Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Proste i odcinki/Długość

Wyszukiwanie zadań

Jeśli BE ∥ CD oraz |BE | = 4 , |BC | = 8 i |CD | = 10 (patrz rysunek),


PIC


to długość odcinka AB jest równa
A) 513 B) 413 C) 4 23 D) 52 3

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku proste BC i DE są równoległe oraz |AB | = x − 3,|BD | = x,|BC | = 2,|DE | = 8 . Wobec tego x jest równe


PIC


A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5

Kąty ABC i ADE są równe oraz |AB | = x − 3 , |BD | = x , |BC | = 2 , |DE | = 8 . Wobec tego x jest równe


PIC


A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5

Proste BD i AC są równoległe. Długość odcinków DO ,OC ,OA przedstawione są na rysunku. Wobec tego długość odcinka BO wynosi


PIC


A) 10 B) 1,6 C) 2,5 D) 58

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku proste AB i CD są równoległe. Odcinek OD ma długość


PIC


A) 3,2 B) 4,8 C) 3 D) 4

Proste BD i AC są równoległe. Długość odcinków DO ,OC ,OA przedstawione są na rysunku. Wobec tego długość odcinka BO wynosi


PIC


A) 16 B) 4 C) 2,5 D) 49

Odcinki AC i BD są równoległe, a długości odcinków P C,AC ,BD są podane na rysunku.


PIC


Długość odcinka CD jest równa
A) 8 B) 12 C) 6 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Odcinki AC i BD są równoległe, a długości odcinków P C,AC ,BD są podane na rysunku.


PIC


Długość odcinka CD jest równa
A) 18 B) 5 C) 7 D) 6

Odcinki AC i BD są równoległe, a długości odcinków P C,AC ,BD są podane na rysunku.


PIC


Długość odcinka CD jest równa
A) 3 B) 5 C) 2 D) 1

Jeżeli proste k i m są równoległe (patrz rysunek), to długość odcinka x wynosi


PIC


A) 9 B) 916 C) 9 13 D) 91 2

Ukryj Podobne zadania

Proste BA i DC są równoległe. Długości odcinków BO ,OA ,AC przedstawione są na rysunku. Wobec tego długość odcinka BD wynosi


PIC


A) 10 B) 2,4 C) 5,4 D) 203

Odcinki AB i CD są równoległe (zobacz rysunek). Długość odcinka BD jest równa


PIC


A) 72 B) 212 C) 3 D) 2

Ukryj Podobne zadania

Długość odcinka AB , równoległego do odcinka CD , jest równa:


PIC


A) 6 B) 3 C) 2 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku proste AB i CD są równoległe. Odcinek CD ma długość


PIC


A) 3,2 B) 4,8 C) 3 D) 4

Odcinki AC i BD przecinają się w punkcie O . Ponadto |AD | = 6 , |OD | = 9 i |BC | = 1 0 . Kąty ODA i BCO są proste (zobacz rysunek).


PIC


Długość odcinka OC jest równa
A) 12 B) 15 C)  √ --- 6 13 D) 5√ 13-

Odcinki AC i BD przecinają się w punkcie O . Ponadto |AD | = 4 i |OD | = |BC | = 6 . Kąty ODA i BCO są proste (zobacz rysunek).


PIC


Długość odcinka OC jest równa
A) 9 B) 8 C)  √ --- 2 13 D) 3√ 13-

Odcinek podzielono na dwie części w stosunku 1:3. Ile procent całego odcinka stanowi większa jego część?
A) 75% B) 25% C) 33 1% 3 D) 66 2% 3

Odcinki AC i BD są równoległe.


PIC


Długości odcinków podane są na rysunku. Długość odcinka AC jest równa
A) 6 B) 28 5 C) 28 9 D) 20 7

Ukryj Podobne zadania

Odcinki AC i BD są równoległe.


PIC


Długości odcinków podane są na rysunku. Długość odcinka AC jest równa
A) 40 11 B) 88- 5 C) 11 40 D) 40 6

Odcinek o długości 60 cm podzielono na trzy części, których stosunek długości jest równy 3:4:5. Najdłuższa z tych części ma długość
A) 30 cm B) 12,5 cm C) 25 cm D) 15 cm

Ukryj Podobne zadania

Drut o długości 45 m pocięto na trzy części, których stosunek długości jest równy 2 : 3 : 4. Najkrótsza z tych części ma długość:
A) 5 m B) 10 m C) 15 m D) 20 m

Odcinek o długości 2,4 m podzielono w stosunku 2:3:5. Najdłuższy z wyznaczonych odcinków ma długość
A) 120 cm B) 0,72 m C) 480 mm D) 14 dm

Odcinek AB został podzielony punktami C i D na takie trzy odcinki, że |AC | : |CD | : |DB | = 4 : 5 : 6 . Wybierz zdanie fałszywe


PIC


A) Odcinek AC jest o 20% krótszy od odcinka CD
B) Długość odcinka DB stanowi 23 długości odcinka AD
C) Długość odcinka CD jest równa 1 3 długości odcinka AB
D) Odcinek CB jest o 275% dłuższy od odcinek AC

Ukryj Podobne zadania

Odcinek AB został podzielony punktami C i D na takie trzy odcinki, że |AC | : |CD | : |DB | = 3 : 4 : 5 . Wybierz zdanie fałszywe


PIC


A) Odcinek AC jest o 25% krótszy od odcinka CD
B) Długość odcinka DB stanowi 23 długości odcinka AD
C) Długość odcinka CD jest równa 1 3 długości odcinka AB
D) Odcinek CB jest o 200% dłuższy od odcinka AC

Odcinek AB został podzielony punktami C i D na takie trzy odcinki, że |AC | : |CD | : |DB | = 5 : 6 : 7 . Wybierz zdanie fałszywe


PIC


A) Odcinek AC jest o 20% krótszy od odcinka CD
B) Długość odcinka DB stanowi 711 długości odcinka AD
C) Długość odcinka CD jest równa 1 3 długości odcinka AB
D) Odcinek CB jest o 160% dłuższy od odcinka AC

Większa część odcinka podzielonego na dwie części w stosunku 3:5 wynosi 20 cm. Długość tego odcinka wynosi:
A) 32 cm B) 27 cm C) 33 cm D) 30 cm

Odcinki BC i DE są równoległe. Długości odcinków AC , CE i BC są podane na rysunku.


PIC


Długość odcinka DE jest równa
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12

Ukryj Podobne zadania

Odcinki BC i DE są równoległe. Długości odcinków AC , CE i BC są podane na rysunku.


PIC


Długość odcinka DE jest równa
A) 18 B) 15 C) 12 D) 9

Na rysunku zaznaczono punkty wspólne dwóch równoległych prostych m i n z prostymi p i q .


PIC


Dokończ zdanie. Wybierz dwie odpowiedzi, tak aby dla każdej z nich dokończenie poniższego zdania było prawdziwe.
Długości odcinków o końcach w punktach A ,B,C ,D i E zawsze spełniają równość
A) |AB| |BE-| |BC| = |CD | B) |AE-| |ED| |EB | = |DC| C) |AB| |AC-| |BE| = |CD |

D) |AB| = |AC-| |CD| |BE | E) |AE-|= |AB| |AC | |AD| F) |A|AEB-|| = ||EBDC||

spinner