Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Liczba √3 ------- 81⋅6 4 jest równa
A) 72 B) 36 C) √ -- 24 33 D) √ -- 12 33

*Ukryj

Liczba √3 -------- 108⋅ 16 jest równa
A) 12 B) 48 C) √ -- 27 34 D) √ --- 4 354

Liczba 8 √3--2 3 3 ⋅ 9 jest równa
A) 33 B) 32 3 9- C) 34 D) 35

*Ukryj

Liczba 4 √3--4 2 3 ⋅ 4 jest równa
A) 23 B) 24 C) 32 29- D) 25

Liczba ( 3 7)4 5 4 ⋅5 8 5 jest równa
A) 13 510 B) 51 C) 13 58 D) 52410

Liczba 4 √3--5 7 3 ⋅ 7 jest równa
A) 4 75 B) 73 C) 20 7-9 D) 72

Liczba ( 5 1)2 7 4 ⋅7 4 3 jest równa
A) 5 73 B) 71 C) 3 72 D) 7103

Liczba ∘ ∘-(-------)- 3 853 ⋅ 472 jest równa
A) 4 B) 2 4 C) 3 2 D) 2

Wyrażenie 3√ -- 5√ --- 9⋅ 27 zapisane w postaci potęgi liczby 3 jest równe:
A) 2 35 B) 5 38 C) 19 3 15- D) 385

Liczba 1 √3-- 4 6 ⋅ 4 jest równa
A) 4 B) √ -- 2 38 C) √ --- 6 16 D) 2

Liczba 4 √3--5 2 3 ⋅ 2 jest równa
A) 20 2-3 B) 2 C) 4 25 D) 23

Liczba ∘4 -√--√8-- 2 2 2 jest równa
A) 2 B) 1 2 2 C) 3 24 D) 20

*Ukryj

Liczba √3 -∘ -√3-- 2 2 2 jest równa
A) 2 B) 1 2 2 C) 3 24 D) 20

Liczba √ --∘4 -√--- 5∘ -√----∘4--√--- 3 3 3⋅ 3 33 ⋅ 3 33 ⋅ 3 3 3 jest równa
A) 9 B) 3 C) √ 3- D) √3-- 3

Wartość wyrażenia (√ -- ) 3 (√ -- ) 3 2 + 1 + 2 − 1 jest równa
A) 14 B) 7 C) √ -- 5 2 D) √ -- 10 2

Liczba √3 -- √3 --3 ( 2+ 4) jest równa
A) √ --- 6 + 15 31 6 B) √ -- √ -- 6+ 6 3 2+ 6 34 C) √ -- √ -- 2 + 6 32 + 6 34 D) √ -- 18 + 6 3 4

Liczbą odwrotną do ∘ --∘--√--- 2 2 2 jest
A) − 78 2 B) 87 2 C) −87 2 D) 7 28

Kwadrat liczby √ -- 4√ -- x = 2− 2 jest równy
A) √ -- √ -- 2 − 2 48 + 2 B) √ -- √ -- 2− 2 4 2+ 2 C) √ -- √ -- 2− 2 16 8+ 8 2 D) √ -- 2 − 2

Liczba √ -- √-3√64 ( 3 ) 2 jest liczbą
A) wymierną mniejszą od 10 B) niewymierną mniejszą od 10
C) całkowitą większą od 10 D) wymierną większą od 10

*Ukryj

Liczba √ -- √-6√64 ( 3 ) 2 jest liczbą
A) wymierną większą od 5 B) niewymierną mniejszą od 5
C) całkowitą większą od 5 D) wymierną mniejszą od 5

Liczba √ -- 5√-√3125- ( 3 ) 3 jest liczbą
A) wymierną mniejszą od 10 B) niewymierną mniejszą od 10
C) całkowitą większą od 10 D) wymierną większą od 10

Liczba 5√ ---- √3--- √3---- √4---- 2 243 − 25 ⋅3 − 5 + 256 jest równa
A) 25 B) 15 C) 12 D) − 5

Jeżeli a > 0 , to liczba ∘3-----------√-------- 1 − (a + 3) a + 3a jest równa
A) √ -- a − 1 B) √ -- 1− a a C) √ -- 1 − a D) √ -- a a− 1

Liczba ∘3 --1----1- ( √ --- √ -)1 152 + 72 ⋅ 15− 7 3 jest równa
A) 2 B) 8 C) 3√ --- 22 D) √ --- √ -- 615 − 67

Liczba √5 -- 9 jest większa od
A) √ -- 3 B) 3 0,3 C) √ --- 981 D) 3

*Ukryj

Liczba √5 -- 4 jest większa od
A) √ -- 2 B) 5√-1-- 0,25 C) 1√0--- 16 D) 2- 821

Która z liczb jest równa liczbie 3√ ------ 10000 ?
A) √ ------- 9100 000 B) 4 100 3 C) 29 100 0 D) --1-- 100− 23

Liczba (√3-- ) 3 ( 3√ -- 3√ -- )3 2 + 1 ⋅ 4− 2+ 1 jest równa
A) 1 B) 8 C) 27 D) 64

Liczba ∘3 3√------√3-- 3∘ √3-------3√------3√--- 10 − 2 ⋅ 10 0+ 20+ 4 jest równa
A) 2 B) 8 C) √ --- √ -- 310 − 32 D) √ ---- √ -- 3100 − 3 4

Liczba (∘ -√--)11 3 3 9 2 jest równa
A) 3 B) √6-- 3 3 C) √3-- 3 3 D) 9

*Ukryj

Liczba (∘ -√---) 11 9 3 27 3 jest równa
A) 3 B) √6-- 3 3 C) √3-- 3 3 D) 9

Liczba (∘ -√---) 4 3 3 81 5 jest równa
A) 3 B) √5--- 34 C) 3√ -- 3 3 D) 9

Liczba (∘ -√----) 4 3 3 812 5 jest równa
A) 3 B) √6-- 3 3 C) √3-- 3 3 D) 9

Liczba ∘3 -√-----√----- 4∘ -√-----√----- ( 5− 6)3 + ( 6 − 7)4 jest równa
A) √ 5-− √ 7- B) 2√ 6− √ 5-− √ 7- C) √ -- √ -- 7 − 5 D) √ -- √ -- √ -- 5 − 2 6 + 7

Liczba 9 3 4 jest równa
A) √ -- 3 ⋅ 4 3 B) √ -- 9 ⋅ 4 3 C) -- 27 ⋅√43 D) 39 ⋅ 314

*Ukryj

Liczba 12- 7 5 jest równa
A) √ --- 7 ⋅ 5 49 B) 1 712 ⋅75 C) √ --- 75 ⋅ 549 D) √ --- 49 ⋅ 5 49

Liczba 2+ 1 3 4 jest równa
A) √ -- 32 ⋅ 4 3 B) √ --- 433 C) -- 32 + √43 D) √ --- 32 + 34

Liczba √3 --- 3√ -- 54− 2 jest równa
A) √ --- 352 B) 3 C) √ -- 2 32 D) 2

*Ukryj

Liczba √3 ---- 3√ -- 128− 2 jest równa
A) √ -- 3 32 B) 3 C) √ ---- 3 120 D) 4

Liczba ∘4 --√3-----√3--- 16 2 + 8 16 jest równa
A) √ -- 2 32 B) √ -- 2 7 2 C) -- 2√42 D) 223

Strona 1 z 2>