Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wyrażenie 6 9 27x + 8x można zapisać w postaci
A) (3x 2 − 2x 3)(9x4 + 6x5 + 4x6) B) (3x 2 + 2x 3)(9x4 − 6x5 + 4x6)
C) (3x2 + 2x 3)(9x 4 − 12x5 + 4x6) D) 2 3 4 5 6 (3x − 2x )(9x + 12x + 4x )

Wyrażenie 6 W = x + 216 jest równe
A) ( )( ) x2 + 6 x4 − 6x2 + 36 B) ( )( ) x2 − 6 x 4 + 6x 2 + 36
C) ( 2 )3 x + 6 D) ( 2 )( 4 2 ) x + 6 x + 6x + 36

*Ukryj

Wyrażenie 6 W = x − 125 jest równe
A) ( )( ) x2 − 5 x4 − 5x2 + 25 B) ( )( ) x2 + 5 x 4 − 5x 2 + 25
C) ( 2 )( 4 2 ) x − 5 x + 5x + 25 D) ( 2 )3 x + 5

Wyrażenie 9 W = 64 + y jest równe
A) ( )( ) 4+ y3 1 6+ 4y3 + y6 B) ( )( ) 4+ y3 1 6− 4y 3 + y6
C) ( 3)( 3 6) 4 − y 16 + 4y + y D) ( 3)3 4+ y

Wyrażenie 6 W = x + 125 jest równe
A) ( )( ) x2 + 5 x4 + 5x2 + 25 B) ( )( ) x2 + 5 x 4 − 5x 2 + 25
C) ( 2 )( 4 2 ) x − 5 x + 5x + 25 D) ( 2 )3 x + 5

Wyrażenie 6 W = y − 216 jest równe
A) ( )( ) y2 + 6 y4 − 6y 2 + 36 B) ( ) y2 + 6 3
C) ( 2 )( 4 2 ) y − 6 y + 6y + 36 D) ( )( ) y2 − 6 y 4 − 6y 2 + 3 6

Wyrażenie 6 W = y + 216 jest równe
A) ( )( ) y2 + 6 y4 − 6y 2 + 36 B) ( ) y2 + 6 3
C) ( 2 )( 4 2 ) y − 6 y + 6y + 36 D) ( )( ) y2 + 6 y 4 + 6y 2 + 3 6

Wyrażenie 9 W = 216 − x jest równe
A) ( ) 6− x3 3 B) ( )( ) 6 − x 3 36 + 6x 3 + x 6
C) ( 3)( 3 6) 6− x 36 − 6x + x D) ( )( ) 6+ x3 3 6− 6x3 + x6

Wyrażenie 9 W = 64 − y jest równe
A) ( )( ) 4− y3 1 6+ 4y3 + y6 B) ( )( ) 4+ y3 1 6− 4y 3 + y6
C) ( 3)( 3 6) 4 − y 16 − 4y + y D) ( 3)3 4− y

Wyrażenie 9 W = 216 + x jest równe
A) ( ) 6+ x3 3 B) ( )( ) 6 − x 3 36 + 6x 3 + x 6
C) ( 3)( 3 6) 6+ x 36 + 6x + x D) ( )( ) 6+ x3 3 6− 6x3 + x6

Wyrażenie 6 W = x − 216 jest równe
A) ( )( ) x2 − 6 x4 − 6x2 + 36 B) ( )( ) x2 − 6 x 4 + 6x 2 + 36
C) ( 2 )3 x + 6 D) ( 2 )( 4 2 ) x + 6 x − 6x + 36

Wyrażenie 2 2 (2x + 3) − (1− 2x) jest równe
A) 8x 2 + 8x + 8 B) 16x + 8 C) 8x + 8 D) 8x2 + 8

*Ukryj

Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie 2 2 (x − 1 ) − (2 − x) jest równe
A) 2x − 3 B) 2x2 − 6x − 3 C) (2x − 3)2 D) 9

Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie 2 2 (1 + x ) − (x − 2) jest równe
A) 2x − 1 B) 2x2 − 6x − 3 C) (2x − 3)2 D) 6x − 3

