Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Wyrażenia algebraiczne/Wielomianowe/2 literki

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Dla każdej liczby rzeczywistej a i każdej liczby rzeczywistej b wyrażenie ab + a − b − 1 jest równe
A) (a − 1)(b − 1) B) (a + 1)(b − 1) C) (a − 1)(b + 1) D) (a+ 1)(b+ 1)

Ukryj Podobne zadania

Liczba x jest ujemna, a liczba y jest dodatnia. Wartość ujemną przyjmuje wyrażenie
A) x − y B) y − x C) (x − y)2 D) (y − x)2

Ukryj Podobne zadania

Liczba x jest ujemna, a liczba y jest dodatnia. Wartość ujemną przyjmuje wyrażenie
A) y − x B) x1−y- C) 2 (x − y) D) -1-- y−x

Liczba x jest dodatnia, a liczba y jest ujemna. Wartość ujemną przyjmuje wyrażenie
A) x − y B) (y − x )2 C) (x − y)3 D) -1-- y−x

Liczba x jest ujemna, a liczba y jest dodatnia. Wartość dodatnią przyjmuje wyrażenie
A) x − y B) y − x C) (x − y)3 D) -1-- x−y

Ukryj Podobne zadania

Dokończ zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród podanych.
Dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y wyrażenie

9 − (x2 − 2xy + y2)

jest równe
A) 2 [3− (x − 2y)] B) 2 [3+ (x− 2y)]
C) [3− (x+ 2y)]2 D) [3− (x− y)]⋅[3+ (x − y)]

E) [3− (x + 2y)]⋅[3+ (x + 2y)] F) − [(x− y)− 3]⋅[(x − y) + 3]

Ukryj Podobne zadania

Dokończ zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród podanych.
Dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y wyrażenie

(− 2)2 + (2xy − x2 − y2)

jest równe
A) 2 [2− (x− y)] B) − [(x − y) − 2]⋅ [(x − y )+ 2]
C) [2− (x− y)]⋅[2 + (x − y)] D) [2 − (x + y)]2

E) [2− (x+ y)]⋅[2+ (x+ y)] F) 2 [2 + (x − y)]

Ukryj Podobne zadania

Po przekształceniu wyrażenia algebraicznego ( √ -) 6 x+ y 2 do postaci

ax 6 + bx5y + cx4y2 + dx 3y 3 + ex 2y4 + fxy5 + gy 6

współczynnik b jest równy
A) 6√ 2- B) 6 C) 3√ 2- D) 12

Po przekształceniu wyrażenia algebraicznego ( √ -- √ -) 4 x 2 + y 3 do postaci 4 3 2 2 3 4 ax + bx y+ cx y + dxy + ey współczynnik c jest równy
A) 6 B) 36 C) √ -- 8 6 D) √ -- 12 6

Ukryj Podobne zadania

Po przekształceniu wyrażenia algebraicznego ( √ -- √ -) 4 x 3 − y 2 do postaci 4 3 2 2 3 4 ax + bx y+ cx y + dxy + ey współczynnik c jest równy
A) − 6 B) √ -- 8 6 C) 36 D) √ -- − 12 6

Dla każdej liczby rzeczywistej x i każdej liczby rzeczywistej y wyrażenie (3x + 8y )2 jest równe
A) 9x 2 + 48xy + 64y2 B) 9x2 + 64y2 C) 3x2 + 48xy + 8y2 D) 3x 2 + 8y 2

Ukryj Podobne zadania

Dla każdej liczby rzeczywistej x i każdej liczby rzeczywistej y wyrażenie (4x + 7y )2 jest równe
A) 4x 2 + 56xy + 7y2 B) 1 6x2 + 49y2 C) 16x 2 + 56xy + 49y2 D) 2 2 4x + 7y

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Strona 1 z 2
spinner