Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wymierna/Różne

Wyszukiwanie zadań

Funkcja f jest określona wzorem 2x2+4 f(x ) = x2− 3 dla każdej liczby rzeczywistej √ -- x ⁄= ± 3 . Wówczas pochodna tej funkcji dla argumentu √ -- x = 5 jest równa
A) √ -- − 10 5 B) √ -- − 5 5 C) √ -- 20 5 D) √ -- 5

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f jest określona wzorem 3x2+2 f(x ) = x2− 2 dla każdej liczby rzeczywistej √ -- x ⁄= ± 2 . Wówczas pochodna tej funkcji dla argumentu √ -- x = 6 jest równa
A) √ -- − 16 6 B) √ -- − 4 6 C) √ -- − 6 D) √ -- 6

Funkcja f jest określona wzorem x3−8 f(x ) = x− 2 dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 2 . Wartość pochodnej tej funkcji dla argumentu x = 12 jest równa
A) 3 4 B) 9 4 C) 3 D) 54 -8

Funkcja f jest określona wzorem − 11 9 f(x ) = − 10(2 − 6x) (2x − 4) dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 13 . Wartość funkcji f dla argumentu 2019 jest taka sama jak g(2019) jeżeli
A) -5(x−-2)9- g(x ) = 2(3x− 1)11 B) −10(2x−4)9 g(x ) = (6x−2)11
C) g(x) = -5(x−-2)9- 4(3x− 1)11 D) g (x) = 10(x−2)9 (3x−1)11

Dana jest funkcja --−3--- f(x ) = 6−x−x 2 . Wskaż maksymalny zbiór, na którym funkcja f przyjmuje wartości ujemne.
A) (− ∞ ,− 3)∪ (2 ,+∞ ) B) (− 2 ,3 ) C) (− 3,2) D) (− ∞ ,− 2)∪ (3,+ ∞ )

Funkcja f jest określona wzorem −x2+-1 f(x ) = 4−x3 . Wartość tej funkcji dla argumentu równego − 2 wynosi:
A) 152 B) − 14 C) 34 D) − 3 4

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f jest określona wzorem x2+4 f(x ) = x− 2 dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 2 . Wartość funkcji f dla argumentu 4 jest równa
A) 6 B) 2 C) 10 D) 8

Funkcja f jest określona wzorem 8x−-7 f(x ) = 2x2+1 dla każdej liczby rzeczywistej x . Wartość funkcji f dla argumentu 1 jest równa
A) 1 5 B) 1 3 C) 1 D) 2

Funkcja f jest określona wzorem x2(2√ 2x−1) f(x ) = --8x2−1--- . Wtedy dla argumentu √ -- √ -- x = 2− 3 wartość funkcji f jest równa
A) √-1-- 3−1 B) − 1 C) 1 D) √-1-- 3−2

Wartość liczbowa wyrażenia ----1--- x2− 2x+ 3 jest największa, gdy liczba x jest równa
A) 12 B) 1 C) 14 D) 2

Ukryj Podobne zadania

Wartość liczbowa wyrażenia ----1--- x2− 4x+ 7 jest największa, gdy liczba x jest równa
A) 12 B) 1 C) 14 D) 2

Wartość liczbowa wyrażenia ---1--- x2−x+ 2 jest największa, gdy liczba x jest równa
A) 12 B) 1 C) 14 D) 2

Funkcja f jest określona wzorem −1 2 f(x ) = − 2(x + 2) (x − 3 ) dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= − 2 . Wartość funkcji f dla argumentu 2 jest równa
A) − 8 B) − 1 2 C) 1 2 D) 8

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f jest określona wzorem −2 3 f(x ) = − 3(x − 2) (x + 1 ) dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 2 . Wartość funkcji f dla argumentu − 2 jest równa
A) − 16 3 B) − -3 16 C) 16 3 D) -3 16

