Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Określ liczbę pierwiastków równania  2 2x − 5|x|− m = 0 w zależności od wartości parametru m .

Dla jakich wartości parametru a równanie  2 |x − 2| = a − 3a − 2 ma dwa pierwiastki różnych znaków?

*Ukryj

Dla jakich wartości parametru k równanie  2 |x + 5|+ k − 4k− 26 = 0 ma dwa pierwiastki różnych znaków?

Wyznacz wszystkie wartości parametru p , dla których równanie |x − 2|+ |x + 3 | = p ma dokładnie dwa rozwiązania.

*Ukryj

Wyznacz wszystkie wartości parametru a , dla których równanie |x + 2|− |x | = a nie ma rozwiązania.

Zbadaj dla jakich wartości parametru m ∈ R równanie |mx + x|− |x| = − 3 ma rozwiązanie.

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie  2 x + m |x|+ 1,25 = 0 ma cztery rozwiązania.

Wyznacz wszystkie wartości parametru m ∈ R , dla których równanie ||x− 4|− x | = m ma tylko jedno rozwiązanie.

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie

|49− |1 3− 4x ||− 4 = m (m − 4)

ma cztery różne rozwiązania, których iloczyn jest ujemny.

Zbadaj dla jakich wartości parametru m ∈ R równanie |m − 1| ⋅|x + 2 | = |x + 2| + 2 ma rozwiązanie.

Podaj liczbę rozwiązań równania  2 m + ||x − 3| − 3| = 3 w zależności od wartości parametru m .

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których wśród rozwiązań równania

|m − 5x| = 3

są zarówno liczby dodatnie, jak i ujemne.

Dla jakich wartości parametru p równanie  3 |x− 15| = p − 4p ma dwa rozwiązania, których iloczyn jest liczbą dodatnią?

Dla jakich wartości parametru a równanie |x + a| = 1 − ||x− 2|− 3 | ma dokładnie 2 rozwiązania?

Dla jakich wartości parametru m równanie |x − 2| = 2m + 1 ma jedno rozwiązanie?

*Ukryj

Dla jakich wartości parametru m równanie |x − 2| = 2m + 1 ma dwa rozwiązania?

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie

 2 (x − 2x + m − 2)(|x − 1|− m + 1) = 0

ma dokładnie trzy pierwiastki rzeczywiste? Oblicz te pierwiastki.

Dla jakich wartości parametru m , równanie  2 |x − 1| = m − 2m + 1 ma dwa pierwiastki dodatnie?

*Ukryj

Wyznacz wszystkie wartości parametru a , dla których równanie |x − 7| = (a + 2)2 − 9 ma dwa różne rozwiązania dodatnie.

Wyznacz wszystkie wartości parametru a , dla których równanie |x − 5| = (a − 1)2 − 4 ma dwa różne rozwiązania dodatnie.

Zbadaj dla jakich wartości parametru m ∈ R równanie |m + 2| ⋅|x − 3 | = |2x − 6 |− 1 ma rozwiązanie.

Dla jakich wartości parametru a równanie  2 |x − 1| = a − 4a − 1 ma dwa dodatnie pierwiastki?

Dla jakich wartości parametru m równanie x|x − 1| = m + 1 ma dwa różne rozwiązania?