Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wiedząc, że zbiorem wartości funkcji f(x) jest przedział ⟨− 1;2⟩ wyznacz wszystkie wartości b , dla których funkcja g(x) = f (x)+ b nie ma miejsc zerowych.

Liczba a jest jedynym miejscem zerowym funkcji y = f(x) . Wyznacz miejsca zerowe funkcji: y = f(x − 3) .

*Ukryj

Liczba a jest jedynym miejscem zerowym funkcji y = f(x) . Wyznacz miejsca zerowe funkcji: y = f(x + 2) .

Liczba a jest jedynym miejscem zerowym funkcji y = f(x) . Wyznacz miejsca zerowe funkcji y = f(−x ) .

Liczba a jest jedynym miejscem zerowym funkcji y = f(x) . Wyznacz miejsca zerowe funkcji y = −f (x ) .

Oblicz granicę jednostronną  log0,5(3+x ) lim +---3+x--- x→ − 3 .

Funkcja f ma następujące własności:
1. Dziedziną funkcji jest przedział ⟨− 3,4) .
2. Przedział (− 2,5⟩ jest zbiorem wartości funkcji f .
3. Funkcja ma dwa miejsca zerowe -2 oraz 3.
4. Funkcja f jest rosnąca w przedziale ⟨− 3,2⟩ i malejąca w przedziale ⟨2,4) . Podaj zbiór rozwiązań nierówności f (x) > 0 .

Wyznaczyć dziedzinę funkcji  √-−x2+2x+35- y = log4(x+1) − 2 ctg 3x .

Oblicz granicę funkcji  ∘3 ---------- lxi→m4 6+ lo g2x .

Oblicz wartość funkcji  x− 3 f(x) = |1 − 2 | dla argumentu

 ( --1-) x = log 13 log 2128+ lo g1264 ⋅log121 8+ log 21218 + 49log37 .
*Ukryj

Oblicz wartość funkcji  x−3 f (x ) = |1− 2 | dla argumentu x = 3log0,42 − log0,4 3⋅ log 3125 .

Z trzech prostopadłościennych belek B 1 , B2 , B 3 o takich samych przekrojach poprzecznych i długościach odpowiednio równych 1 m, 2 m, 1 m sklejono jedną belkę o długości 4 m. Każda z belek B 1 , B2 , B3 wykonana jest z innego materiału, a ich masy są równe odpowiednio 20 kg, 30 kg, 10 kg.


PIC


Masa odcinka belki o długosci x jest funkcją zmiennej x . Znajdź wzór tej funkcji.

Z równania xy+ x − 2y − 1 = 0 wyznacz y jako funkcję zmiennej x . Wyznacz jej dziedzinę oraz współrzędne punktów przecięcia wykresu z osiami układu współrzędnych.

Wyznacz dziedzinę i zbiór wartości funkcji

 ( )2 f(x ) = 1+ x-+-2-+ x-+-2- + ... x + 4 x + 4

Naszkicuj wykres funkcji f(x) .

Oblicz granicę  ---3x--- xl→im−∞ log(1−x) .

*Ukryj

Oblicz granicę  log(3−x)- xl→im−∞ 2x .

Wyznacz dziedzinę funkcji

 ∘ ------------------- y = 3-+ 3--+ -3-+ 3-+ lo g 5−--x. x x2 x3 x4 2x+2 6− x