Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Geometria/Układ współrzędnych

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Narysuj w układzie współrzędnych czworokąt o wierzchołkach: A = (0,1), B = (− 2,5), C = (− 4,1), D = (− 2,− 3) , a następnie oblicz jego pole i obwód.

Ukryj Podobne zadania

Narysuj w układzie współrzędnych czworokąt o wierzchołkach: A = (1,3), B = (− 4,− 1), C = (1,− 5), D = (6,− 1) , a następnie oblicz jego pole i obwód.

Narysuj w układzie współrzędnych czworokąt o wierzchołkach: A = (7,1), B = (1,3), C = (− 5,1), D = (1,− 1) , a następnie oblicz jego pole i obwód.

Czy każdy punkt P , którego odległość od punktu R = (− 1,3) wynosi 4, leży nad prostą o równaniu y = − 2 ?

Narysuj w układzie współrzędnych czworokąt o wierzchołkach: A = (−5 ,−2 ) , B = (1,− 2) , C = (4,1) , D = (− 2,1) , a następnie oblicz jego pole i obwód.

Ukryj Podobne zadania

Narysuj w układzie współrzędnych czworokąt o wierzchołkach: A = (1,− 3) , B = (1,3) , C = (− 2,5) , D = (− 2,− 1) , a następnie oblicz jego pole i obwód.

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Okrąg o środku w punkcie S = (0,5) ma promień długości 1 i jest styczny do okręgu o środku A i promieniu długości 10. Punkt A leży na osi Oy . Jakie ma współrzędne?

Ukryj Podobne zadania

Punkty A = (− 3,2), B = (0 ,3), C = (− 2,5) to wierzchołki trójkąta. Podaj, jakie są współrzędne wierzchołków trójkąta symetrycznego do trójkąta ABC względem

  • osi x ,
  • osi y ,
  • punktu (0,0) .

Prosta k przechodzi przez punkty (− 3,0) i (0,5) . Ustal w jakich punktach przecina osie układu współrzędnych prosta, która jest symetryczna do prostej k względem:

  • osi y ;
  • osi x ;
  • początku układu.
Ukryj Podobne zadania

Narysuj w układzie współrzędnych czworokąt o wierzchołkach: A = (−2 ,−1 ) , B = (0,− 1) , C = (1,3) , D = (− 4,3) , a następnie oblicz jego pole i obwód.

Ukryj Podobne zadania

Narysuj w układzie współrzędnych czworokąt o wierzchołkach: A = (−1 ,−2 ) , B = (3,− 3) , C = (3,4) , D = (− 1,2) , a następnie oblicz jego pole i obwód.

spinner