Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Jeśli BE ∥ CD oraz |BE | = 4 , |BC | = 8 i |CD | = 10 (patrz rysunek),


PIC


to długość odcinka AB jest równa
A) 513 B) 413 C) 4 23 D) 52 3

Na rysunku proste BC i DE są równoległe oraz |AC | = a,|CE | = a+ 3,|BC | = 3 ,|DE | = 8 . Wobec tego


PIC


A) a = 1,8 B) a = 3,6 C) a = 2,5 D) a = 4,5

*Ukryj

Na rysunku proste BC i DE są równoległe oraz |AC | = a,|CE | = 12,|BC | = 3,|DE | = a+ 3 . Wobec tego


PIC


A) a = 6 B) a = 12 C) a = 2,5 D) a = 4,5

Kąty ABC i ADE są równe oraz |AB | = x − 3 , |BD | = x , |BC | = 2 , |DE | = 8 . Wobec tego x jest równe


PIC


A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5

Na rysunku proste BC i DE są równoległe oraz |AB | = x − 3,|BD | = x,|BC | = 2,|DE | = 8 . Wobec tego x jest równe


PIC


A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5

Na rysunku proste BC i DE są równoległe oraz |AC | = 3,|CE | = 5,|BC | = a,|DE | = a+ 6 . Wobec tego


PIC


A) a = 1,8 B) a = 3,6 C) a = 2,5 D) a = 4,5

Proste BD i AC są równoległe. Długość odcinków DO ,OC ,OA przedstawione są na rysunku. Wobec tego długość odcinka BO wynosi


PIC


A) 10 B) 1,6 C) 2,5 D) 58

*Ukryj

Proste BD i AC są równoległe. Długość odcinków DO ,OC ,OA przedstawione są na rysunku. Wobec tego długość odcinka BO wynosi


PIC


A) 16 B) 4 C) 2,5 D) 49

Na rysunku proste AB i CD są równoległe. Odcinek OD ma długość


PIC


A) 3,2 B) 4,8 C) 3 D) 4

Odcinki AC i BD są równoległe, a długości odcinków P C,AC ,BD są podane na rysunku.


PIC


Długość odcinka CD jest równa
A) 8 B) 12 C) 6 D) 4

*Ukryj

Odcinki AC i BD są równoległe, a długości odcinków P C,AC ,BD są podane na rysunku.


PIC


Długość odcinka CD jest równa
A) 3 B) 5 C) 2 D) 1

Odcinki AC i BD są równoległe, a długości odcinków P C,AC ,BD są podane na rysunku.


PIC


Długość odcinka CD jest równa
A) 18 B) 5 C) 7 D) 6

Jeżeli proste k i m są równoległe (patrz rysunek), to długość odcinka x wynosi


PIC


A) 9 B) 916 C) 9 13 D) 91 2

*Ukryj

Odcinki AB i CD są równoległe (zobacz rysunek). Długość odcinka BD jest równa


PIC


A) 72 B) 212 C) 3 D) 2

Proste BA i DC są równoległe. Długości odcinków BO ,OA ,AC przedstawione są na rysunku. Wobec tego długość odcinka BD wynosi


PIC


A) 10 B) 2,4 C) 5,4 D) 203

Długość odcinka x jest równa


PIC


A) 1 B) 2,5 C) 2 D) 1,5

*Ukryj

Długość odcinka x jest równa


PIC


A) 12 B) 15 C) 10 D) 8

Długość odcinka x jest równa


PIC


A) 6 B) 3 C) 2 D) 4

Długość odcinka AB , równoległego do odcinka CD , jest równa:


PIC


A) 6 B) 3 C) 2 D) 4

Długość odcinka x jest równa


PIC


A) 4 B) 2 C) 3 D) 6

Długość odcinka x jest równa


PIC


A) 9 B) 8 C) 12 D) 7,5

Proste c i d są równoległe. Jaką długość ma odcinek x ?


PIC


A) x = 5 B) x = 12 C) x = 3 D) x = 6

*Ukryj

Na rysunku proste AB i CD są równoległe. Odcinek CD ma długość


PIC


A) 3,2 B) 4,8 C) 3 D) 4

Odcinek podzielono na dwie części w stosunku 1:3. Ile procent całego odcinka stanowi większa jego część?
A) 75% B) 25% C) 33 1% 3 D) 66 2% 3

Odcinki AC i BD są równoległe.


PIC


Długości odcinków podane są na rysunku. Długość odcinka AC jest równa
A) 6 B) 28 5 C) 28 9 D) 20 7

*Ukryj

Proste k i l są równoległe. Odcinek x ma długość


PIC


A) 9,6 B) 2 C) 6 D) 1,5

Odcinki AC i BD są równoległe.


PIC


Długości odcinków podane są na rysunku. Długość odcinka AC jest równa
A) 40 11 B) 88- 5 C) 11 40 D) 40 6

Odcinek o długości 60 cm podzielono na trzy części, których stosunek długości jest równy 3:4:5. Najdłuższa z tych części ma długość
A) 30 cm B) 12,5 cm C) 25 cm D) 15 cm

*Ukryj

Drut o długości 45 m pocięto na trzy części, których stosunek długości jest równy 2 : 3 : 4. Najkrótsza z tych części ma długość:
A) 5 m B) 10 m C) 15 m D) 20 m

Odcinek o długości 2,4 m podzielono w stosunku 2:3:5. Najdłuższy z wyznaczonych odcinków ma długość
A) 120 cm B) 0,72 m C) 480 mm D) 14 dm

Odcinek AB został podzielony punktami C i D na takie trzy odcinki, że |AC | : |CD | : |DB | = 4 : 5 : 6 . Wybierz zdanie fałszywe


PIC


A) Odcinek AC jest o 20% krótszy od odcinka CD
B) Długość odcinka DB stanowi 23 długości odcinka AD
C) Długość odcinka CD jest równa 1 3 długości odcinka AB
D) Odcinek CB jest o 275% dłuższy od odcinek AC

*Ukryj

Odcinek AB został podzielony punktami C i D na takie trzy odcinki, że |AC | : |CD | : |DB | = 3 : 4 : 5 . Wybierz zdanie fałszywe


PIC


A) Odcinek AC jest o 25% krótszy od odcinka CD
B) Długość odcinka DB stanowi 23 długości odcinka AD
C) Długość odcinka CD jest równa 1 3 długości odcinka AB
D) Odcinek CB jest o 200% dłuższy od odcinka AC

Odcinek AB został podzielony punktami C i D na takie trzy odcinki, że |AC | : |CD | : |DB | = 5 : 6 : 7 . Wybierz zdanie fałszywe


PIC


A) Odcinek AC jest o 20% krótszy od odcinka CD
B) Długość odcinka DB stanowi 711 długości odcinka AD
C) Długość odcinka CD jest równa 1 3 długości odcinka AB
D) Odcinek CB jest o 160% dłuższy od odcinka AC

Większa część odcinka podzielonego na dwie części w stosunku 3:5 wynosi 20 cm. Długość tego odcinka wynosi:
A) 32 cm B) 27 cm C) 33 cm D) 30 cm

Odcinki BC i DE są równoległe. Długości odcinków AC , CE i BC są podane na rysunku.


PIC


Długość odcinka DE jest równa
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12

*Ukryj

Odcinki BC i DE są równoległe. Długości odcinków AC , CE i BC są podane na rysunku.


PIC


Długość odcinka DE jest równa
A) 18 B) 15 C) 12 D) 9