Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wyznacz miarę kąta ostrego α , dla którego wyrażenie cos3α+sin2α-cosα- cos2 α ma wartość 2.

*Ukryj

Wyznacz miarę kąta ostrego α , dla którego wyrażenie sin3α+cos2αsinα cosα przyjmuje wartość √ -- 3 .

Rozwiąż równanie: x 3x- sin x + sin2x + sin 3x = 4cos xco s2 cos 2 .

Rozwiąż równanie 2 2 2 (4sin x− 1)⋅sin x = cos x− 3sin x , dla x ∈ (− π ,0) .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 2 2 2 (4cos x− 1)⋅ cosx = sin x − 3c os x , dla ( 3π- π-) x ∈ − 2 ,− 2 .

Rozwiąż równanie 3 2 3 2 sin x − 3 sinx ⋅cos x − 3co s x + sin x ⋅cos x = 0 w przedziale ⟨0 ,π⟩ .

Rozwiąż równanie 2 4co sx sin x − 3co sx = 0 .

Rozwiąż równanie 2 2 1+sin-x cos x+ sin x cos x = 4 w przedziale ⟨0,2 π⟩ .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 2 2 2co s x − 2 cos x sin x = 1− sin x w przedziale ⟨0,2π ⟩ .

Rozwiąż równanie: 3 2 4 sin x − 4 sin x − 3 sin x = − 3 w przedziale ⟨0,2π ⟩ .

Rozwiąż równanie 2 2 2sin x− 2sin xcos x = 1 − cos x w przedziale ⟨0,2π ⟩ .

Dana jest funkcja 2 f(x ) = (2x − 1)(x + 1)

 • Rozwiąż równanie f (sin x) = 0 .
 • Rozwiąż nierówność f(2x) < 2x + 1 .

Rozwiąż równanie 2 4sin xco s x − 1 = 2 sin 2x − co sx w przedziale (0,2π ) .

Rozwiąż równanie

 2 4 sin x sin 2x + 3 sin x sin 2x = sin 2x + cos x + cosx cos 2x,

dla x ∈ (− π,π ) .

Rozwiąż równanie 3 2 2co s x − 3sin x = 2 cosx − 3 .