Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Logarytmy/Z literkami/1 literka

Wyszukiwanie zadań

Wiadomo, że log 16c = 0,25 . Zatem liczba c jest
A) niewymierna B) wymierna C) większa od 2 D) mniejsza od 1

Ukryj Podobne zadania

Wiadomo, że log 16c = 0,125 . Zatem liczba c jest
A) niewymierna B) wymierna C) większa od 2 D) mniejsza od 1

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Wyrażenie log4(2x − 1 ) jest określone dla wszystkich liczb x spełniających warunek
A) x ≤ 12 B) x > 12 C) x ≤ 0 D) x > 0

Ukryj Podobne zadania

Wyrażenie log3(3x − 2 ) jest określone dla wszystkich liczb x spełniających warunek
A) x > 23 B) x > 2 C) x ≤ 3 D) x ≤ 2 3

Jeżeli  √ -- √ -- a = 2log( 3 + 2) + 2 lo g(4− 2 3) to  a 1 00 jest liczbą
A) ujemną B) nieparzystą C) niewymierną D) parzystą

Ukryj Podobne zadania

Jeżeli  √ -- √ -- a = 2log( 3 + 2) + 2 lo g(6− 3 3) to  a 1 00 jest liczbą
A) ujemną B) nieparzystą C) niewymierną D) parzystą

Wyrażenie loga(3 − a) ma sens liczbowy dla każdej liczby a należącej do zbioru
A) (0,3) B) (0,1)∪ (1,3 ) C) (0,+ ∞ ) D) (− ∞ ,3)

Ukryj Podobne zadania

Wyrażenie loga(a + 5) ma sens liczbowy dla każdej liczby a należącej do zbioru
A) (− 5,+ ∞ ) B) (− 5,1) ∪ (1,+ ∞ ) C) (1,+ ∞ ) D) (0,+ ∞ )

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Wyrażenie  2 log2(4 − x ) jest określone dla wszystkich liczb x spełniających warunek
A) x ∈ (0,2 ) B) x ∈ (− 2,2 ) C) x ≤ 0 D) x < 4

Ukryj Podobne zadania

Wyrażenie  2 log3(9 − x ) jest określone dla wszystkich liczb x spełniających warunek
A) x ∈ (− 3,3) B) x ∈ (0,3) C) x ≤ 0 D) x < 3

Strona 1 z 2
spinner