Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Liniowy/Różne

Wyszukiwanie zadań

Punkt  ( 1) A = a,− 3 należy do wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem f (x) = 3x + 1 . Wynika stąd, że
A) a = 3 B) a = 0 C)  4 a = − 9 D)  2 a = 3

Ukryj Podobne zadania

Gdy przesuniemy wykres funkcji f(x) = 2x − 3 o 2 jednostki w prawo i 4 jednostki w górę, to otrzymamy wykres funkcji opisanej wzorem
A) y = 2 (x− 2)+ 4 B) y = 2(x − 2 )− 4 C) y = 2 (x− 2)+ 1 D) y = 2(x+ 2)+ 4

Ukryj Podobne zadania

Gdy przesuniemy wykres funkcji f(x) = 3x − 1 o 4 jednostki w lewo i 2 jednostki w dół, to otrzymamy wykres funkcji opisanej wzorem
A) y = 3 (x+ 4)+ 1 B) y = 3(x + 4 )− 3 C) y = 3 (x− 4)+ 1 D) y = 3(x− 4)− 3

Punkt P jest punktem przecięcia się wykresów funkcji y = − 2x + 4 i y = −x − 2 . Punkt P leży w układzie współrzędnych w ćwiartce
A) pierwszej B) drugiej C) trzeciej D) czwartej

Ukryj Podobne zadania

Punkt P jest punktem przecięcia się wykresów funkcji y = − 2x + 4 i y = −x + 3 . Punkt P leży w układzie współrzędnych w ćwiartce
A) pierwszej B) drugiej C) trzeciej D) czwartej

Punkt P jest punktem przecięcia się wykresów funkcji y = 2x + 4 i y = −x + 1 . Punkt P leży w układzie współrzędnych w ćwiartce
A) pierwszej B) drugiej C) trzeciej D) czwartej

Funkcja liniowa  1 f(x) = 2x − 6
A) jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,6 )
B) jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,6)
C) jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,− 6)
D) jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,− 6)

Ukryj Podobne zadania

Funkcja liniowa f określona jest wzorem  1 f (x) = 3x − 1 dla wszystkich liczb rzeczywistych x . Wskaż zdanie prawdziwe.
A) Funkcja f jest malejąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie ( 1) 0,3
B) Funkcja f jest malejąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie (0,− 1)
C) Funkcja f jest rosnąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie ( ) 0, 13
D) Funkcja f jest rosnąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie (0,− 1)

Funkcja liniowa f określona jest wzorem  1 f (x) = 2 − 3x dla wszystkich liczb rzeczywistych x . Wskaż zdanie prawdziwe.
A) Funkcja f jest malejąca i jej wykres przecina oś Ox w punkcie (6,0)
B) Funkcja f jest malejąca i jej wykres przecina oś Ox w punkcie (2,0)
C) Funkcja f jest rosnąca i jej wykres przecina oś Ox w punkcie (2,0)
D) Funkcja f jest rosnąca i jej wykres przecina oś Ox w punkcie (6,0)

Wskaż funkcję, której wykres przecina prostą o równaniu y = 2 w punkcie o dodatnich współrzędnych.
A) y = 12x + 2 B) y = − 2x + 1 C) y = 3 − x D) y = − 0,5x + 2

Ukryj Podobne zadania

Wskaż funkcję, której wykres przecina prostą o równaniu y = − 2 w punkcie o ujemnych współrzędnych.
A) y = −2x + 1 B) y = 3 − x C) y = − 0 ,5x + 2 D) y = 1x + 2 2

Gdy przesuniemy wykres funkcji y = f(x ) o 2 jednostki w prawo i o 3 jednostki w górę, to otrzymamy wykres funkcji y = 2x + 1 . Zatem
A) f(x ) = 2x − 6 B) f(x ) = 2x − 1 C) f(x ) = 2x + 3 D) f(x) = 2x + 2

Ukryj Podobne zadania

Gdy przesuniemy wykres funkcji y = f(x ) o 2 jednostki w lewo i o 3 jednostki w dół, to otrzymamy wykres funkcji y = 2x + 1 . Zatem
A) f(x ) = 2x − 6 B) f (x) = 2x C) f(x ) = 2x + 3 D) f(x) = 2x + 2

