Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Uczeń przeczytał w ciągu tygodnia książkę liczącą 420 stron.

Dzień Liczba przeczytanych stron Czas czytania
1. 50 1 h 40 min
2. 70 2 h
3. 90 2 h 20 min
4. 30 30 min
5. 70 2 h 10 min
6. 80 2 h 30 min
7. 30 30 min

Na podstawie informacji zawartych w powyższej tabeli wybierz zdanie prawdziwe.
A) Pierwszego dnia uczeń przeczytał ponad 20% całej książki.
B) Uczeń czytał średnio 50 stron dziennie.
C) Piątego dnia uczeń przeczytał 1 6 całej książki.
D) Przeczytanie pierwszej połowy książki zajęło uczniowi mniej czasu niż przeczytanie drugiej połowy.

Ula w trakcie loterii charytatywnej sprzedawała dwa rodzaje losów: losy za 5 złotych i losy za 7 złotych. W sumie sprzedała 92 losy, przy czym sprzedała 3 razy więcej losów za 5 zł, niż losów za 7 złotych. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba sprzedanych losów za 5 złotych była o 46 większa od liczby sprzedanych losów za 7 złotych. PF
Wartość sprzedanych losów wyniosła: 500 zł. PF

Do pięciu różnych pojemników włożono kulki w dwóch kolorach. W sumie włożono 36 kulek niebieskich i 48 kulek czerwonych.
Stosunek liczby kulek niebieskich do liczby kulek czerwonych zawartych we wszystkich pojemnikach nie zmieni się gdy
A) do każdego pojemnika dołożymy 12 kulek czerwonych i 12 kulek niebieskich.
B) w każdym pojemniku zwiększymy trzykrotnie liczbę kulek niebieskich i czterokrotnie liczbę kulek czerwonych.
C) do każdego pojemnika dołożymy 15 kulek niebieskich i 20 kulek czerwonych.
D) do każdego pojemnika dołożymy 12 kulek czerwonych i 24 kulki niebieskie.

Pewna agencja reklamowa przygotowała zestawy promocyjne, które zawierały długopisy, ołówki i notesy. W każdym zestawie była taka sama liczba długopisów, ołówków i notesów, a łącznie we wszystkich zestawach znalazło się 225 długopisów, 300 ołówków i 150 notesów.
Ile maksymalnie przygotowano zestawów reklamowych?
A) 90 B) 75 C) 50 D) 25

Do przygotowania podwieczorku użyto 120 mandarynek i 180 śliwek. Każda porcja składała się z takiej samej liczby mandarynek i takiej samej liczby śliwek, a owoców nie dzielono na części.
Dla ilu maksymalnie osób przygotowano taki podwieczorek?
A) 90 B) 20 C) 30 D) 60

Kulki magnetyczne są sprzedawane w zestawach w kształcie sześcianu o krawędzi składającej się z 6 kulek (zobacz rysunek).


PIC


Kamil kupił 3 takie zestawy kulek magnetycznych, a następnie zbudował z nich wszystkich pewną liczbę sześcianów o krawędzi składającej się z 3 kulek.
Kamil kupił w sumie A/B kulek magnetycznych.
A) 648 B) 216
Kamil zbudował C/D sześciany o krawędzi składającej się z 3 kulek.
C) 24 D) 72

Zależność między temperaturą wyrażoną w stopniach Celsjusza a temperaturą wyrażoną w stopniach Fahrenheita wyraża się wzorem y = 95x + 32 , gdzie x - temperatura w skali Celsjusza, y - temperatura w skali Fahrenheita. Zatem 122 stopnie Fahrenheita są równe
A) ∘ − 50 C B) ∘ 1130 C C) ∘ 251 ,6 C D) ∘ 50 C

*Ukryj

Zależność między temperaturą wyrażoną w stopniach Celsjusza a temperaturą wyrażoną w stopniach Fahrenheita wyraża się wzorem y = 95x + 32 , gdzie x - temperatura w skali Celsjusza, y - temperatura w skali Fahrenheita. Zatem 59 stopnie Fahrenheita są równe
A) ∘ 138 ,2 C B) ∘ 15 C C) ∘ 48,6 C D) ∘ 50,5 C

