Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Okrąg/Proste styczne

Wyszukiwanie zadań

Ile jest okręgów o promieniu 1, które są jednocześnie styczne do prostej y = − 3 i okręgu x 2 + y 2 − 2y − 3 = 0 ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Ile jest okręgów o promieniu 1, które są jednocześnie styczne do prostej y = − 3 i wewnętrznie styczne do okręgu x2 + y2 + 6y + 5 = 0 ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Prosta l jest styczna do okręgu danego wzorem  2 2 (x− 3) + (y + 2 ) = 16 i równoległa do prostej y = 1 . Wskaż równanie prostej l
A) y = − 1 B) y = 2 C) y = 6 D) x = − 1

Ukryj Podobne zadania

Prosta l jest styczna do okręgu danego wzorem  2 2 (x+ 3) + (y − 2 ) = 9 i równoległa do prostej y+ 4 = 0 . Wskaż równanie prostej l
A) y = − 1 B) y = 11 C) y = 6 D) x = − 1

Prosta l jest styczna do okręgu danego wzorem  2 2 (x+ 2) + (y + 1 ) = 25 i równoległa do prostej x = − 4 . Wskaż równanie prostej l
A) x = 23 B) x = 7 C) x = − 6 D) x = 3

Okrąg o równaniu  2 2 (x − 1 ) + (y + 4) = k jest styczny do osi Ox . Liczba k jest równa
A) 2 B) 4 C) 8 D) 16

Ukryj Podobne zadania

Okrąg opisany równaniem  2 2 2 (x − 3) + (y+ 2) = r jest styczny do osi Oy . Promień r tego okręgu jest równy
A) √ --- 13 B) √ -- 5 C) 3 D) 2

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Prosta k jest styczna do okręgu o równaniu  2 2 x + y − 6y − 16 = 0 . Odległość środka tego okręgu od prostej k jest równa
A) 9 B) 4 C) 25 D) 5

Ukryj Podobne zadania

Prosta k jest styczna do okręgu o równaniu  2 2 x + y + 12x + 2 7 = 0 . Odległość środka tego okręgu od prostej k jest równa
A) 9 B) 3 C) 25 D) 5

Okrąg o średnicy 6 jest styczny do osi Oy , a oś Ox jest jego osią symetrii. Środek tego okręgu ma współrzędne
A) (0,3) B) (6,0 ) C) (3,0) D) (0,6)

spinner