Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Różne

Wyszukiwanie zadań

Uczeń przeczytał w ciągu tygodnia książkę liczącą 420 stron.

Dzień Liczba przeczytanych stron Czas czytania
1. 50 1 h 40 min
2. 70 2 h
3. 90 2 h 20 min
4. 30 30 min
5. 70 2 h 10 min
6. 80 2 h 30 min
7. 30 30 min

Na podstawie informacji zawartych w powyższej tabeli wybierz zdanie prawdziwe.
A) Pierwszego dnia uczeń przeczytał ponad 20% całej książki.
B) Uczeń czytał średnio 50 stron dziennie.
C) Piątego dnia uczeń przeczytał 1 6 całej książki.
D) Przeczytanie pierwszej połowy książki zajęło uczniowi mniej czasu niż przeczytanie drugiej połowy.

Ula w trakcie loterii charytatywnej sprzedawała dwa rodzaje losów: losy za 5 złotych i losy za 7 złotych. W sumie sprzedała 92 losy, przy czym sprzedała 3 razy więcej losów za 5 zł, niż losów za 7 złotych. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba sprzedanych losów za 5 złotych była o 46 większa od liczby sprzedanych losów za 7 złotych. PF
Wartość sprzedanych losów wyniosła: 500 zł. PF

Do pięciu różnych pojemników włożono kulki w dwóch kolorach. W sumie włożono 36 kulek niebieskich i 48 kulek czerwonych.
Stosunek liczby kulek niebieskich do liczby kulek czerwonych zawartych we wszystkich pojemnikach nie zmieni się gdy
A) do każdego pojemnika dołożymy 12 kulek czerwonych i 12 kulek niebieskich.
B) w każdym pojemniku zwiększymy trzykrotnie liczbę kulek niebieskich i czterokrotnie liczbę kulek czerwonych.
C) do każdego pojemnika dołożymy 15 kulek niebieskich i 20 kulek czerwonych.
D) do każdego pojemnika dołożymy 12 kulek czerwonych i 24 kulki niebieskie.

Na uszycie 90 jednakowych bluzek w rozmiarze S potrzeba tyle samo materiału, ile na uszycie 60 jednakowych bluzek w rozmiarze L . Przyjmij, że na uszycie większej lub mniejszej liczby bluzek potrzeba proporcjonalnie więcej lub mniej materiału.
Na uszycie 240 bluzek w rozmiarze S potrzeba tyle samo materiału, ile potrzeba na uszycie A/B bluzek w rozmiarze L .
A) 160 B) 150
Na uszycie dwóch bluzek w rozmiarze L potrzeba tyle samo materiału, ile potrzeba na uszycie C/D bluzek w rozmiarze S .
C) trzech D) pięciu

Ukryj Podobne zadania

Na uszycie 120 jednakowych czapek w rozmiarze S potrzeba tyle samo materiału, ile na uszycie 90 jednakowych czapek w rozmiarze L . Przyjmij, że na uszycie większej lub mniejszej liczby czapek potrzeba proporcjonalnie więcej lub mniej materiału.
Na uszycie 160 czapek w rozmiarze S potrzeba tyle samo materiału, ile potrzeba na uszycie A/B czapek w rozmiarze L .
A) 150 B) 120
Na uszycie trzech czapek w rozmiarze L potrzeba tyle samo materiału, ile potrzeba na uszycie C/D czapek w rozmiarze S .
C) czterech D) pięciu

Pewna agencja reklamowa przygotowała zestawy promocyjne, które zawierały długopisy, ołówki i notesy. W każdym zestawie była taka sama liczba długopisów, ołówków i notesów, a łącznie we wszystkich zestawach znalazło się 225 długopisów, 300 ołówków i 150 notesów.
Ile maksymalnie przygotowano zestawów reklamowych?
A) 90 B) 75 C) 50 D) 25

Do przygotowania podwieczorku użyto 120 mandarynek i 180 śliwek. Każda porcja składała się z takiej samej liczby mandarynek i takiej samej liczby śliwek, a owoców nie dzielono na części.
Dla ilu maksymalnie osób przygotowano taki podwieczorek?
A) 90 B) 20 C) 30 D) 60

Na diagramie słupkowym przedstawiono liczby medali zdobytych na czterech letnich igrzyskach olimpijskich przez reprezentację Polski.