Zależność między temperaturą wyrażoną w stopniach Celsjusza a temperaturą wyrażoną w stopniach Fahrenheita wyraża się wzorem y = 95x + 32 , gdzie x - temperatura w skali Celsjusza, y - temperatura w skali Fahrenheita. Zatem 113 stopnie Fahrenheita są równe
A) ∘ 45 C B) ∘ 80,5 C C) ∘ 23 5,4 C D) ∘ 55 C

W konkursie przyznano nagrody pieniężne. Zdobywca pierwszego miejsca otrzymał 5000 zł. Nagroda za zdobycie drugiego miejsca była o 30% mniejsza niż nagroda za zajęcie pierwszego miejsca. Nagroda za zdobycie trzeciego miejsca była o 40% mniejsza niż nagroda za zajęcie drugiego miejsca. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Uczestnik konkursu, który zdobył trzecie miejsce, otrzymał 1400 zł. PF
Nagroda za zdobycie trzeciego miejsca była o 70% mniejsza od nagrody za zajęcie pierwszego miejsca. PF
*Ukryj

W konkursie przyznano nagrody pieniężne. Zdobywca trzeciego miejsca otrzymał 2500 zł. Nagroda za zdobycie drugiego miejsca była o 20% większa niż nagroda za zajęcie trzeciego miejsca. Nagroda za zdobycie pierwszego miejsca była o 40% większa niż nagroda za zajęcie drugiego miejsca. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Uczestnik konkursu, który zdobył pierwsze miejsce, otrzymał 4000 zł. PF
Nagroda za zdobycie pierwszego miejsca była o 68% większa od nagrody za zajęcie trzeciego miejsca. PF

Do każdego z 27 pojemników wrzucono piłkę niebieską lub zieloną, a do niektórych z nich wrzucono dwie piłki: niebieską i zieloną. Piłki zielone wrzucono do 15 pojemników, a piłki niebieskie do 16 pojemników.
Do ilu pojemników wrzucono dwie piłki?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

W torbie z cukierkami co trzeci cukierek jest czerwony, co piąty jest zielony, dwanaście cukierków jest żółtych, a wszystkich pozostałych cukierków jest dwa razy więcej niż zielonych. W torbie jest
A) 120 cukierków. B) 150 cukierków. C) 180 cukierków. D) 240 cukierków.

Jabłka i gruszki pakowano do pojemników, przy czym do jednego pojemnika wkładano 64 gruszki lub 80 jabłek. Po zapakowaniu owoców okazało się, że zapakowano dokładnie tyle samo jabłek, co gruszek.
Jaka jest najmniejsza możliwa liczba pojemników, do których zapakowano te owoce?
A) 5 B) 18 C) 9 D) 4

Adam przygotował karty do gry z czterech arkuszy kartonu. Najpierw podzielił każdy arkusz kartonu na cztery części, a następnie każdą z nich ponownie podzielił na cztery części. Tak powstał komplet kart. W grze bierze udział 5 graczy, z których każdy otrzymuje jednakową liczbę kart. Adam przygotował A/B karty do gry.
A) 32 B) 64
Każdy gracz może otrzymać maksymalnie C/D kart.
C) 12 D) 13

*Ukryj

Oskar przygotował karty do gry z trzech arkuszy kartonu. Najpierw podzielił każdy arkusz kartonu na sześć części, a następnie każdą z nich ponownie podzielił na sześć części. Tak powstał komplet kart. W grze bierze udział 5 graczy, z których każdy otrzymuje jednakową liczbę kart. Oskar przygotował A/B kart(y) do gry.
A) 108 B) 144
Każdy gracz może otrzymać maksymalnie C/D kart(y).
C) 22 D) 21

Z czarnych krążków układane są figury w kształcie kwadratu, według reguły przedstawionej na rysunku.


