Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wiadomo, że log 16c = 0,25 . Zatem liczba c jest
A) niewymierna B) wymierna C) większa od 2 D) mniejsza od 1

*Ukryj

Jeśli log 42 = a , to liczba a jest równa
A) 16 B) 2 C) -2 D) 0,5

Wiadomo, że log 16c = 0,125 . Zatem liczba c jest
A) niewymierna B) wymierna C) większa od 2 D) mniejsza od 1

Jeżeli √ -- lo gx32 2 = − 11 to liczba x jest równa
A) √ - --2 2 B) √ -- 2 2 C) √ -- 2 D) 2

*Ukryj

Jeżeli √ -- lo gx27 3 = − 7 to liczba x jest równa
A) 3 B) √ -- 3 3 C) √ -- 3 D) √ - --3 3

Liczba 4 4 a = lo g25 + log 4 . Wynika stąd, że
A) a = 4 B) a = 8 C) a = 8+ log 29 D) a = 4 + log 29

*Ukryj

Liczba 2 2 a = lo g5 + log 20 . Wynika stąd, że
A) a = 4 B) a = 8 C) a = 8+ log 25 D) a = 4 + log 25

Liczba 2 2 a = lo g12 5 + log 8 . Wynika stąd, że
A) a = 5 B) a = 4 + log1 33 C) a = 8 + log 133 D) a = 6

O liczbie x wiadomo, że lo g3x = 9 . Zatem
A) x = 2 B) x = 12 C) x = 39 D) x = 93

*Ukryj

O liczbie x wiadomo, że lo g9x = 3 . Zatem
A) x = 2 B) x = 12 C) x = 39 D) x = 93

O liczbie x wiadomo, że lo g2x = 8 . Zatem
A) x = 28 B) x = 13 C) x = 16 D) x = 82

Jeśli log 4a = 2 , to liczba a jest równa
A) 16 B) 2 C) -2 D) 4

Jeżeli lo g218 = c , to liczba log 23 jest równa
A) c+2-1 B) c−21- C) c6 D) − c 6

*Ukryj

Jeżeli lo g336 = c , to liczba log 32 jest równa
A) c−2-2 B) c+22- C) c4 D) − c 4

Jeżeli lo g63 = a , to log23 równa się
A) a1+-1 B) aa−1- C) --a- a+ 1 D) -a-- 1−a

O liczbie dodatniej x ⁄= 1 wiadomo, że 2 logx x = x − 4 . Zatem
A) x = 2 B) x > 4 C) x ∈ (3 ,4) D) x ∈ (2,3 )

Liczba √ -- a = lo g749 − 2 log2 2 . Wynika z tego, że
A) a < 0 B) 0 < a < 1 C) a = 1 D) a > 1

*Ukryj

Liczba √ -- a = lo g636 − log 3 3 . Wynika z tego, że
A) a < 0 B) 0 < a < 1 C) a = 1 D) a > 1

Liczba √ -- a = 4log5 5− lo g464 . Wynika z tego, że
A) a < 0 B) 0 < a < 1 C) a = 1 D) a > 1

Liczba a jest rozwiązaniem równania lo g16x + log4 x+ lo g2x = 7 . Zatem
A) a = 4 B) a = 16 C) a = 1 2 D) a = 2

Jeżeli -1 lo gx64 = − 4 to liczba x jest równa
A) 12 B) √ -- 2 2 C) 2 D) 4

*Ukryj

Jeżeli 1 lo gx9 = − 4 to liczba x jest równa
A) 13 B) 3 C) √ -- 3 D) √1- 3

Jeżeli 1 lo gx9 = − 2 to liczba x jest równa
A) 3 B) √ -- 3 C) 181 D) 81

Jeśli log 27 = a , to liczba log2 56 jest równa
A) 7a B) a + 3 C) 3a D) a + 8

*Ukryj

Jeżeli lo g32 = a , to liczba log3 36 jest równa
A) 4a B) 2a + 3 C) 18a D) 2a + 2

