Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Karty

Wyszukiwanie zadań

Z talii pięćdziesięciu dwu kart wyciągnięto losowo trzy karty. Oblicz prawdopodobieństwo wyciągnięcia dokładnie jednego króla.

Ukryj Podobne zadania

Z talii pięćdziesięciu dwu kart wyciągnięto losowo trzy karty. Oblicz prawdopodobieństwo wyciągnięcia co najmniej dwóch króli.

Z talii pięćdziesięciu dwu kart wyciągnięto losowo trzy karty. Oblicz prawdopodobieństwo wyciągnięcia dokładnie jednej damy i dokładnie jednego króla.

Z talii pięćdziesięciu dwu kart wyciągnięto losowo trzy karty. Oblicz prawdopodobieństwo wyciągnięcia trzech kart jednego koloru.

Z talii 52 kart wyciągamy losowo jedną. Oblicz prawdopodobieństwo, że wyciągnięta karta będzie damą lub treflem.

Ukryj Podobne zadania

Z talii 52 kart wyciągamy losowo jedną. Oblicz prawdopodobieństwo, że wyciągnięta karta będzie królem, asem lub kierem.

Z talii 52 kart losujemy jedną kartę.

  • Oblicz prawdopodobieństwo zdarzeń:
    A – losowo wybrana karta jest pikiem.
    B – losowo wybrana karta jest asem.
  • Oblicz prawdopodobieństwo zdarzeń A ∩ B oraz A ∪ B .

Losujemy jedną z 52 kart. Jakie jest prawdopodobieństwo wyciągnięcia asa lub króla?

Ukryj Podobne zadania

Losujemy jedną z 52 kart. Jakie jest prawdopodobieństwo wyciągnięcia kiera?

Z talii 52 kart losujemy bez zwracania dwie karty. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania dwóch asów?

Ukryj Podobne zadania

Z talii 52 kart losujemy bez zwracania dwie karty. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania asa i króla?

Z talii 52 kart losujemy bez zwracania dwie karty. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kierów?

Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania przez brydżystę asa ustalonego koloru.

Ukryj Podobne zadania

Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania przez brydżystę dokładnie jednego asa.

Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania przez brydżystę dokładnie dwóch asów.

Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania przez brydżystę dokładnie jednego asa i dokładnie jednego króla.

Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania przez brydżystę dokładnie trzech asów.

Losujemy jedną kartę spośród wszystkich króli z talii oraz jedną kartę spośród wszystkich dam. Jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania w ten sposób dwóch kart tego samego koloru np. dwóch treflii lub dwóch kar?

  • Na ile sposobów można ze standardowej talii 52 kart wybrać 13 kart tak, aby mieć co najwyżej jednego czerwonego (kier lub karo) asa?
  • Jakie jest prawdopodobieństwo takiego zdarzenia?

Wybieramy trzy karty z talii 24 kart, składającej się ze wszystkich figur oraz dziewiątek i dziesiątek. Jakie jest prawdopodobieństwo że wszystkie wylosowane karty to kiery.

Ukryj Podobne zadania

Wybieramy trzy karty z talii 24 kart, składającej się ze wszystkich figur oraz dziewiątek i dziesiątek. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród tych kart jest co najmniej jeden as.

Wybieramy trzy karty z talii 24 kart, składającej się ze wszystkich figur oraz dziewiątek i dziesiątek. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród tych kart jest jedna figura.

spinner