Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje/Wartość bezwględna

Wyszukiwanie zadań

Dana jest funkcja f określona wzorem  |x+3|+|x−3| f(x) = x dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 0 . Wyznacz zbiór wartości tej funkcji.

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f jest określona wzorem  |x+2| x+2-- f(x ) = x−1 − |x−1| + 3 dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 1 . Wyznacz zbiór jej wartości.

Ukryj Podobne zadania
  • Narysuj wykresy funkcji y = ||x+ 3|− 2 | oraz y = − |x + 1| , gdzie x ∈ R .
  • Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie ||x + 3| − 2|+ |x + 1 | = m ma dokładnie dwa rozwiązania.

Funkcja g jest określona wzorem  || 1 2 || g(x ) = |− 4x + 3x − 5| dla każdego x ∈ R . Fragment wykresu funkcji g w kartezjańskim układzie współrzędnych (x ,y) przedstawiono na rysunku (jednostki pominięto).


PIC


Wyznacz zbiór wszystkich wartości, jakie funkcja g przyjmuje w przedziale [9,11] .

Ukryj Podobne zadania

Funkcja g jest określona wzorem  || 1 2 || g(x ) = |− 3x + 2x + 9| dla każdego x ∈ R . Fragment wykresu funkcji g w kartezjańskim układzie współrzędnych (x ,y) przedstawiono na rysunku (jednostki pominięto).


PIC


Wyznacz zbiór wszystkich wartości, jakie funkcja g przyjmuje w przedziale [2,11] .

Funkcja f określona jest wzorem

 ||1 ( 11) || f(x ) = ||-(x + 2)2 x − --- || 3 2

dla każdego x ∈ R . Pochodna funkcji f w punkcie x = 3 jest równa 0. Wyznacz zbiór wszystkich wartości, jakie funkcja przyjmuje na przedziale [− 4,4] .

Funkcja f jest określona wzorem  |x+2| f(x ) = x+2 − x + 3 |x − 1 | , dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= − 2 . Wyznacz zbiór wartości tej funkcji.

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f określona jest wzorem

 ||1 ( 11) || f(x ) = ||-(x + 2)2 x − --- || 3 2

dla każdego x ∈ R . Pochodna funkcji f w punkcie x = 3 jest równa 0. Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie f (x) = 1 + |m + 1 | 3 ma cztery rozwiązania, których iloczyn jest ujemny.

spinner