Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Ile jest okręgów o promieniu 1, które są jednocześnie styczne do prostej y = − 3 i okręgu x 2 + y 2 − 2y − 3 = 0 ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

*Ukryj

Ile jest okręgów o promieniu 1, które są jednocześnie styczne do prostej y = − 3 i wewnętrznie styczne do okręgu x2 + y2 + 6y + 5 = 0 ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Prosta l jest styczna do okręgu danego wzorem 2 2 (x− 3) + (y + 2 ) = 16 i równoległa do prostej y = 1 . Wskaż równanie prostej l
A) y = − 1 B) y = 2 C) y = 6 D) x = − 1

*Ukryj

Prosta l jest styczna do okręgu danego wzorem 2 2 (x+ 3) + (y − 2 ) = 9 i równoległa do prostej y+ 4 = 0 . Wskaż równanie prostej l
A) y = − 1 B) y = 11 C) y = 6 D) x = − 1

Prosta l jest styczna do okręgu danego wzorem 2 2 (x+ 2) + (y + 1 ) = 25 i równoległa do prostej x = − 4 . Wskaż równanie prostej l
A) x = 23 B) x = 7 C) x = − 6 D) x = 3

Okrąg o równaniu 2 2 (x − 1 ) + (y + 4) = k jest styczny do osi Ox . Liczba k jest równa
A) 2 B) 4 C) 8 D) 16

*Ukryj

Okrąg opisany równaniem 2 2 2 (x − 3) + (y+ 2) = r jest styczny do osi Oy . Promień r tego okręgu jest równy
A) √ --- 13 B) √ -- 5 C) 3 D) 2

Która z podanych prostych jest styczna do okręgu 2 2 x − 4x + y = 0 ?
A) x = −4 B) y = 4 C) y = −4 D) x = 4

*Ukryj

Która z podanych prostych jest styczna do okręgu 2 2 x + y + 8y = 0 ?
A) y = 0 B) y = − 2 C) x = 8 D) y = 8

Wskaż równanie okręgu stycznego do osi Oy .
A) (x − 3)2 + (y − 3)2 = 3 B) (x − 3)2 + (y − 9)2 = 3
C) (x − 9)2 + (y − 3)2 = 9 D) 2 2 (x − 3) + (y − 9) = 9

Okrąg 2 2 (x − 27 ) + (y + 70 ) = 4 jest styczny do prostej
A) y = −x B) y = − 65x C) 4x + 3y = 0 D) 12x + 5y = 0

Okrąg 2 2 (x + 3) + (y − 2) = 25 jest styczny do prostej
A) x = −2 B) y = 3 C) y = 34x D) y = 34x − 2

*Ukryj

Okrąg 2 2 (x − 2) + (y + 5) = 4 jest styczny do prostej
A) x = 3 B) y = − 9 C) y = − 34x − 1 D) y = 34x

Styczną do okręgu 2 2 (x− 1) + y − 4 = 0 jest prosta o równaniu
A) x = 1 B) x = 3 C) y = 0 D) y = 4

*Ukryj

Styczną do okręgu 2 2 x + (y+ 2) − 1 6 = 0 jest prosta o równaniu
A) x = 2 B) x = − 2 C) y = −2 D) y = 2

Wskaż równanie okręgu stycznego do prostej 3x − 4y + 5 = 0 .
A) (x − 1)2 + (y + 2)2 = 9 B) (x − 2)2 + (y + 1)2 = 9
C) (x − 1)2 + (y + 2)2 = 3 D) 2 2 (x − 2) + (y + 1) = 3

Okrąg o równaniu 2 2 x + y = 10x − 24y jest styczny do prostej
A) 3x + 4y − 3 8 = 0 B) 3x + 4y − 32 = 0 C) 3x + 4y − 2 1 = 0 D) 3x + 4y − 98 = 0

Prosta k jest styczna do okręgu o równaniu 2 2 x + y − 6y − 16 = 0 . Odległość środka tego okręgu od prostej k jest równa
A) 9 B) 4 C) 25 D) 5

*Ukryj

Prosta k jest styczna do okręgu o równaniu 2 2 x + y + 12x + 2 7 = 0 . Odległość środka tego okręgu od prostej k jest równa
A) 9 B) 3 C) 25 D) 5

Okrąg o średnicy 6 jest styczny do osi Oy , a oś Ox jest jego osią symetrii. Środek tego okręgu ma współrzędne
A) (0,3) B) (6,0 ) C) (3,0) D) (0,6)