Wartość wyrażenia 2 x − 6x+ 9 dla √ -- x = 3+ 3 jest równa
A) 1 B) 3 C) √ -- 1 + 2 3 D) √ -- 1 − 2 3

*Ukryj

Wartość wyrażenia 2 x − 8x+ 16 dla √ -- x = 4 + 3 jest równa
A) 3 B) 16 C) √ -- 16 + 8 3 D) √ -- 16 − 8 3

Wyrażenie (a+ b+ c − d)(a + b − c + d) może być zapisane w postaci
A) (a + b)2 − (c+ d)2 B) (a+ b)2 − (c − d)2
C) 2 2 (a− b) − (c− d ) D) 2 (a + b− c− d)

*Ukryj

Wyrażenie (a− b+ c + d)(a + b − c + d) może być zapisane w postaci
A) (a + d)2 − (c+ b)2 B) (a− d)2 − (c− b)2
C) 2 2 (a+ d) − (c− b) D) 2 (a − d − c+ b)

Wyrażenie √ --- 2 a+ 2b 2a + 2b może być przekształcone do postaci
A) √ -- (a + b 2)2 B) √ -- ( a + 2b )2 C) √ -- √ -- ( a + b 2)2 D) √ -- (a+ b2 2)2

Równość ( √ -) −2 √ -- a + 2 = 3 + 2 2 jest prawdziwa dla
A) √ --- a = 13 B) a = − 1 C) a = 2 D) √ --- a = 13 + 1

Dla każdych liczb rzeczywistych x i y wyrażenie 2 2 (x − y + 3) − (y − x + 3) jest równe
A) 2(x 2 − y2) B) 12(x − y) C) 6(2x − 2y + 1 ) D) 9

Wyrażenie 2 2x − 2y − xy + x jest równe wyrażeniu
A) (x + y)(x − 2) B) (x + y)(x+ 2) C) (x − y)(x − 2) D) (x − y)(x + 2)

*Ukryj

Dla każdych liczb rzeczywistych a,b wyrażenie a− 2ab + 1 − 2b jest równe
A) (2a + 1)(1 − b) B) (2 − b)(1 + a) C) (1 − b)(a + 2) D) (1− 2b)(a+ 1)

Dla każdej liczby rzeczywistej a i każdej liczby rzeczywistej b wyrażenie ab + a − b − 1 jest równe
A) (a − 1)(b − 1) B) (a + 1)(b − 1) C) (a − 1)(b + 1) D) (a+ 1)(b+ 1)

Wyrażenie 5a− 1+ 15ab − 3b jest równe iloczynowi
A) (1 − 5a)(3b + 1) B) (5a+ 1)(1− 3b) C) (5a − 1)(3b − 1) D) (5a − 1)(1 + 3b )

Dla każdych liczb rzeczywistych a,b wyrażenie a − b+ ab− 1 jest równe
A) (a + 1)(b − 1) B) (1 − b)(1 + a) C) (a − 1)(b + 1) D) (a+ b)(1+ a)

Dla każdych liczb rzeczywistych a,b wyrażenie a − b− ab+ 1 jest równe
A) (a + 1)(b − 1) B) (1 − b)(1 + a) C) (a − 1)(b + 1) D) (a+ b)(1+ a)

Dane są dwie sumy algebraiczne 3 3x − 2x oraz 2 − 3x − 2 . Iloczyn tych sum jest równy
A) − 9x5 + 4x B) − 9x 6 + 6x3 − 6x2 + 4x C) − x5 + 6x3 − 6x2 + 4x D) 6 − 9x + 4x

*Ukryj

Dane są dwie sumy algebraiczne 3 2x − 3x oraz 2 − 2x − 3 . Iloczyn tych sum jest równy
A) − 4x6 + 9x B) − 4x 6 + 6x3 − 6x2 + 9x C) − x5 + 6x3 − 6x2 + 9x D) 5 − 4x + 9x

Wyrażenie 2 2 48xy − 9x − 6 4y może być przekształcone do postaci
A) (3x − 8y )2 B) ( ) 32 x− 4y (1 6y− 6x) C) − (3x + 8y)2 D) (3x + 8y )(3x − 8y)

