Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Ciągi/Geometryczny/Różne

Wyszukiwanie zadań

W nieskończonym ciągu geometrycznym (an ) o wyrazach dodatnich każdy wyraz począwszy od trzeciego, jest sumą dwóch poprzednich wyrazów. Oblicz iloraz tego ciągu.

Różnica między pierwszym a siódmym wyrazem ciągu geometrycznego jest równa 63, a różnica między wyrazem pierwszym a czwartym jest równa 72. Oblicz sumę pierwszych 7 wyrazów tego ciągu.

Ciąg (a1,a2,...,a100) jest ciągiem geometrycznym o ilorazie 1 q = 2 i pierwszym wyrazie równym √ -- a1 = 3 . Oblicz sumę

a1a2 + a 2a3 + ⋅⋅ ⋅+ a99a100.

Pierwszy wyraz niemonotonicznego ciągu geometrycznego (an) jest równy 48 i jest o 36 większy od wyrazu trzeciego.

 • Oblicz iloraz ciągu (an ) .
 • Oblicz ósmy wyraz ciągu (a ) n .
 • Suma kilku początkowych wyrazów ciągu (an) jest równa 1- 3 216 . Oblicz, ile wyrazów zsumowano.

Oblicz iloczyn pierwszych 99 wyrazów ciągu geometrycznego (an) , w którym a1 = − √-147- ( 2) oraz ∘ ---√---- ∘ ----√--- q = 3− 5 − 3+ 5 . Czy iloczyn ten jest liczbą wymierną?

Ciąg geometryczny (an) jest określony wzorem 1−n an = 3 dla n ≥ 1 .

 • Oblicz iloraz tego ciągu.
 • Oblicz log a + log a + log a + ⋅⋅⋅+ log a 3 1 3 2 3 3 3 100 czyli sumę logarytmów, o podstawie 3, stu początkowych, kolejnych wyrazów tego ciągu.

Ciąg (an ) , dla n ≥ 1 jest ciągiem geometrycznym o ilorazie √ -- q = 2 . Oblicz wartość wyrażenia

 2 -a7a2 +-a3 +-a4a5-. a1a3 + a3a4 + a2a5

Oblicz sumę S 4 pierwszych 4 wyrazów ciągu geometrycznego (an) , o pierwszym wyrazie a1 = − 3 i ilorazie q = 4 .

Dwudziestowyrazowy ciąg geometryczny (an) określony jest wzorem an = (−23)n dla n ≥ 1 . Oblicz sumę wszystkich dodatnich wyrazów tego ciągu.

Oblicz sumę ośmiu początkowych wyrazów rosnącego ciągu geometrycznego, w którym a1 = 4, a3 = 16 .

Ukryj Podobne zadania

Oblicz sumę siedmiu początkowych wyrazów ciągu geometrycznego (an) , w którym a1 = 2 , a4 = 54 .

Oblicz sumę dziewięciu początkowych wyrazów rosnącego ciągu geometrycznego (an) , określonego dla n ≥ 1 , w którym a1 = 6, a3 = 24 .

Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego (an) , określonego dla n ≥ 1 , są dodatnie. Wyrazy tego ciągu spełniają warunek 6a1 − 5a2 + a3 = 0 . Oblicz iloraz q tego ciągu należący do przedziału ⟨ ⟩ 2√ 2,3√ 2- .

Ukryj Podobne zadania

Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego (an) , określonego dla n ≥ 1 , są dodatnie. Wyrazy tego ciągu spełniają warunek 24a1 − 10a2 + a3 = 0 . Oblicz iloraz q tego ciągu należący do przedziału ⟨ ⟩ 2√ 5,5√ 2- .

Wyrazy niezerowego ciągu geometrycznego (an) , określonego dla n ≥ 1 spełniają warunki: 3a 15 = 4a17 − 4a16 oraz a8a 9 = − 5912 . Oblicz iloczyn pierwszych sześciu wyrazów tego ciągu.

Oblicz pierwszy wyraz i iloraz ciągu geometrycznego wiedząc, że trzeci wyraz jest równy 18, a szósty 486.

Ciąg √ -- 36,12 6,24,... jest ciągiem geometrycznym.

 • Oblicz iloraz q tego ciągu.
 • Zapisz n -ty wyraz tego ciągu w postaci aqn
 • Oblicz sumę ośmiu początkowych wyrazów tego ciągu.

Dany jest ciąg geometryczny, w którym a1 = 12 i a3 = 27 .

 • Ile jest ciągów spełniających podane warunki? Odpowiedź uzasadnij.
 • Oblicz wyraz a 6 tego ciągu, który jest rosnący. Wynik podaj w postaci ułamka dziesiętnego.

Kolejne cyfry dodatniej liczby trzycyfrowej tworzą ciąg geometryczny. Suma cyfr jedności i dziesiątek jest o jeden większa od cyfry setek. Jeżeli od szukanej liczby odejmiemy liczbę złożoną z tych samych cyfr, lecz napisanych w odwrotnej kolejności to otrzymamy 495. Znajdź tę liczbę.

Pierwszy wyraz i iloraz nieskończonego ciągu geometrycznego malejącego (an) są różnymi pierwiastkami równania 3x 2 − 13x + 4 = 0 . Sprawdź czy prawdziwa jest nierówność a1 + a2 + ...+ a100 < 6 .

Strona 1 z 2
spinner