Funkcja f jest określona wzorem --x-- f(x ) = 2x−8 dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 4 . Wówczas pochodna tej funkcji dla argumentu √ -- x = 2 + 4 jest równa
A) −-1 6 B) - √√2+2 2 C) − 1 D) √ -- 2 2

Ukryj Podobne zadania

Funkcja x+2-- f(x) = 2x− 4 jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 2 . Wówczas pochodna tej funkcji dla argumentu √ -- x = 2− 3 jest równa
A) 2 3 B) 2 − 3 C) √ - 4--3 3 D) √- 2−3-3

Funkcja f jest określona wzorem --x-- f(x ) = 3x+6 dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= − 2 . Wówczas pochodna tej funkcji dla argumentu √ -- x = 2 − 2 jest równa
A) - √-2√+3 2 B) 1 3 C) − 1 D) 2 3

Funkcja 3x−1- f(x) = x2+ 4 jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x . Pochodna tej funkcji jest określona wzorem
A) f′(x) = −3x2+2x+12- (x2+ 4)2 B) f ′(x) = −9x2+2x−-12- (x2+ 4)2
C) 2 f′(x) = 3x(−x2+2x−4)212 D) 2 f′(x) = 9x(−x2+2x+4)122

Ukryj Podobne zadania

Funkcja 2x−1- f(x) = x2+ 3 jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x . Pochodna tej funkcji jest określona wzorem
A) f′(x) = 6x2−-2x+-6- (x2+3)2 B) f′(x) = −2x2+2x+6- (x2+3)2
C) 2 f′(x) = −2(xx2−+23x)+26- D) 2 f′(x) = 2x(x−22+x3−)26

Funkcja f jest określona wzorem -x2-- f(x ) = 2x−2 dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 1 . Wtedy dla argumentu √ -- x = 3− 1 wartość funkcji f jest równa
A) √-1-- 3−1 B) − 1 C) 1 D) √-1-- 3−2

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f jest określona wzorem -x2-- f(x ) = 4x−1 dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 14 . Wtedy dla argumentu √ -- x = 2− 3 wartość funkcji f jest równa
A) √-1-- 3−2 B) − 1 C) 1 D) √-1-- 3−1

Funkcja f jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem f (x) = xx2−+k1 , gdzie k jest pewną liczbą rzeczywistą. Ta funkcja spełnia warunek f(1) = 2 . Wartość współczynnika k we wzorze tej funkcji jest równa
A) (− 3) B) 3 C) (− 4) D) 4

Funkcja f określona jest wzorem -2x3 f(x ) = x6+1 dla każdej liczby rzeczywistej x . Wtedy liczba √ -- f(− 3 3) jest równa
A) √39 − 2 B) 3 − 5 C) 3 5 D) √- -33 2

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f określona jest wzorem -3x4 f(x ) = x8+3 dla każdej liczby rzeczywistej x . Wtedy liczba √ -- f(− 4 3) jest równa
A) − 3 4 B) − 3 2 C) 3 2 D) 3 4

Funkcja f określona jest wzorem -2x3 f(x ) = x4+1 dla każdej liczby rzeczywistej x . Wtedy liczba √ -- f(− 2) jest równa
A) 8 − 5 B) 4√-2 − 3 C) √ - − 4--2 5 D) − 4 3

Funkcja f określona jest wzorem -2x8+2x11 f (x) = x8+2x5+x2 dla każdej liczby rzeczywistej x . Wtedy liczba √ -- f(− 35) jest równa
A) 50 4 B) − 125 2 C) 25 − 2 D) 50 6

Liczba punktów wspólnych wykresu funkcji wymiernej x2−1 f(x ) = x z osią Oy jest równa
A) 3 B) 2 C) 1 D) 0

Ukryj Podobne zadania

Liczba punktów wspólnych wykresu funkcji wymiernej x2−1 f(x ) = x− 2 z osią Oy jest równa
A) 3 B) 2 C) 1 D) 0

spinner