Iloczyn 5 5 (a + 1) ⋅(a+ 1) jest równy
A) (a + 1)25 B) (a + 1)10 C) 2(a + 1)5 D) (2a+ 2)5

Po rozłożeniu na czynniki wyrażenie 2 4 − 25 (x− y) ma postać
A) 2 ⋅2 − 5 ⋅5⋅(x − y )(x− y) B) (2 − 25x + 25y)(2 + 25x − 25y )
C) (2 − 5x + 5y )(2+ 5x − 5y) D) (2 − 5x − 5y )(2+ 5x− 5y)

*Ukryj

Po rozłożeniu na czynniki wyrażenie 2 4(x − y ) − 9 ma postać
A) 2 ⋅2 ⋅(x− y)(x − y) − 3 ⋅3 B) (4x − 4y − 3)(4y− 4x + 3)
C) (3 − 2x + 2y )(3+ 2x − 2y) D) (2x − 2y − 3)(2x − 2y + 3)

Po rozłożeniu na czynniki wyrażenie 2 9 − 16 (x+ y) ma postać
A) (3 − 4x − 4y )(3+ 4x+ 4y) B) 3 ⋅3 − 4 ⋅4(x + y)(x + y)
C) (3 − 4x + 4y )(3+ 4x − 4y) D) (2 + 4x + 4y )(2+ 4x+ 4y)

Liczba x jest ujemna, a liczba y jest dodatnia. Wartość ujemną przyjmuje wyrażenie
A) x − y B) y − x C) (x − y)2 D) (y − x)2

*Ukryj

Liczba x jest ujemna, a liczba y jest dodatnia. Wartość ujemną przyjmuje wyrażenie
A) y − x B) x1−y- C) 2 (x − y) D) -1-- y−x

Liczba x jest dodatnia, a liczba y jest ujemna. Wartość ujemną przyjmuje wyrażenie
A) x − y B) (y − x )2 C) (x − y)3 D) -1-- y−x

Liczba x jest ujemna, a liczba y jest dodatnia. Wartość dodatnią przyjmuje wyrażenie
A) x − y B) y − x C) (x − y)3 D) -1-- x−y

Sześcian wyrażenia 6 4 2a b jest równy
A) 8a9b7 B) 8a 18b12 C) 4a9b 7 D) 4a18b12

*Ukryj

Sześcian wyrażenia 4 5 2a b jest równy
A) 4a12b15 B) 8a7b8 C) 4a7b 8 D) 8a12b15

Kwadrat wyrażenia 6 4 2a b jest równy
A) 4a8b6 B) 2a 8b6 C) 4a12b8 D) 2a12b8

Wyrażenie 2 2 (x+ 3y) − (3x − y) jest równe
A) − 8x2 + 10y 2 B) 10(x2 + y2) C) 8(y2 − x2) D) 8y2 + 12xy − 8x2

Wyrażenie 2 1− 9x po rozłożeniu na czynniki liniowe ma postać:
A) (1 − 3x)2 B) (1 − 3x )(1+ 3x) C) (1 − 3x)(1 − 3x ) D) 1 − (3x )2

*Ukryj

Wielomian 2 4x − 100 jest równy
A) (2x − 10 )2 B) (2x − 10)(2x + 10) C) 4(x − 10)2 D) 4(x − 10 )(x + 10)

Liczba k jest średnią arytmetyczną liczb x,y ,z . Wynika stąd, że
A) x = 3k− 3(y+ z) B) x = 3(y + z) − k C) x = 3k− y+ z D) x = 3k− (y+ z)

Suma kwadratów dwóch wyrażeń (1 − x ) i (x + 2) jest równa
A) x2 − 2x + 5 B) x2 + 2x+ 5 C) x2 − 2x + 4 D) 2x2 + 2x + 5

Podwojony kwadrat różnicy dwóch liczb x i y można zapisać w postaci
A) 2(x − y )2 B) (2x)2 − (2y)2 C) (2x − 2y )2 D) 2x2 − 2y2

Strona 1 z 3>>>>