Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wartość liczbowa wyrażenia 5 lo g22 − log2 8+ log 216 jest równa
A) 1 B) 2 C) 6 D) 8

*Ukryj

Wartość liczbowa wyrażenia log 216 + log2 8− 4log2 2 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Niech √- √ -- √- L = log 22 ⋅log2 3⋅ log 3 4 . Wtedy
A) L = 1 B) L = 2 C) L = 3 D) L = 4

*Ukryj

Niech √- √ -- √- L = log 32 5⋅log 5 3⋅ lo g 5 25 . Wtedy
A) L = 8 B) L = 4 C) L = 2 D) L = 1

Liczba 1 √ -- lo g36 2 − log 3 8 + log3 2 jest równa
A) √ -- 3 B) 12 C) lo g 2 3 D) log 6 3

Liczba lo g3|log 0,2 − log 200| jest równa liczbie
A) − 1 B) 0 C) 1 D) 3

Dane są liczby √5--- √- 1 a = lo g√12 4, b = lo g4 16 , c = log 34 4 . Liczby te spełniają warunek
A) a > b > c B) b > a > c C) b > c > a D) c > b > a

Niech √-√3 -- √ -√3-- √ -√3-- L = log 2 3⋅log 3 5 ⋅log 5 2 . Wtedy
A) L = 1 B) L = 8- 27 C) 3 L = 2 D) 9 L = 4

Liczba 125- 2- -1 lo g5 2 + log5 25 − lo g464 jest równa
A) − 2 B) 1 C) 4 D) 3

Liczba [ ] lo g4 log 3(log 28) jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

*Ukryj

Liczba [ ] lo g2 log 3(log 2512) jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Liczba [ √- ] lo g4 log 36(log 2 8) jest równa
A) 1 2 B) − 1 2 C) 1 4 D) 2

*Ukryj

Liczba [ √- ] lo g3 log 64(log 3 9) jest równa
A) 1 2 B) − 1 2 C) 1 D) − 1

Liczba [ √- ] lo g4 log 16(log 2 4) jest równa
A) − 1 2 B) 1 2 C) 1 4 D) 2

Liczba x = log27 + log 425 + log81 25 jest równa
A) log 2175 B) log4 175 C) log 2150 D) log4 150

*Ukryj

Liczba x = log36 + log 94+ lo g278 jest równa
A) log 348 B) lo g948 C) log 324 D) log9 24

Dane są liczby √ -- ( 1-) √- (√-3) a = lo g13 3 , b = log 3 √3 , c = lo g 3 3 . Iloczyn abc jest równy
A) − 4 B) 14 C) − 14 D) 4

Dane są liczby 1 a = log12 8, b = lo g48, c = log4 2 . Liczby te spełniają warunek
A) a > b > c B) b > a > c C) c > b > a D) b > c > a

*Ukryj

Dane są liczby 1 a = lo g13 3, b = log 927, c = log3 9 . Liczby te spełniają warunek
A) a > b > c B) b > a > c C) c > b > a D) b > c > a

Wartość wyrażenia 1 log50 ,0 4− 2 log25 5⋅log 25 1 jest równa
A) − 3 B) − 214 C) − 2 D) 0

*Ukryj

Wartość wyrażenia 1 log40 ,0 625 − 2 log 164 ⋅lo g161 jest równa
A) − 2 B) − 214 C) − 3 D) 0

Liczba a = lo g37 − log3 5+ lo g36 jest równa
A) log 3171 B) lo g3 425 C) log -7 330 D) 13 5

*Ukryj

Liczba a = lo g23 − log2 18+ lo g212 jest równa
A) log 2 92 B) lo g272 C) 2 D) 1

Liczba lo g4 + log 5− log2 jest równa
A) 10 B) 2 C) 1 D) 0

Liczba 1 3 log43 − 2 log41 2− 2 log4 9 jest równa
A) 4 B) 2 C) − 4 D) − 2

Wartość liczbowa wyrażenia lo g624 − 3 lo g62 + log6 12 jest równa
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Liczba a = lo g52 − log5 3+ lo g57 jest równa
A) log 5 143 B) lo g5 67 C) log 21 5 2 D) log 7 5 6

Liczba -3 lo g1 5+ log 1250 − log 16 jest równa
A) 6 B) 4 C) 5 D) 7

Wartość wyrażenia log 9+2 log √ 3 --32-log243--- jest równa
A) 2 3 B) 3 4 C) 4 D) 9

Liczba lo g3(log 30− lo g3) jest równa liczbie
A) -1 B) 0 C) 1 D) 2

*Ukryj

Liczba lo g2(log 200− lo g2) jest równa liczbie
A) 1 B) 0 C) -1 D) 2

Liczba ( 3) lo g5 log 15 − log 2 jest równa liczbie
A) 1 B) -1 C) 0 D) 2