Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Oblicz granicę [(3n+-2)n (5n+3)n] nl→im+∞ 5n+ 2 ⋅ 3n+1 .

Oblicz granicę ( ) √n2+1- lim n2+22n+4- n→ +∞ n +2 .

*Ukryj

Oblicz granicę ( 3 2 )n+ 1 lim 2n-−2n32n+-+3-4 n→ +∞ .

Oblicz granicę ( )n 2 lim 1 − -√1- n→ +∞ 2 n .

Oblicz granicę ( 3 )5n3+2 lim -n-3- n→ +∞ 3+n .

Oblicz granicę (-3n--)n nl→im+∞ 3n+ 1 .

Oblicz granicę ( x)n nl→im+∞ 1 + n , gdzie x ∈ R .

Oblicz granicę -3n−1+(−2)n- nl→im+∞ 3n+1+(−2)n+2 .

Oblicz granicę [( 1 1)n ( 1)n] nl→im+∞ 3 + n 5 − n .

Oblicz granicę n n nl→im+∞ (3 cos n− 4 ) .

Oblicz granicę -5n−3+4-- nl→im+∞ 5n+2−1000 .

Oblicz granicę (n+-2)n+3 nl→im+∞ n .

Oblicz granicę 2n+1+3n nl→im+∞ 2n+3n+1 .

Oblicz granicę ciągu n n nl→im+∞ (1+ 2 − 3 ) .

Oblicz granicę ciągu ( 1 )n nl→im+∞ 1 + √n- .

Oblicz granicę ( n+1)n nl→im+∞ 2n-- .