Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Okrąg i koło/Cięciwa

Wyszukiwanie zadań

Cięciwa okręgu o promieniu 17 cm ma długość 30 cm. Odległość środka okręgu od tej cięciwy wynosi
A) 9 cm B) 13 cm C) 8 cm D) 15 cm

Ukryj Podobne zadania

Odcinek AB ma długość 24 cm i jest cięciwą okręgu o środku w punkcie O i średnicy długości 25 cm. Odległość punktu O od cięciwy AB wynosi
A) 3,5 cm B) 12 cm C) 6 cm D) 12,5 cm

Odcinek AB ma długość 20 cm i jest cięciwą okręgu o środku w punkcie O i średnicy długości 25 cm. Odległość punktu O od cięciwy AB wynosi
A) 12 cm B) 7,5 cm C) 6 cm D) 4,5 cm

Odcinek AB ma długość 12 cm i jest cięciwą okręgu o środku w punkcie O i średnicy długości 15 cm. Odległość punktu O od cięciwy AB wynosi
A) 12 cm B) 7,5 cm C) 6 cm D) 4,5 cm

Cięciwa okręgu o promieniu 15 cm ma długość 24 cm. Odległość środka okręgu od tej cięciwy wynosi
A) 9 cm B) 13 cm C) 8 cm D) 15 cm

Cięciwa okręgu ma długość 8 cm i jest oddalona od jego środka o 3 cm. Promień tego okręgu ma długość
A) 3 cm B) 4 cm C) 5 cm D) 8 cm

Ukryj Podobne zadania

Cięciwa okręgu ma długość 16 cm i jest oddalona od jego środka o 2 cm. Promień tego okręgu ma długość
A)  √ --- 2 17 B)  √ --- 4 17 C) 3√ 1-7 D) √ 17-

Cięciwa okręgu ma długość 24 cm i jest oddalona od jego środka o 5 cm. Promień tego okręgu ma długość
A) 13 cm B) √ ---- 601 cm C) 5 cm D) √ 1-19 cm

Cięciwa okręgu ma długość 6 cm i jest oddalona od jego środka o 2 cm. Pole koła ograniczonego tym okręgiem jest równe
A) 3π cm 2 B) 13π cm 2 C) 25π cm 2 D) 40π cm 2

W okręgu o środku w punkcie S poprowadzono cięciwę AB , która utworzyła z promieniem AS kąt o mierze 31∘ (zobacz rysunek). Promień tego okręgu ma długość 10. Odległość punktu S od cięciwy AB jest liczbą z przedziału


PIC


A) ⟨ ⟩ 92, 112- B) ( ⟩ 112 , 132 C) ( 13 19⟩ 2-,-2 D) ( 19 37⟩ -2 ,-2

Ukryj Podobne zadania

W okręgu o środku w punkcie S poprowadzono cięciwę AB , która utworzyła z promieniem AS kąt o mierze 37∘ (zobacz rysunek). Promień tego okręgu ma długość 10. Długość cięciwy AB jest liczbą z przedziału


PIC


A) ⟨4 ,8⟩ B) (12,16 ⟩ C) (16,20⟩ D) (8,12⟩

W okręgu o środku w punkcie S poprowadzono cięciwę AB , która utworzyła z promieniem AS kąt o mierze 37∘ (zobacz rysunek). Promień tego okręgu ma długość 10. Odległość punktu S od cięciwy AB jest liczbą z przedziału


PIC


A) ⟨ ⟩ 92, 112- B) ( ⟩ 112 , 132 C) ( 13 19⟩ 2-,-2 D) ( 19 37⟩ -2 ,-2

Środek okręgu o promieniu 10 jest oddalony od cięciwy AB tego okręgu o 6. Długość tej cięciwy jest równa
A) 10 B) 12 C) 14 D) 16

Ukryj Podobne zadania

Środek okręgu o promieniu 5 jest oddalony od cięciwy AB tego okręgu o 3. Długość tej cięciwy jest równa
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

W kole poprowadzono cięciwę tworzącą ze średnicą kąt  ∘ 30 . Cięciwa dzieli średnicę na dwa odcinki o długościach 6 cm i 2 cm. Zatem odległość środka okręgu od cięciwy jest równa
A) 2 cm B) 1 cm C) √ -- 3 cm D) √ -- 2 cm

Ukryj Podobne zadania

W kole poprowadzono cięciwę tworzącą ze średnicą kąt  ∘ 60 . Cięciwa dzieli średnicę na dwa odcinki o długościach 6 cm i 2 cm. Zatem odległość środka okręgu od cięciwy jest równa
A) 2 cm B) 1 cm C) √ -- 3 cm D) √ -- 2 cm

W kole poprowadzono cięciwę tworzącą ze średnicą kąt  ∘ 45 . Cięciwa dzieli średnicę na dwa odcinki o długościach 6 cm i 2 cm. Zatem odległość środka okręgu od cięciwy jest równa
A) 2 cm B) 1 cm C) √ -- 3 cm D) √ -- 2 cm

W okręgu o promieniu 6 poprowadzono cięciwę CD równoległą do średnicy AB tego okręgu i taką, że |CD | = 6 (zobacz rysunek).


PIC


Odległość cięciwy CD od średnicy AB jest równa
A) 4√ 3- B) 3√ 3- C)  √ -- 2 3 D) 4

Cięciwy AC i BD okręgu o środku O przecinają się w punkcie S . Ponadto |AS | = 9 , |DS | = 6 i |CS | = 14 (zobacz rysunek).


PIC


Długość odcinka BS jest równa
A) 24 B) 20 C) 21 D) 18

spinner