Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Geometryczny/Dane dwa wyrazy/Oblicz wyraz ciągu

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

W ciągu geometrycznym (an) dane są: a4 = 12 i √ -- a7 = − 24 2 . Ciąg geometryczny (bn) ma taki sam pierwszy wyraz jak ciąg (an) , ale jego iloraz jest dwukrotnością ilorazu ciągu (an) . Zatem
A) b = 96 4 B) b = − 384√ 2- 4 C) √ -- b4 = − 24 2 D) b4 = 24

Ukryj Podobne zadania

Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 4, a piąty wyraz tego ciągu jest równy 1. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) 4 B) √ -- 4 2 C) 16 D) 16√ 2-

Ukryj Podobne zadania

Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 6, a piąty wyraz tego ciągu jest równy 2. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) 18 B) 9 C) 36 D) 12

Ukryj Podobne zadania

W ciągu geometrycznym rosnącym pierwszy wyraz jest równy (− 1 6) , a siódmy wyraz jest równy ( ) − 1 4 . Kwadrat czwartego wyrazu jest równy
A) − 2 B) 4 C) (61) 2 -8 D) ( 65)2 8

Ukryj Podobne zadania

Jeżeli w ciągu geometrycznym (an) pierwszy wyraz ciągu jest równy 1 6 , a drugi wynosi 13 , to
A) a = 3 5 8 B) a = 11 5 8 C) 2 a5 = 1 3 D) 2 a 5 = 23

Jeżeli w ciągu geometrycznym (an) pierwszy wyraz ciągu jest równy 2 − 3 , a drugi wynosi 2, to
A) a4 = 1 8 B) a4 = − 18 C) a = 6 4 D) a = − 6 4

Dany jest ciąg geometryczny (an) , w którym √ -- a1 = − 2 , a2 = 2 , √ -- a3 = − 2 2 . Dziesiąty wyraz tego ciągu, czyli a10 , jest równy
A) 32 B) − 32 C) √ -- 16 2 D) √ -- − 16 2

Ukryj Podobne zadania

Dany jest ciąg geometryczny (an) , w którym √ -- a1 = − 3 , a2 = 3 , √ -- a3 = − 3 3 . Dziewiąty wyraz tego ciągu, czyli a9 , jest równy
A) 243 B) − 24 3 C) √ -- 81 3 D) √ -- − 81 3

Jaką liczbę można wstawić pomiędzy ( 27) − 16 i ( 1) − 3 , aby z danymi liczbami tworzyła ciąg geometryczny?
A) 3 4 B) − 4 3 C) 4 3 D) -9 − 16

Ukryj Podobne zadania

Jaką liczbę można wstawić pomiędzy liczby ( 16) − 27 i (− 3) , aby z danymi liczbami tworzyła ciąg geometryczny?
A) − 3 4 B) 3 4 C) 4 3 D) 16 − 9

Kilka początkowych wyrazów ciągu geometrycznego (an) to 1 9,3 ,1 ,3,... . Wyraz a 9 tego ciągu jest równy
A) 3− 6 B) 3−9 C) 3− 10 D) 3− 7

Ukryj Podobne zadania

Kilka początkowych wyrazów ciągu geometrycznego (an) to 1 4,2 ,1 ,2,... . Wyraz a 8 tego ciągu jest równy
A) 2− 4 B) 2−5 C) 2− 8 D) 2− 6

Kilka początkowych wyrazów ciągu geometrycznego (an) to 27 ,9 ,3,1,... . Wyraz a 9 tego ciągu jest równy
A) 3− 6 B) 3−4 C) 3− 10 D) 3− 5

Kilka początkowych wyrazów ciągu geometrycznego (an) to: 1 − 4,2,− 1,2,... . Wyraz a 8 tego ciągu jest równy
A) 2− 7 B) 2−5 C) − 2− 7 D) − 2−5

Dany jest ciąg geometryczny (an) , określony dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . W tym ciągu a1 = − 5 , a2 = 1 5 , a3 = − 45 .
Dokończ zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród podanych.
Wzór ogólny ciągu (an) ma postać
A) n− 1 an = − 5 ⋅(− 3) B) n an = − 5 ⋅(− 3)
C) an = − 5 ⋅3n− 1 D) n an = − 5 ⋅ (−-3) 3

E) (−3)n an = 5 ⋅ 3 F) n an = 5 ⋅(− 3) ⋅3

Ukryj Podobne zadania

Dany jest ciąg geometryczny (an) , określony dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . W tym ciągu a1 = 5 , a2 = −1 5 , a3 = 45 .
Dokończ zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród podanych.
Wzór ogólny ciągu (an) ma postać
A) n− 1 an = −5 ⋅(− 3) B) n an = 5 ⋅(− 3)
C) an = 5 ⋅(− 3)n− 1 D) n an = 5 ⋅ (−-3) 3

E) 5 n an = − 3 ⋅(− 3) F) n an = 5 ⋅(− 3) ⋅3

W dziewięciowyrazowym ciągu geometrycznym o wyrazach dodatnich pierwszy wyraz jest równy 3, a ostatni wyraz jest równy 12. Piąty wyraz tego ciągu jest równy
A) 3√42- B) 6 C) 71 2 D) 1 87

Ukryj Podobne zadania

W jedenastowyrazowym ciągu geometrycznym o wyrazach dodatnich pierwszy wyraz jest równy 4, a ostatni wyraz jest równy 36. Szósty wyraz tego ciągu jest równy
A) 12 B) 1 2 5√ 3 C) √5--- 4 8 1 D) 20

Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 4, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy -2. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) 16 B) -16 C) 8 D) -8

Ukryj Podobne zadania

W ciągu geometrycznym (an) mamy a3 = 5 i a4 = 1 5 . Wtedy wyraz a5 jest równy
A) 10 B) 20 C) 75 D) 45

W ciągu geometrycznym (an) mamy a4 = 54 i a 5 = 162 . Wtedy wyraz a3 jest równy
A) 6 B) 18 C) 2 D) 27

Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 6, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy -2. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) 27 B) -27 C) 54 D) -54

Jeśli trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 4, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy − 2 , to drugi wyraz jest równy
A) − 2 B) 2 C) − 8 D) 8

spinner