2,5) to wierzchołki trójkąta. Podaj, jakie są współrzędne wierzchołków trójkąta symetrycznego do trójkąta ABC względem

  • osi x ,
  • osi y ,
  • punktu (0,0) .

Prosta k przechodzi przez punkty (− 3,0) i (0,5) . Ustal w jakich punktach przecina osie układu współrzędnych prosta, która jest symetryczna do prostej k względem:

  • osi y ;
  • osi x ;
  • początku układu.

Oblicz pole trójkąta przedstawionego na rysunku.


PIC


*Ukryj

Oblicz pole trójkąta przedstawionego na rysunku.


PIC


Oblicz pole trójkąta przedstawionego na rysunku.


PIC


Narysuj w układzie współrzędnych czworokąt o wierzchołkach: A = (−2 ,−1 ) , B = (0,− 1) , C = (1,3) , D = (− 4,3) , a następnie oblicz jego pole i obwód.

*Ukryj

Narysuj w układzie współrzędnych czworokąt o wierzchołkach: A = (−1 ,−2 ) , B = (3,− 3) , C = (3,4) , D = (− 1,2) , a następnie oblicz jego pole i obwód.