PIC


O ile więcej krążków będzie w figurze numer 12 niż w figurze numer 10?
A) 144 B) 44 C) 42 D) 40

Kacper zabrał na wycieczkę dwa razy mniej pieniędzy niż Wojtek. Kacper wydał połowę swoich pieniędzy, a Wojtek wydał 14 swoich.
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Kacper wydał tyle samo pieniędzy, ile wydał Wojtek. PF
Po wycieczce Kacprowi zostało trzy razy mniej pieniędzy niż Wojtkowi.PF

Iza rzuciła 10 razy standardową sześcienną kostką do gry. W trakcie rzutów obliczała sumę S wyrzuconych oczek według następującej reguły: jeżeli liczba wyrzuconych oczek była nieparzysta, to dodawała tę liczbę do sumy S , a jeżeli liczba wyrzuconych oczek była parzysta, to odejmowała tę liczbę od S . Na diagramie przedstawiono wartości sumy S po kolejnych rzutach.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Iza cztery razy wyrzuciła parzystą liczbę oczek.PF
Iza dwa razy wyrzuciła trzy oczka. PF

Tabela przedstawia liczbę książek wypożyczonych z biblioteki przez czworo uczniów.


PIC


Na podstawie danych w tabeli oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P (prawda) lub F (fałsz).

Ola wypożyczyła z biblioteki 2 książki. PF
Najwięcej książek wypożyczyła Kasia. PF
Tomek i Adam wypożyczyli po tyle samo książek.PF
Kasia wypożyczyła o 3 książki mniej niż Ola. PF

W koszu znajduje się 6 jabłek zielonych, 8 czerwonych i 4 żółte. Joasia z zawiązanymi oczami wyjmuje jabłka z kosza. Ile co najmniej jabłek powinna wyjąć, aby mieć pewność, że wyjęła przynajmniej jedno czerwone jabłko?
A) 8 B) 10 C) 11 D) 17

*Ukryj

W sali teatralnej znajduje się 20 rzędów siedzeń, przy czym w każdym z rzędów jest 25 miejsc.
Ile co najmniej osób musi być na widowni, aby mieć pewność, że przynajmniej w jednym z rzędów zajęte zostały wszystkie miejsca?
A) 25 B) 480 C) 481 D) 44

Zestaw lutowniczy składa się z lutownicy, 6 końcówek lutowniczych, 5 narzędzi lutowniczych oraz 2 pincet. W A/B zestawach lutowniczych znajduje się 1368 końcówek lutowniczych.
A) 228 B) 171
Największa liczba zestawów lutowniczych, które można skompletować z: 95 lutownic, 442 końcówek lutowniczych, 357 narzędzi lutowniczych i 147 pincet, jest równa C/D.
C) 71 D) 73

W magazynie znajdują się: 264 stoły i 1836 krzeseł. Meble te podzielono na n grup w ten sposób, że w każdej grupie jest tyle samo krzeseł i w każdej grupie jest tyle samo stołów. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba n może być równa 8. PF
Największa możliwa wartość liczby n to 12.PF

W pewnej kawiarni podaje się klientom dziennie średnio 70 filiżanek kawy. Ze 100 g ziarnistej kawy można przygotować 22 filiżanki tego napoju.
Ile co najmniej półkilogramowych paczek kawy musi kupić właściciel, aby wystarczyło jej na 7 dni?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

*Ukryj

Pani Halina włącza pralkę średnio 5 razy w tygodniu. W trakcie jednego prania średnio zużywa 90 g proszku do prania.
Na ile tygodni wystarczy pani Halinie siedmiokilogramowe opakowanie proszku?
A) 9 B) 12 C) 15 D) 16

W pewnej piekarni wypieka się średnio 90 bochenków chleba dziennie. Z 3 kg mąki można upiec 5 bochenków chleba.
Ile co najmniej 20 kilogramowych worków mąki musi kupić właściciel piekarni, aby wystarczyło jej do wypieku chleba przez 7 dni?
A) 18 B) 19 C) 20 D) 6

Strona 1 z 2>