Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Parabola/Punkty wspólne z osiami

Wyszukiwanie zadań

Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej f jest liczba (− 5) . Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli, będącej wykresem funkcji f , jest równa 3. Drugim miejscem zerowym funkcji f jest liczba
A) 11 B) 1 C) (− 1) D) (− 13)

Wykres funkcji kwadratowej 2 f(x) = −3 (x− 2) + 6 przecina oś Oy w punkcie o współrzędnych:
A) (0,6) B) (2 ,− 6 ) C) (2,0) D) (0,− 6)

Ukryj Podobne zadania

Wykres funkcji kwadratowej f ma dwa punkty wspólne z osią Ox . Wskaż wzór tej funkcji
A) f(x ) = (x− 3)2 + 2 B) f(x) = (x+ 3)2 + 2
C) 2 f(x ) = − (x+ 3) + 2 D) 2 f (x) = − (x − 3) − 2

Ukryj Podobne zadania

Wykres funkcji kwadratowej f ma dwa punkty wspólne z osią Ox . Wskaż wzór tej funkcji
A) f(x ) = (x+ 2)2 + 5 B) f(x) = −(x − 2 )2 + 5
C) 2 f(x) = (x+ 2) + 5 D) 2 f(x ) = − (x− 2) − 5

Wykres funkcji kwadratowej f ma dwa punkty wspólne z osią Ox . Wskaż wzór tej funkcji
A) f(x ) = (x+ 4)2 − 2 B) f(x) = (x− 4)2 + 2
C) 2 f(x ) = − (x− 4) − 2 D) 2 f (x) = − (x + 4) − 4

Ile punktów wspólnych z osią Ox ma wykres funkcji kwadratowej f (x) = 4x2 − 7x + 6 ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Liczby a i b są liczbami o przeciwnych znakach. Liczba punktów wspólnych wykresu funkcji f określonej wzorem f(x ) = ax2 + b z prostą y = 0 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Ukryj Podobne zadania

Liczby a i b są liczbami niezerowymi o jednakowych znakach. Liczba punktów wspólnych wykresu funkcji f określonej wzorem f (x) = ax2 + b z prostą y = 0 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 0

Liczby a i b są liczbami o przeciwnych znakach. Liczba punktów wspólnych wykresu funkcji f określonej wzorem f(x ) = ax2 − b z prostą y = 0 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Dana jest funkcja kwadratowa 2 f(x) = a(x − b) + 2 , gdzie a ⁄= 0 i b są liczbami rzeczywistymi. Funkcja f nie przyjmuje wartości większych od 2. Funkcja f

A) ma miejsca zerowe,B) nie ma miejsc zerowych,
ponieważ
1) a < 0 i f(b ) > 0 .
2) a > 0 i f(b ) > 0 .
3) a < 0 i f(b ) < 0 .

Punkty A ,B,C są punktami przecięcia paraboli o równaniu 2 y = −x + 2x + 8 z osiami układu współrzędnych. Pole trójkąta ABC jest równe
A) 8 B) 9 C) 24 D) 27

Ile punktów wspólnych z osią Ox ma wykres funkcji kwadratowej f (x) = 3 − 4(x − 1)2 ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Ukryj Podobne zadania

Ile punktów wspólnych z osią Ox ma wykres funkcji kwadratowej f (x) = 4(x − 1)2 ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Ile punktów wspólnych z osią Ox ma wykres funkcji kwadratowej f (x) = 3 + 4(x − 1)2 ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Wskaż wzór funkcji, która przecina osie układu współrzędnych w 3 punktach.
A) y = x 2 + 3x + 8 B) y = − 201 0x2 − (3+ x)2
C) 2 y = −x + 3x − 8 D) 2 y = − 20 10(x+ 2) + 1

Ukryj Podobne zadania

Wskaż wzór funkcji, która przecina osie układu współrzędnych w 3 punktach.
A) y = x 2 + 4x + 7 B) y = − 201 6x2 − (2+ x)2
C) 2 y = − 201 6(x− 3) + 2 D) 2 y = −x + 4x − 7

Dana jest funkcja kwadratowa 2 f (x) = ax + bx + c , gdzie a,b i c są liczbami rzeczywistymi takimi, że a ⁄= 0 oraz c < 0 . Funkcja f nie ma miejsc zerowych. Wykres funkcji f leży w całości

A) nad osią Ox ,B) pod osią Ox ,
ponieważ
1) a < 0 i b2 − 4ac < 0 .
2) a > 0 i b2 − 4ac < 0 .
3) a < 0 i b2 − 4ac = 0 .
Ukryj Podobne zadania

Dana jest funkcja kwadratowa 2 f (x) = ax + bx + c , gdzie a,b i c są liczbami rzeczywistymi takimi, że a ⁄= 0 oraz c > 0 . Funkcja f nie ma miejsc zerowych. Wykres funkcji f leży w całości

A) nad osią Ox ,B) pod osią Ox ,
ponieważ
1) a < 0 i b2 − 4ac < 0 .
2) a > 0 i b2 − 4ac < 0 .
3) a < 0 i b2 − 4ac = 0 .

Liczba punktów wspólnych wykresu funkcji 2 f(x) = x − 6x + 12 z osiami układu współrzędnych jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Ukryj Podobne zadania

Liczba punktów wspólnych wykresu funkcji 2 f(x) = x − 6x + 5 z osiami układu współrzędnych jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

spinner