Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

W ciągu geometrycznym (an) dane są √3- a2 = 2 i 3 a3 = − 2 . Wtedy wyraz a1 jest równy
A) − 12 B) 12 C) √-3 − 2 D) √3- 3

*Ukryj

W ciągu geometrycznym (an) dane są √2- a2 = 3 i 2 a3 = − 3 . Wtedy wyraz a1 jest równy
A) 1 3 B) − 1 3 C) √ - --2 3 D) √ - − -22

W ciągu geometrycznym (an) dane są: a4 = 12 i √ -- a7 = − 24 2 . Ciąg geometryczny (bn) ma taki sam pierwszy wyraz jak ciąg (an) , ale jego iloraz jest dwukrotnością ilorazu ciągu (an) . Zatem
A) b = 96 4 B) b = − 384√ 2- 4 C) √ -- b4 = − 24 2 D) b4 = 24

W ciągu geometrycznym (an) dane są a5 = 2 i a8 = − 54 . Wtedy
A) a4 = 29 B) a4 = − 6 C) a4 = 2 3 D) a4 = − 2 3

*Ukryj

W ciągu geometrycznym (an) dane są a3 = − 2 i a 6 = 54 . Wtedy
A) a2 = 29 B) a2 = 6 C) a2 = 2 3 D) a2 = − 2 3

Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 4, a piąty wyraz tego ciągu jest równy 1. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) 4 B) √ -- 4 2 C) 16 D) 16√ 2-

*Ukryj

Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 6, a piąty wyraz tego ciągu jest równy 2. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) 18 B) 9 C) 36 D) 12

W ciągu geometrycznym (an) dane są: √3-- a4 = 2 7 i √ -- a1 = 7 5 . Wyraz a10 jest równy
A) -8 35 B) 56 C) √ --- 8 335 D) 16 35

*Ukryj

W ciągu geometrycznym rosnącym pierwszy wyraz jest równy (− 1 6) , a siódmy wyraz jest równy ( ) − 1 4 . Kwadrat czwartego wyrazu jest równy
A) − 2 B) 4 C) (61) 2 -8 D) ( 65)2 8

W ciągu geometrycznym (an) dane są: a1 = 2 i a2 = 1 2 . Wtedy
A) a4 = 2 6 B) a4 = 43 2 C) a4 = 32 D) a4 = 25 92

*Ukryj

Jeżeli w ciągu geometrycznym (an) pierwszy wyraz ciągu jest równy 1 6 , a drugi wynosi 13 , to
A) a = 3 5 8 B) a = 11 5 8 C) 2 a5 = 1 3 D) 2 a 5 = 23

W ciągu geometrycznym (an) dane są: a1 = 3 6 i a2 = 18 . Wtedy
A) a4 = − 1 8 B) a4 = 0 C) a = 4,5 4 D) a = 144 4

W ciągu geometrycznym (an) dane są: a1 = 3 i a2 = 1 2 . Wtedy
A) a4 = 1 92 B) a4 = 4 8 C) a4 = 76 8 D) a4 = 9 6

Jeżeli w ciągu geometrycznym (an) pierwszy wyraz ciągu jest równy 2 − 3 , a drugi wynosi 2, to
A) a4 = 1 8 B) a4 = − 18 C) a = 6 4 D) a = − 6 4

W ciągu geometrycznym (an) dane są: a1 = 3 i a2 = 1 8 . Wtedy
A) a4 = 6 48 B) a4 = 3 9 C) a4 = 48 D) a4 = 38 88

Dany jest ciąg geometryczny (an) , w którym √ -- a1 = − 2 , a2 = 2 , √ -- a3 = − 2 2 . Dziesiąty wyraz tego ciągu, czyli a10 , jest równy
A) 32 B) − 32 C) √ -- 16 2 D) √ -- − 16 2

*Ukryj

Dany jest ciąg geometryczny (an) , w którym √ -- a1 = − 3 , a2 = 3 , √ -- a3 = − 3 3 . Dziewiąty wyraz tego ciągu, czyli a9 , jest równy
A) 243 B) − 24 3 C) √ -- 81 3 D) √ -- − 81 3

Jaką liczbę można wstawić pomiędzy ( 27) − 16 i ( 1) − 3 , aby z danymi liczbami tworzyła ciąg geometryczny?
A) 3 4 B) − 4 3 C) 4 3 D) -9 − 16

*Ukryj

Jaką liczbę można wstawić pomiędzy liczby ( 16) − 27 i (− 3) , aby z danymi liczbami tworzyła ciąg geometryczny?
A) − 3 4 B) 3 4 C) 4 3 D) 16 − 9

Kilka początkowych wyrazów ciągu geometrycznego (an) to 1 9,3 ,1 ,3,... . Wyraz a 9 tego ciągu jest równy
A) 3− 6 B) 3−9 C) 3− 10 D) 3− 7

*Ukryj

Kilka początkowych wyrazów ciągu geometrycznego (an) to: 1 − 4,2,− 1,2,... . Wyraz a 8 tego ciągu jest równy
A) 2− 7 B) 2−5 C) − 2− 7 D) − 2−5

Kilka początkowych wyrazów ciągu geometrycznego (an) to 1 4,2 ,1 ,2,... . Wyraz a 8 tego ciągu jest równy
A) 2− 4 B) 2−5 C) 2− 8 D) 2− 6

Kilka początkowych wyrazów ciągu geometrycznego (an) to 27 ,9 ,3,1,... . Wyraz a 9 tego ciągu jest równy
A) 3− 6 B) 3−4 C) 3− 10 D) 3− 5

W dziewięciowyrazowym ciągu geometrycznym o wyrazach dodatnich pierwszy wyraz jest równy 3, a ostatni wyraz jest równy 12. Piąty wyraz tego ciągu jest równy
A) 3√42- B) 6 C) 71 2 D) 1 87

*Ukryj

W jedenastowyrazowym ciągu geometrycznym o wyrazach dodatnich pierwszy wyraz jest równy 4, a ostatni wyraz jest równy 36. Szósty wyraz tego ciągu jest równy
A) 12 B) 1 2 5√ 3 C) √5--- 4 8 1 D) 20

Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 4, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy -2. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) 16 B) -16 C) 8 D) -8

*Ukryj

W ciągu geometrycznym (an) , gdzie n ∈ N + dane są: a4 = 32 4 i a5 = 972 . Zatem:
A) a1 = 8 B) a1 = 10 C) a = 1 1 1 D) a = 1 2 1

W ciągu geometrycznym (an) mamy a4 = 54 i a 5 = 162 . Wtedy wyraz a3 jest równy
A) 6 B) 18 C) 2 D) 27

Dany jest nieskończony ciąg geometryczny (an) , w którym a3 = 1 i 2 a4 = 3 . Wtedy
A) a1 = 23 B) a1 = 49 C) a = 3 1 2 D) a = 9 1 4

W ciągu geometrycznym (an) mamy a3 = 5 i a4 = 1 5 . Wtedy wyraz a5 jest równy
A) 10 B) 20 C) 75 D) 45

Dany jest nieskończony ciąg geometryczny (an) , w którym a3 = 1 i 3 a4 = 2 . Wtedy
A) a1 = 23 B) a1 = 49 C) a = 3 1 2 D) a = 9 1 4

Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 6, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy -2. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) 27 B) -27 C) 54 D) -54

Jeśli trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 4, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy − 2 , to drugi wyraz jest równy
A) − 2 B) 2 C) − 8 D) 8