PIC


Oceń prawdziwość podanych zdań, dotyczących medali zdobytych przez reprezentację Polski podczas letnich igrzysk olimpijskich w latach 2004–2016. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba zdobytych złotych medali stanowi więcej niż jedną trzecią liczby wszystkich zdobytych medali. PF
Podczas letnich igrzysk olimpijskich średnio zdobywano 3 złote medale. PF
Ukryj Podobne zadania

Na diagramie słupkowym przedstawiono liczby medali zdobytych na czterech letnich igrzyskach olimpijskich przez reprezentację Polski.


PIC


Oceń prawdziwość podanych zdań, dotyczących medali zdobytych przez reprezentację Polski podczas letnich igrzysk olimpijskich w latach 2004–2016. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Na igrzyskach zdobyto więcej medali złotych niż srebrnych. PF
Podczas letnich igrzysk olimpijskich średnio zdobywano 3 srebrne medale. PF

Kulki magnetyczne są sprzedawane w zestawach w kształcie sześcianu o krawędzi składającej się z 6 kulek (zobacz rysunek).


PIC


Kamil kupił 3 takie zestawy kulek magnetycznych, a następnie zbudował z nich wszystkich pewną liczbę sześcianów o krawędzi składającej się z 3 kulek.
Kamil kupił w sumie A/B kulek magnetycznych.
A) 648 B) 216
Kamil zbudował C/D sześciany o krawędzi składającej się z 3 kulek.
C) 24 D) 72

Zależność między temperaturą wyrażoną w stopniach Celsjusza a temperaturą wyrażoną w stopniach Fahrenheita wyraża się wzorem y = 95x + 32 , gdzie x - temperatura w skali Celsjusza, y - temperatura w skali Fahrenheita. Zatem 122 stopnie Fahrenheita są równe
A) ∘ − 50 C B) ∘ 1130 C C) ∘ 251 ,6 C D) ∘ 50 C

Ukryj Podobne zadania

Zależność między temperaturą wyrażoną w stopniach Celsjusza a temperaturą wyrażoną w stopniach Fahrenheita wyraża się wzorem y = 95x + 32 , gdzie x - temperatura w skali Celsjusza, y - temperatura w skali Fahrenheita. Zatem 59 stopnie Fahrenheita są równe
A) ∘ 138 ,2 C B) ∘ 15 C C) ∘ 48,6 C D) ∘ 50,5 C

Zależność między temperaturą wyrażoną w stopniach Celsjusza a temperaturą wyrażoną w stopniach Fahrenheita wyraża się wzorem y = 95x + 32 , gdzie x - temperatura w skali Celsjusza, y - temperatura w skali Fahrenheita. Zatem 113 stopnie Fahrenheita są równe
A) ∘ 45 C B) ∘ 80,5 C C) ∘ 23 5,4 C D) ∘ 55 C

Poniżej przedstawiono składniki potrzebne do przygotowania ciasta na 8 gofrów.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Do przygotowania ciasta na 40 gofrów, przy zachowaniu właściwych proporcji odpowiednich składników, potrzeba 10 jajek. PF
Do przygotowania ciasta na 72 gofry, przy zachowaniu właściwych proporcji odpowiednich składników, potrzeba 12 szklanek mleka. PF

W konkursie przyznano nagrody pieniężne. Zdobywca pierwszego miejsca otrzymał 5000 zł. Nagroda za zdobycie drugiego miejsca była o 30% mniejsza niż nagroda za zajęcie pierwszego miejsca. Nagroda za zdobycie trzeciego miejsca była o 40% mniejsza niż nagroda za zajęcie drugiego miejsca. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Uczestnik konkursu, który zdobył trzecie miejsce, otrzymał 1400 zł. PF
Nagroda za zdobycie trzeciego miejsca była o 70% mniejsza od nagrody za zajęcie pierwszego miejsca. PF
Ukryj Podobne zadania

W konkursie przyznano nagrody pieniężne. Zdobywca trzeciego miejsca otrzymał 2500 zł. Nagroda za zdobycie drugiego miejsca była o 20% większa niż nagroda za zajęcie trzeciego miejsca. Nagroda za zdobycie pierwszego miejsca była o 40% większa niż nagroda za zajęcie drugiego miejsca. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Uczestnik konkursu, który zdobył pierwsze miejsce, otrzymał 4000 zł. PF
Nagroda za zdobycie pierwszego miejsca była o 68% większa od nagrody za zajęcie trzeciego miejsca. PF

