Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wykres funkcji kwadratowej 2 f(x) = −3 (x− 2) + 6 przecina oś Oy w punkcie o współrzędnych:
A) (0,6) B) (2 ,− 6 ) C) (2,0) D) (0,− 6)

*Ukryj

Wykres funkcji kwadratowej 2 f(x) = 2(x− 3) − 7 przecina oś Oy w punkcie
A) (0,− 3) B) (11 ,0 ) C) (0,− 7) D) (0,11)

Wykres funkcji kwadratowej 3 f(x) = 2x − 7x − 3 przecina oś OY w punkcie
A) (0,− 3) B) (11 ,0 ) C) (0,− 7) D) (0,11)

Wykres funkcji kwadratowej f ma dwa punkty wspólne z osią Ox . Wskaż wzór tej funkcji
A) f(x ) = (x− 3)2 + 2 B) f(x) = (x+ 3)2 + 2
C) 2 f(x ) = − (x+ 3) + 2 D) 2 f (x) = − (x − 3) − 2

*Ukryj

Wykres funkcji kwadratowej f ma dwa punkty wspólne z osią Ox . Wskaż wzór tej funkcji
A) f(x ) = (x+ 4)2 − 2 B) f(x) = (x− 4)2 + 2
C) 2 f(x ) = − (x− 4) − 2 D) 2 f (x) = − (x + 4) − 4

Wykres funkcji kwadratowej f ma dwa punkty wspólne z osią Ox . Wskaż wzór tej funkcji
A) f(x ) = (x+ 2)2 + 5 B) f(x) = −(x − 2 )2 + 5
C) 2 f(x) = (x+ 2) + 5 D) 2 f(x ) = − (x− 2) − 5

Ile punktów wspólnych z osią Ox ma wykres funkcji kwadratowej f (x) = 4x2 − 7x + 6 ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Liczby a i b są liczbami o przeciwnych znakach. Liczba punktów wspólnych wykresu funkcji f określonej wzorem f(x ) = ax2 + b z prostą y = 0 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

*Ukryj

Liczby a i b są liczbami niezerowymi o jednakowych znakach. Liczba punktów wspólnych wykresu funkcji f określonej wzorem f (x) = ax2 + b z prostą y = 0 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 0

Liczby a i b są liczbami o przeciwnych znakach. Liczba punktów wspólnych wykresu funkcji f określonej wzorem f(x ) = ax2 − b z prostą y = 0 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Punkty A ,B,C są punktami przecięcia paraboli o równaniu 2 y = −x + 2x + 8 z osiami układu współrzędnych. Pole trójkąta ABC jest równe
A) 8 B) 9 C) 24 D) 27

Ile punktów wspólnych z osią Ox ma wykres funkcji kwadratowej f (x) = 3 − 4(x − 1)2 ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

*Ukryj

Ile punktów wspólnych z osią Ox ma wykres funkcji kwadratowej f (x) = 3 + 4(x − 1)2 ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Ile punktów wspólnych z osią Ox ma wykres funkcji kwadratowej f (x) = 4(x − 1)2 ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Wskaż wzór funkcji, która przecina osie układu współrzędnych w 3 punktach.
A) y = x 2 + 3x + 8 B) y = − 201 0x2 − (3+ x)2
C) 2 y = −x + 3x − 8 D) 2 y = − 20 10(x+ 2) + 1

*Ukryj

Wskaż wzór funkcji, która przecina osie układu współrzędnych w 3 punktach.
A) y = x 2 + 4x + 7 B) y = − 201 6x2 − (2+ x)2
C) 2 y = − 201 6(x− 3) + 2 D) 2 y = −x + 4x − 7

Liczba punktów wspólnych wykresu funkcji 2 f(x) = x − 6x + 12 z osiami układu współrzędnych jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

*Ukryj

Liczba punktów wspólnych wykresu funkcji 2 f(x) = x − 6x + 5 z osiami układu współrzędnych jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3