Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wyrażenie √ --- 2 a+ 2b 2a + 2b może być przekształcone do postaci
A) √ -- (a + b 2)2 B) √ -- ( a + 2b )2 C) √ -- √ -- ( a + b 2)2 D) √ -- (a+ b2 2)2

Dla każdych liczb rzeczywistych x i y wyrażenie 2 2 (x − y + 3) − (y − x + 3) jest równe
A) 2(x 2 − y2) B) 12(x − y) C) 6(2x − 2y + 1 ) D) 9

Wyrażenie 2 2x − 2y − xy + x jest równe wyrażeniu
A) (x + y)(x − 2) B) (x + y)(x+ 2) C) (x − y)(x − 2) D) (x − y)(x + 2)

*Ukryj

Dla każdych liczb rzeczywistych a,b wyrażenie a− 2ab + 1 − 2b jest równe
A) (2a + 1)(1 − b) B) (2 − b)(1 + a) C) (1 − b)(a + 2) D) (1− 2b)(a+ 1)

Dla każdej liczby rzeczywistej a i każdej liczby rzeczywistej b wyrażenie ab + a − b − 1 jest równe
A) (a − 1)(b − 1) B) (a + 1)(b − 1) C) (a − 1)(b + 1) D) (a+ 1)(b+ 1)

Wyrażenie 5a− 1+ 15ab − 3b jest równe iloczynowi
A) (1 − 5a)(3b + 1) B) (5a+ 1)(1− 3b) C) (5a − 1)(3b − 1) D) (5a − 1)(1 + 3b )

Dla każdych liczb rzeczywistych a,b wyrażenie a − b+ ab− 1 jest równe
A) (a + 1)(b − 1) B) (1 − b)(1 + a) C) (a − 1)(b + 1) D) (a+ b)(1+ a)

Dla każdych liczb rzeczywistych a,b wyrażenie a − b− ab+ 1 jest równe
A) (a + 1)(b − 1) B) (1 − b)(1 + a) C) (a − 1)(b + 1) D) (a+ b)(1+ a)

Wyrażenie 2 2 48xy − 9x − 6 4y może być przekształcone do postaci
A) (3x − 8y )2 B) ( ) 32 x− 4y (1 6y− 6x) C) − (3x + 8y)2 D) (3x + 8y )(3x − 8y)

Po rozłożeniu na czynniki wyrażenie 2 4 − 25 (x− y) ma postać
A) 2 ⋅2 − 5 ⋅5⋅(x − y )(x− y) B) (2 − 25x + 25y)(2 + 25x − 25y )
C) (2 − 5x + 5y )(2+ 5x − 5y) D) (2 − 5x − 5y )(2+ 5x− 5y)

*Ukryj

Po rozłożeniu na czynniki wyrażenie 2 4(x − y ) − 9 ma postać
A) 2 ⋅2 ⋅(x− y)(x − y) − 3 ⋅3 B) (4x − 4y − 3)(4y− 4x + 3)
C) (3 − 2x + 2y )(3+ 2x − 2y) D) (2x − 2y − 3)(2x − 2y + 3)

Po rozłożeniu na czynniki wyrażenie 2 9 − 16 (x+ y) ma postać
A) (3 − 4x − 4y )(3+ 4x+ 4y) B) 3 ⋅3 − 4 ⋅4(x + y)(x + y)
C) (3 − 4x + 4y )(3+ 4x − 4y) D) (2 + 4x + 4y )(2+ 4x+ 4y)

Liczba x jest ujemna, a liczba y jest dodatnia. Wartość ujemną przyjmuje wyrażenie
A) x − y B) y − x C) (x − y)2 D) (y − x)2

*Ukryj

Liczba x jest ujemna, a liczba y jest dodatnia. Wartość ujemną przyjmuje wyrażenie
A) y − x B) x1−y- C) 2 (x − y) D) -1-- y−x

Liczba x jest dodatnia, a liczba y jest ujemna. Wartość ujemną przyjmuje wyrażenie
A) x − y B) (y − x )2 C) (x − y)3 D) -1-- y−x

Liczba x jest ujemna, a liczba y jest dodatnia. Wartość dodatnią przyjmuje wyrażenie
A) x − y B) y − x C) (x − y)3 D) -1-- x−y

Sześcian wyrażenia 6 4 2a b jest równy
A) 8a9b7 B) 8a 18b12 C) 4a9b 7 D) 4a18b12

*Ukryj

Sześcian wyrażenia 4 5 2a b jest równy
A) 4a12b15 B) 8a7b8 C) 4a7b 8 D) 8a12b15

Kwadrat wyrażenia 6 4 2a b jest równy
A) 4a8b6 B) 2a 8b6 C) 4a12b8 D) 2a12b8

Wyrażenie 2 2 (x+ 3y) − (3x − y) jest równe
A) − 8x2 + 10y 2 B) 10(x2 + y2) C) 8(y2 − x2) D) 8y2 + 12xy − 8x2

Wyrażenie 2 2 4x − (x + y) po rozłożeniu na czynniki przyjmuje postać:
A) (x + y)(3x + y) B) (x − y)(3x + y) C) (3x − y)(x − y ) D) (3x − y )(x+ y)

*Ukryj

Wyrażenie 2 2 4y − (x− y) jest równe wyrażeniu:
A) (x + y)(x + 3y ) B) (3y − x)(x + y) C) (x − 3y)(y − x ) D) (y − x)(x + 3y)

Wyrażenie 2 2 4x − (x − y) po rozłożeniu na czynniki przyjmuje postać:
A) (x + y)(3x + y) B) (x − y)(3x + y) C) (3x − y)(x − y ) D) (3x − y )(x+ y)

