Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dana jest funkcja f określona wzorem |x+3|+|x−3| f(x) = x dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 0 . Wyznacz zbiór wartości tej funkcji.

*Ukryj

Funkcja f jest określona wzorem |x+2| x+2-- f(x ) = x−1 − |x−1| + 3 dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 1 . Wyznacz zbiór jej wartości.

Dana jest funkcja 2 f(x ) = − |(x + 1 ) − 3 | dla x ∈ R . Oblicz √ -- f( 2 − 2 ) .

*Ukryj

Dana jest funkcja 2 f(x ) = − |(x − 1 ) − 4 | dla x ∈ R . Oblicz √ -- f( 3 − 2 ) .

 • Narysuj wykresy funkcji y = ||x+ 3|− 2 | oraz y = − |x + 1| , gdzie x ∈ R .
 • Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie ||x + 3| − 2|+ |x + 1 | = m ma dokładnie dwa rozwiązania.

Funkcja f jest określona wzorem |x+2| f(x ) = x+2 − x + 3 |x − 1 | , dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= − 2 . Wyznacz zbiór wartości tej funkcji.

Oblicz granicę jednostronną funkcji -2x2−|x3|- x→lim−2+ x4+4x3+4x2 .

Wyznacz dziedzinę funkcji √ 3−|x+4| f(x ) = ---x+2--- .

*Ukryj

Wyznacz dziedzinę funkcji √ 5−|x−1| f(x ) = ---x+3--- .

Oblicz 3√ -- f ( 2− 5) jeżeli 3 3√ -- √3-- f (x) = − |(− 3− x ) + 1 2 2− 10 4| .

Wyznacz dziedzinę funkcji określonej wzorem ∘ ----------------- f(x ) = |x+ 3|− |x − 5| .