Wiedząc, że log3 5 = a , określ wartość wyrażenia lo g315 jest równa
A) 3a B) 1 + a C) 5a D) 13a

Jeśli log 37 = a , to liczba log3 63 jest równa
A) 3a B) a + 3 C) 2a D) a + 2

Niech log7 12 = c . Wtedy log7 588 jest równy
A) c − 1 B) c C) c + 1 D) c+ 2

Niech log3 18 = c . Wtedy log3 54 jest równy
A) c − 1 B) c C) c + 1 D) c+ 2

Jeśli log 78 = a , to liczba log7 56 jest równa
A) a + 1 B) 8a C) 7a D) a + 3

Jeśli loga 4 = 2 , to liczba a jest równa
A) 16 B) 2 C) -2 D) 4

Wyrażenie log4(2x − 1 ) jest określone dla wszystkich liczb x spełniających warunek
A) x ≤ 12 B) x > 12 C) x ≤ 0 D) x > 0

*Ukryj

Wyrażenie log3(3x − 2 ) jest określone dla wszystkich liczb x spełniających warunek
A) x > 23 B) x > 2 C) x ≤ 3 D) x ≤ 2 3

Jeżeli √ -- √ -- a = 2log( 3 + 2) + 2 lo g(4− 2 3) to a 1 00 jest liczbą
A) ujemną B) nieparzystą C) niewymierną D) parzystą

*Ukryj

Jeżeli √ -- √ -- a = 2log( 3 + 2) + 2 lo g(6− 3 3) to a 1 00 jest liczbą
A) ujemną B) nieparzystą C) niewymierną D) parzystą

Równość log 5 9 x = 25 jest prawdziwa dla
A) x = 9 B) x = 19 C) x = 3 D) 1 3

Wyrażenie loga(3 − a) ma sens liczbowy dla każdej liczby a należącej do zbioru
A) (0,3) B) (0,1)∪ (1,3 ) C) (0,+ ∞ ) D) (− ∞ ,3)

*Ukryj

Wyrażenie loga(a + 5) ma sens liczbowy dla każdej liczby a należącej do zbioru
A) (− 5,+ ∞ ) B) (− 5,1) ∪ (1,+ ∞ ) C) (1,+ ∞ ) D) (0,+ ∞ )

Jeżeli lo g23 = a to wyrażenie log 29 + log31 6 jest równe
A) 6a B) 2a + 4a C) 9a + 16- a D) 6 a

*Ukryj

Jeżeli lo g35 = a to wyrażenie -1 log 325 + log52 7 jest równe
A) a B) − 2a + 3a C) 4a − 3 a D) 7 a

Liczba c = lo g32 . Wtedy
A) c3 = 2 B) 3c = 2 C) 32 = c D) c2 = 3

*Ukryj

Liczba c = lo g23 . Wtedy
A) c2 = 3 B) c3 = 2 C) 2c = 3 D) 23 = c

Rozwiązaniem równania 2 (x − 1)(2x − 1)x = 0 nie jest liczba
A) log 51 B) lo g39 C) √ -- log 2 2 D) log 2 0,5

*Ukryj

Rozwiązaniem równania 2 (x − 4)(3x − 1 )(x+ 1) = 0 nie jest liczba
A) log 50,2 B) lo g24 C) log √33- 3 D) log 16 0,5

Wyrażenie 2 log2(4 − x ) jest określone dla wszystkich liczb x spełniających warunek
A) x ∈ (0,2 ) B) x ∈ (− 2,2 ) C) x ≤ 0 D) x < 4

*Ukryj

Wyrażenie 2 log3(9 − x ) jest określone dla wszystkich liczb x spełniających warunek
A) x ∈ (− 3,3) B) x ∈ (0,3) C) x ≤ 0 D) x < 3

Strona 1 z 2>