Wyrażenie 2 2 1− (x− y) − (y− x) jest równe
A) ( √ -- √ --) ( √ -- √ --) 1− 2x + 2y 1+ 2x − 2y B) ( √ -- √ -- )( √ -- √ --) 1 + 2x + 2y 1− 2x − 2y
C) ( √ -- √ --) 2 1− 2x + 2y D) ( √ -- √ --) 2 1+ 2x − 2y

Po przekształceniu wyrażenia algebraicznego ( √ -) 6 x+ y 2 do postaci

ax 6 + bx5y + cx4y2 + dx 3y 3 + ex 2y4 + fxy5 + gy 6

współczynnik b jest równy
A) 6√ 2- B) 6 C) 3√ 2- D) 12

Po przekształceniu wyrażenia algebraicznego ( √ -- √ -) 4 x 2 + y 3 do postaci 4 3 2 2 3 4 ax + bx y+ cx y + dxy + ey współczynnik c jest równy
A) 6 B) 36 C) √ -- 8 6 D) √ -- 12 6

*Ukryj

Po przekształceniu wyrażenia algebraicznego ( √ -- √ -) 4 x 3 − y 2 do postaci 4 3 2 2 3 4 ax + bx y+ cx y + dxy + ey współczynnik c jest równy
A) − 6 B) √ -- 8 6 C) 36 D) √ -- − 12 6

Dla każdej liczby rzeczywistej x i każdej liczby rzeczywistej y wyrażenie (3x + 8y )2 jest równe
A) 9x 2 + 48xy + 64y2 B) 9x2 + 64y2 C) 3x2 + 48xy + 8y2 D) 3x 2 + 8y 2

*Ukryj

Dla każdej liczby rzeczywistej x i każdej liczby rzeczywistej y wyrażenie (4x + 7y )2 jest równe
A) 4x 2 + 56xy + 7y2 B) 1 6x2 + 49y2 C) 16x 2 + 56xy + 49y2 D) 2 2 4x + 7y

Wyrażenie 2 2 W = 36 − 9x + 3 0xy − 25y w postaci iloczynowej ma postać
A) W = (6− 3x + 5y)2 B) W = (6− 3x+ 5y)(6 + 3x − 5y )
C) 2 W = (6− 3x− 5y) D) W = (6− 3x− 5y)(6 + 3x − 5y )

*Ukryj

Wyrażenie 2 2 W = 49 − 9x − 3 0xy − 25y w postaci iloczynowej ma postać
A) W = (7− 3x + 5y)2 B) W = (7− 3x+ 5y)(7 + 3x − 5y )
C) W = (7 − 3x − 5y)(7+ 3x + 5y) D) 2 W = (7− 3x− 5y)

Wyrażenie 2 2 W = 25 − 16x + 48xy − 36y w postaci iloczynowej ma postać
A) W = (5− 4x + 6y)2 B) W = (5− 4x− 6y)(5 + 4x − 6y )
C) 2 W = (5− 4x− 6y) D) W = (5− 4x+ 6y)(5 + 4x − 6y )

Wyrażenie 2 3 (x− y)(x + y) (x − y) jest równe
A) (x2 − y2)2(x + y)2 B) (x 2 − y 2)2(x − y)2
C) (x2 + y2)2(x + y)2 D) (x2 + y2)2(x− y)2

Wyrażenie 2 2 (x− y) (x + y) jest równe
A) x4 + y4 − x2y 2 B) x4 − y4 C) x4 + y4 − 4x2y2 D) x4 − 2x2y 2 + y4

*Ukryj

Wyrażenie 2 2 (2a− b) (2a+ b) jest równe
A) 16a4 − 8a2b 2 + b4 B) 1 6a4 − b4 C) 4a4 + b4 − 4a2b2 D) 16a4 + b4

Wyrażenie 2 5a − 10ab + 15a jest równe iloczynowi
A) 5a2(1 − 10b + 3 ) B) 5a(a − 2b + 3) C) 5a(a − 10b + 1 5) D) 5(a − 2b + 3)

*Ukryj

Wyrażenie 2 8x − 4xy + 6x jest równe iloczynowi
A) 2x (4x− 2y + 6) B) 2x (4x− 2y+ 3) C) 2(4x 2 − 2y + 3x ) D) 2x (4x− y+ 3)

Najmniejsza wartość wyrażenia (x − y )(x+ y) dla x,y ∈ {2,3,4} jest równa
A) 2 B) − 24 C) 0 D) − 12

*Ukryj

Najmniejsza wartość wyrażenia (a + b)(a − b) dla a,b ∈ {3,4,5} jest równa
A) 2 B) − 16 C) 0 D) − 12

Najmniejsza wartość wyrażenia 4 4 2 2 x + y − 2x y dla x,y ∈ {− 3,− 2,− 1,1,2,3} jest równa
A) 0 B) − 4 C) 2 D) − 6

Najmniejsza wartość wyrażenia 6 3 3 6 x − 2x y + y dla x ,y ∈ {− 2,− 1,0,1,2} jest równa
A) 2 B) − 4 C) 0 D) − 8

Wyznaczając y z równania 3x − y = 6 otrzymujemy:
A) y = 6− 3x B) y = 3x − 6 C) y = 3x + 6 D) y = −6 − 3x

Wyrażenie 2 2 3a − 12ab + 12b może być przekształcone do postaci
A) 3(a2 − b2)2 B) 3(a − 2b 2)2 C) 3(a − 2b)2 D) 3(a+ 2b)2

*Ukryj

Wyrażenie 2 2 4 2a − 8ab + 8b może być przekształcone do postaci
A) 2(a2 − b2)2 B) 2(a − 2b 2)2 C) 2(a − 2b)2 D) 2(a+ 2b)2

Strona 1 z 2>