Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Walec/Pole powierzchni

Wyszukiwanie zadań

Pole przekroju osiowego walca jest równe 12. Pole powierzchni bocznej tego walca jest równe
A) 10π B) 24π C) 16 π D) 12π

Ukryj Podobne zadania

Przekrój osiowy walca jest prostokątem o przekątnej √ -- 4 5 i polu 20. Pole powierzchni bocznej tego walca jest równe
A) 20π B) 24π C) 40 π D) 30π

Obwód podstawy walca wynosi 2π cm . Wysokość walca jest 6 razy większa od promienia podstawy. Zatem pole powierzchni bocznej tego walca jest równe
A) 3π cm 2 B) 6π cm 2 C) 2 9π cm D) 2 12π cm

Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości 8. Pole powierzchni bocznej tego walca jest równe:
A) 128 π B) 64 π C) 96 π D) 32π

Ukryj Podobne zadania

Przekrój osiowy walca jest kwadratem o przekątnej √ -- 10 2 . Pole powierzchni bocznej tego walca jest równe:
A) 50π B) 100 π C) 20 0π D) 250π

Przekrój osiowy walca jest kwadratem o polu 8. Pole powierzchni całkowitej tego walca jest równe
A) 12π B) 24π C) √ -- 12 2π D) 6π

Objętość walca o promieniu podstawy 4 jest równa 96π . Pole powierzchni bocznej tego walca jest równe
A) 16π B) 24π C) 32 π D) 48π

Ukryj Podobne zadania

Objętość walca o promieniu podstawy 3 jest równa 72π . Pole powierzchni bocznej tego walca jest równe
A) 48π B) 32π C) 24 π D) 16π

Wysokość walca jest równa promieniowi jego podstaw. Jeśli P oznacza sumę pól podstaw tego walca, zaś B pole jego powierzchni bocznej, to
A) P = 2B B) 2P = B C) 4P = B D) P = B

Ukryj Podobne zadania

Wysokość walca jest dwa razy większa od promienia jego podstaw. Jeśli P oznacza sumę pól podstaw tego walca, zaś B pole jego powierzchni bocznej, to
A) P = 2B B) 2P = B C) 4P = B D) P = B

Pole powierzchni całkowitej walca, którego przekrojem osiowym jest kwadrat o boku długości 4, jest równe


PIC


A) 256 π B) 12 8π C) 48 π D) 24π

Ukryj Podobne zadania

Pole powierzchni całkowitej walca, którego przekrojem osiowym jest kwadrat o boku długości 6, jest równe


PIC


A) 54π B) 36π C) 28 8π D) 576π

Stosunek pola powierzchni bocznej walca do pola przekroju osiowego tego walca
A) może być większy od 6 B) jest zawsze większy od 3
C) może być równy 3 D) jest zawsze mniejszy od 3

Wysokość OS walca jest równa 2, a cosinus kąta OAS (zobacz rysunek) jest równy 35 .


PIC


Pole powierzchni bocznej tego walca jest równe
A) 6π B) 12π C) 8π D) 8π 3

Objętość walca wynosi 3 81 π cm . Wysokość walca jest 3 razy większa od promienia podstawy. Zatem pole powierzchni podstawy tego walca jest równe
A) 3π cm 2 B) 6π cm 2 C) 2 9π cm D) 2 12π cm

Przekątna przekroju osiowego walca jest o 13 dłuższa od promienia podstawy tego walca, oraz o 2 dłuższa od jego wysokości. Pole podstawy tego walca jest równe
A) 16π B) 64π C) 22 5π D) 8π

Pole powierzchni bocznej walca wynosi 2 18π cm . Wysokość walca jest 3 razy większa od promienia podstawy. Zatem pole powierzchni podstawy tego walca jest równe
A) 3π cm 2 B) 6π cm 2 C) 2 9π cm D) 2 12π cm

spinner