Wykres funkcji liniowej f(x) = − 22x + 120 przechodzi przez ćwiartki układu współrzędnych:
A) I, II, III B) I, II, IV C) I, III, IV D) II, III, IV

Wykres funkcji liniowej y = 2x − 3 przecina oś Oy w punkcie o współrzędnych
A) (0,− 3) B) (− 3,0) C) (0,2) D) (0,3)

Ukryj Podobne zadania

Wykres funkcji liniowej y = − 2x + 3 przecina oś Oy w punkcie o współrzędnych
A) (0,− 3) B) (− 3,0) C) (0,2) D) (0,3)

Funkcja liniowa f jest określona wzorem f (x) = − 2x + 4 . Wykres funkcji f przesunięto wzdłuż osi Ox o 2 jednostki w lewo (tzn. przeciwnie do zwrotu osi), w wyniku czego otrzymano wykres funkcji g . Funkcja g jest określona wzorem
A) g(x ) = − 2x + 2 B) y = − 2x C) y = − 2x + 6 D) y = − 2x + 8

Ukryj Podobne zadania

Funkcja liniowa f jest określona wzorem f (x) = − 2x + 4 . Wykres funkcji f przesunięto wzdłuż osi Ox o 2 jednostki w prawo (tzn. zgodnie ze zwrotem osi), w wyniku czego otrzymano wykres funkcji g . Funkcja g jest określona wzorem
A) g(x ) = − 2x + 2 B) y = − 2x C) y = − 2x + 6 D) y = − 2x + 8

Wykres funkcji liniowej y = − 5x + 7 przecina pionową prostą przechodzącą przez punkt (4,9) w punkcie o współrzędnych
A) (4,− 13) B) ( ) − 25,9 C) (4,27) D) ( 16 ) − 5 ,9

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Do wykresu funkcji liniowej f należą punkty A = (4,− 3) i B = (− 1,− 13) . Funkcja f opisana jest wzorem
A) f(x ) = 2x − 11 B) f(x) = 2x + 1 1 C) f(x) = 1x + 1 2 D) f (x) = 1x − 5 2

O funkcji liniowej f wiadomo, że f (2) = 3 oraz punkt P = (4,2) należy do jej wykresu. Wzór funkcji f to
A) f(x ) = 12x + 4 B) f(x) = − 12x + 4 C) f(x ) = − 1x − 4 2 D)  1 f (x) = 2x − 4

O funkcji liniowej f wiadomo, że f (1) = 2 . Do wykresu tej funkcji należy punkt P = (−2 ,8) . Wzór funkcji f to
A) f(x ) = − 13x + 73 B) f(x) = − 12x + 7 C) f(x ) = − 3x + 7 D) f (x) = − 2x + 4

O funkcji liniowej f wiadomo, że f (1) = 2 . Do wykresu tej funkcji należy punkt P = (−2 ,3) . Wzór funkcji f to
A) f(x ) = − 13x + 73 B) f(x) = − 12x + 2 C) f(x ) = − 3x + 7 D) f (x) = − 2x + 4

Gdy przesuniemy wykres funkcji f(x) = 3x − 2 o 3 jednostki w prawo i 2 jednostki w górę, to otrzymamy wykres funkcji opisanej wzorem
A) y = 3x − 9 B) y = 3x − 13 C) y = 3x + 9 D) y = 3x+ 5

Ukryj Podobne zadania

Aby otrzymać wykres funkcji y = 5(x + 1 )− 7 , należało wykres funkcji y = 5x przesunąć
A) o 1 jednostkę w lewo i 7 ku dołowi B) o 1 jednostkę w prawo i 7 ku górze
C) o 1 jednostkę w prawo i 7 ku dołowi D) o 1 jednostkę w lewo i 7 ku górze

Gdy przesuniemy wykres funkcji f(x) = 3x − 2 o 3 jednostki w lewo i 2 jednostki w dół, to otrzymamy wykres funkcji opisanej wzorem
A) y = 3x − 9 B) y = 3x − 13 C) y = 3x + 9 D) y = 3x+ 5

spinner