Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Liniowy/Z 1 parametrem

Wyszukiwanie zadań

Wykresy funkcji y = 3+ (m + 1)x i 1 y = (1− m )x− 3 są prostopadłe. Zatem m
A) jest liczbą niewymierną B) jest liczbą ujemną
C) jest liczbą naturalną D) jest liczbą wymierną

Ukryj Podobne zadania

Wykresy funkcji 5 y = (2− m)x − 7 i y = 3 − (m + 2)x są prostopadłe. Zatem m 2
A) jest liczbą parzystą B) jest liczbą wymierną
C) jest równe 0 D) jest liczbą niewymierną

Ukryj Podobne zadania

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) wykresy funkcji liniowych f (x) = (2m + 3)x + 5 oraz g(x) = −x nie mają punktów wspólnych dla
A) m = − 2 B) m = −1 C) m = 1 D) m = 2

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) wykresy funkcji liniowych f (x) = (2m + 3)x − 3 oraz g(x) = − 2x + 1 nie mają punktów wspólnych dla
A) m = − 5 2 B) m = − 1 C) m = 1 D) 1 m = − 2

Funkcja liniowa f jest określona wzorem f (x) = (a + 2)x − 9 , gdzie a to pewna liczba rzeczywista. Wykres funkcji f nie ma punktów wspólnych z prostą y = x . Stąd wynika, że
A) a = − 2 B) a = − 1 C) a = 0 D) a = 9

Do wykresu funkcji liniowej określonej wzorem f (x) = (m − 5)x+ 3 należy punkt S o obu współrzędnych nieparzystych. Liczba m może być równa
A) m = 4 B) m = − 2 C) m = 2 D) m = − 7

Wykres funkcji liniowej f(x) = (1 − m )x + m przechodzi przez I, II i III ćwiartkę układu współrzędnych wtedy i tylko wtedy, gdy:
A) m ∈ (− ∞ ,1) B) m ∈ (− 1,0) C) m ∈ (0,+ ∞ ) D) m ∈ (0,1)

Ukryj Podobne zadania

Wykres funkcji liniowej f(x) = (1 − m )x + m przechodzi przez I, III i IV ćwiartkę układu współrzędnych wtedy i tylko wtedy, gdy
A) m ∈ (− ∞ ,0) B) m ∈ (− ∞ ,1) C) m ∈ (0,+ ∞ ) D) m ∈ (0,1)

Ukryj Podobne zadania

Do wykresu funkcji liniowej √ -- f (x) = − ( 5 + m )x nie należy żaden punkt o obu współrzędnych dodatnich. Wynika stąd, że
A) √ -- m ≤ − 5 B) √ -- m ≤ 5 C) m ≥ − √ 5- D) m ≥ − 5 √ 5-

Wykres funkcji liniowej y = 0,1x + 2m + 1 przecina dodatnią półoś Oy wtedy i tylko wtedy, gdy
A) m < 12 B) m > − 12 C) m < 1 2 D) m > 1 2

Ukryj Podobne zadania

Wykres funkcji liniowej y = 0,1x + 2m + 1 przechodzi przez początek układu współrzędnych wtedy i tylko wtedy, gdy
A) m = − 12 B) m = 12 C) m = 1 D) m = − 1

Wykres funkcji liniowej y = 0,1x + 2m + 1 przecina ujemną półoś Oy wtedy i tylko wtedy, gdy
A) m < 12 B) m > − 12 C) m < − 1 2 D) m > 1 2

Ukryj Podobne zadania

Na wykresie funkcji liniowej określonej wzorem f(x) = (m − 1)x + 3 leży punkt S = (5 ,−2 ) . Zatem
A) m = − 1 B) m = 0 C) m = 1 D) m = 2

Na wykresie funkcji liniowej określonej wzorem f(x) = (m − 2)x + 1 leży punkt S = (3 ,−5 ) . Zatem
A) m = − 2 B) m = −1 C) m = 0 D) m = 1

Punkt P = (m,3 ) należy do wykresu funkcji liniowej f(x ) = 3x + 2m − 1 . Liczba m jest równa
A) 0,8 B) 8 C) 1,25 D) 0,4

Do wykresu funkcji y = 2x − b należy punkt P(− 1,− 5) . Współczynnik b jest równy:
A) -3 B) 3 C) -7 D) -5

Na wykresie funkcji liniowej określonej wzorem f(x) = (m + 2)x + 4 leży punkt A = (− 2,6) . Zatem
A) m = − 3 B) m = 3 C) m = − 4 D) m = 4

Punkt M = (3 ,−2 ) należy do wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem

f(x) = 5x + b− 4.

Wynika stąd, że b jest równe
A) (− 17) B) (− 13 ) C) 13 D) 17

Punkt ( 1 ) M = 2,3 należy do wykresu funkcji liniowej określonej wzorem f (x) = (3 − 2a)x + 2 . Wtedy
A) a = − 1 2 B) a = 2 C) 1 a = 2 D) a = − 2

Punkt ( 1 ) A = 3,− 1 należy do wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem f (x) = 3x + b . Wynika stąd, że
A) b = 2 B) b = 1 C) b = −1 D) b = − 2

Punkt ( 1 ) A = − 3 ,1 należy do wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem f (x) = 3x + b . Wynika stąd, że
A) b = 2 B) b = 1 C) b = −1 D) b = − 2

Punkt ( √ -- ) 3,1 należy do wykresu funkcji √ -- y = 2 3x + b . Wtedy współczynnik b jest równy
A) 7 B) 3√ 3- C) − 5 D) √ -- − 3

Punkt ( √ -) 1, 3 należy do wykresu funkcji √ -- y = 2 3x + b . Wtedy współczynnik b jest równy
A) 7 B) 3√ 3- C) − 5 D) √ -- − 3

spinner