Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wykonano następującą konstrukcję.
1. Narysowano romb ABCD .
2. Wykreślono przekątne rombu i ich punkt przecięcia oznaczono literą O .
3. Poprowadzono prostą prostopadłą do boku AD i przechodzącą przez punkt O . Punkt przecięcia tej prostej i boku AD oznaczono literą E .
4. Narysowano okrąg o środku w punkcie O i promieniu OE .
Skonstruowany w opisany powyżej sposób okrąg
A) przechodzi przez wszystkie wierzchołki tego rombu.
B) jest styczny do wszystkich boków tego rombu.
C) jest styczny do przekątnych tego rombu.
D) nie ma punktów wspólnych z jednym z boków rombu.

Punkt S jest środkiem okręgu wpisanego w romb ABCD . Okrąg ten jest styczny do boku AD w punkcie E oraz |AE | = 1 2 , |AC | = 30 .


PIC


Promień ES okręgu ma długość
A) 12 B) 9 C) 8 D) 6

Kąt ostry rombu ma miarę ∘ 60 , a bok tego rombu ma długość równą 4 cm. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Krótsza przekątna dzieli ten romb na dwa trójkąty równoboczne.PF
Pole tego rombu jest równe √ -- 2 8 3 cm . PF
*Ukryj

Kąt ostry rombu ma miarę ∘ 45 , a bok tego rombu ma długość równą 4 cm. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Krótsza przekątna dzieli ten romb na dwa trójkąty prostokątne.PF
Pole tego rombu jest równe √ -- 2 8 2 cm . PF

Przekątne rombu mają długości 24 i 10. Jaka jest długość boku rombu?
A) 13 B) 26 C) 6,5 D) 14

Pole rombu jest równe 36, a jedna z jego przekątnych jest dwa razy krótsza od drugiej.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Kąt ostry rombu ma miarę 6 0∘ PF
Bok rombu ma długość √ -- 3 5 . PF

Kąt ostry rombu ma miarę ∘ 45 , a wysokość rombu jest równa h .


PIC


Pole tego rombu można wyrazić wzorem
A) P = h2 B) √ -- P = h2 2 C) h2√2- P = 2 D) h2√-3- P = 4

*Ukryj

Kąt ostry rombu ma miarę ∘ 60 , a wysokość rombu jest równa h .


PIC


Pole tego rombu można wyrazić wzorem
A) P = 2√h2 3 B) √- P = h2-3- 2 C) P = 2√h2 2 D) √- P = h2-3- 4

Na rysunku przedstawiono romb i jego przekątne. Długości odcinków na jakie dzielą się przekątne tego rombu są opisane za pomocą wyrażeń.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Obwód rombu jest równy 52.PF
Pole rombu jest równe 240. PF

Kąt ostry rombu ma miarę ∘ 45 , a jego bok ma długość a .


PIC


Pole tego rombu można wyrazić wzorem
A) P = a2 B) √ -- P = a2 2 C) a2√-2 P = 2 D) a2√-3 P = 4