Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Nieprawdą jest, że
A) sin 23∘ < sin 44∘ B) tg 21∘ < tg 54∘ C) co s23∘ > cos44∘ D) cos25 ∘ < cos34 ∘

*Ukryj

Nieprawdą jest, że
A) sin 23∘ < sin 44∘ B) tg 21∘ < tg 54∘ C) sin 55∘ < sin 35∘ D) cos23 ∘ > cos44 ∘

Nieprawdą jest, że
A) cos23∘ > cos44 ∘ B) tg2 1∘ > tg54 ∘ C) co s13∘ > cos24∘ D) sin 25∘ < sin 34∘

Nieprawdą jest, że
A) tg 17∘ > tg 27∘ B) cos21 ∘ > cos54 ∘ C) tg 53∘ > tg 44∘ D) sin 25∘ < sin 34∘

Kąt α jest kątem ostrym. Zatem liczba w = |sinα − 1 | spełnia warunek
A) − 1 < w < 0 B) 0 < w < 1 C) 1 < w < 2 D) − 2 < w < − 1

*Ukryj

Kąt α jest kątem ostrym. Zatem liczba w = |sinα − 2 | spełnia warunek
A) − 1 < w < 0 B) 0 < w < 1 C) 1 < w < 2 D) − 2 < w < − 1

Kąt α jest kątem ostrym. Zatem liczba w = |1− cosα| spełnia warunek
A) 0 < w < 1 B) − 1 < w < 0 C) 1 < w < 2 D) − 2 < w < − 1

Każda liczba x należąca do przedziału otwartego  (π- 3π) x ∈ 2 , 4 spełnia nierówność
A) tg x > sin x B) co sx > sin x C) co sx > tg x D) tg x > cos x

*Ukryj

Każda liczba x należąca do przedziału otwartego  (π- π) x ∈ 4,2 spełnia nierówność
A) sin x > tg x B) tg x > co sx C) co sx > tg x D) co sx > sin x

Która z liczb jest największa?
A) sin 60∘ B) cos45∘ C) sin 75∘ D) tg 45∘

Kąt ostry α jest większy od kąta ostrego β . Wynika stąd, że
A) tg β > tg α B) tg α < sin α C) tg β < co sα D) co sα < co sβ

*Ukryj

Kąt ostry α jest mniejszy od kąta ostrego β . Wynika stąd, że
A) tg β < tg α B) sin α < sin β C) tg β < co sα D) tgα < sin α

Kąt ostry α jest większy od kąta ostrego β . Wynika stąd, że
A) tg β > tg α B) tg α < sin α C) tg β > co sα D) co sα > co sβ

Wskaż liczbę spełniającą nierówność 1 + 2 sin x < 0 .
A) 131π2 B) − π12 C) -π 12 D) − 7π- 12

Liczba  ∘ cos4 7 jest
A) mniejsza od 1 2 B) większa od √- -2- 2 C) mniejsza od √3- 2 D) większa od cos44 ∘

*Ukryj

Liczba  ∘ cos4 7 jest
A) mniejsza od 1 2 B) większa od √- -2- 2 C) większa od √-3 2 D) większa od cos49 ∘

Liczba  ∘ cos3 7 jest
A) większa od √ -- 2 B) mniejsza od √ - --3 2 C) mniejsza od √2- 2 D) większa od cos35 ∘

Która z poniższych liczb jest ujemna?
A) sin 19π 7 B)  ( ) tg − 13π 7 C)  10π tg -7- D)  19π cos -7-