Do każdego z 27 pojemników wrzucono piłkę niebieską lub zieloną, a do niektórych z nich wrzucono dwie piłki: niebieską i zieloną. Piłki zielone wrzucono do 15 pojemników, a piłki niebieskie do 16 pojemników.
Do ilu pojemników wrzucono dwie piłki?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

W torbie z cukierkami co trzeci cukierek jest czerwony, co piąty jest zielony, dwanaście cukierków jest żółtych, a wszystkich pozostałych cukierków jest dwa razy więcej niż zielonych. W torbie jest
A) 120 cukierków. B) 150 cukierków. C) 180 cukierków. D) 240 cukierków.

Jabłka i gruszki pakowano do pojemników, przy czym do jednego pojemnika wkładano 64 gruszki lub 80 jabłek. Po zapakowaniu owoców okazało się, że zapakowano dokładnie tyle samo jabłek, co gruszek.
Jaka jest najmniejsza możliwa liczba pojemników, do których zapakowano te owoce?
A) 5 B) 18 C) 9 D) 4

Adam przygotował karty do gry z czterech arkuszy kartonu. Najpierw podzielił każdy arkusz kartonu na cztery części, a następnie każdą z nich ponownie podzielił na cztery części. Tak powstał komplet kart. W grze bierze udział 5 graczy, z których każdy otrzymuje jednakową liczbę kart. Adam przygotował A/B karty do gry.
A) 32 B) 64
Każdy gracz może otrzymać maksymalnie C/D kart.
C) 12 D) 13

Ukryj Podobne zadania

Oskar przygotował karty do gry z trzech arkuszy kartonu. Najpierw podzielił każdy arkusz kartonu na sześć części, a następnie każdą z nich ponownie podzielił na sześć części. Tak powstał komplet kart. W grze bierze udział 5 graczy, z których każdy otrzymuje jednakową liczbę kart. Oskar przygotował A/B kart(y) do gry.
A) 108 B) 144
Każdy gracz może otrzymać maksymalnie C/D kart(y).
C) 22 D) 21

Z czarnych krążków układane są figury w kształcie kwadratu, według reguły przedstawionej na rysunku.


PIC


O ile więcej krążków będzie w figurze numer 12 niż w figurze numer 10?
A) 144 B) 44 C) 42 D) 40

Kacper zabrał na wycieczkę dwa razy mniej pieniędzy niż Wojtek. Kacper wydał połowę swoich pieniędzy, a Wojtek wydał 14 swoich.
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Kacper wydał tyle samo pieniędzy, ile wydał Wojtek. PF
Po wycieczce Kacprowi zostało trzy razy mniej pieniędzy niż Wojtkowi.PF

Iza rzuciła 10 razy standardową sześcienną kostką do gry. W trakcie rzutów obliczała sumę S wyrzuconych oczek według następującej reguły: jeżeli liczba wyrzuconych oczek była nieparzysta, to dodawała tę liczbę do sumy S , a jeżeli liczba wyrzuconych oczek była parzysta, to odejmowała tę liczbę od S . Na diagramie przedstawiono wartości sumy S po kolejnych rzutach.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Iza cztery razy wyrzuciła parzystą liczbę oczek.PF
Iza dwa razy wyrzuciła trzy oczka. PF

Tabela przedstawia liczbę książek wypożyczonych z biblioteki przez czworo uczniów.


PIC


Na podstawie danych w tabeli oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P (prawda) lub F (fałsz).

Ola wypożyczyła z biblioteki 2 książki. PF
Najwięcej książek wypożyczyła Kasia. PF
Tomek i Adam wypożyczyli po tyle samo książek.PF
Kasia wypożyczyła o 3 książki mniej niż Ola. PF

Piłki tenisowe zapakowano do 186 jednakowych pudełek. Do każdego z tych pudełek włożono po 6 piłek. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba wszystkich spakowanych piłek jest podzielna przez 4. PF
Wszystkie te piłki można byłoby spakować do większych pudełek – po 9 piłek w każdym. PF
Ukryj Podobne zadania

Batony czekoladowe zapakowano do 492 jednakowych pudełek. Do każdego z tych pudełek włożono po 12 batonów. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba wszystkich spakowanych batonów jest podzielna przez 48. PF
Wszystkie te batony można byłoby spakować do większych pudełek – po 32 batony w każdym. PF
Strona 1 z 2
spinner