Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Równania/Z wartością bezwględną/Liniowe/Z parametrem

Wyszukiwanie zadań

Określ liczbę pierwiastków równania  2 2x − 5|x|− m = 0 w zależności od wartości parametru m .

Dla jakich wartości parametru a równanie  2 |x − 2| = a − 3a − 2 ma dwa pierwiastki różnych znaków?

Ukryj Podobne zadania

Dla jakich wartości parametru k równanie  2 |x + 5|+ k − 4k− 26 = 0 ma dwa pierwiastki różnych znaków?

Wyznacz wszystkie wartości parametru p , dla których równanie |x − 2|+ |x + 3 | = p ma dokładnie dwa rozwiązania.

Ukryj Podobne zadania

Wyznacz wszystkie wartości parametru a , dla których równanie |x + 2|− |x | = a nie ma rozwiązania.

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie  2 x + m |x|+ 1,25 = 0 ma cztery rozwiązania.

Wyznacz wszystkie wartości parametru m ∈ R , dla których równanie ||x− 4|− x | = m ma tylko jedno rozwiązanie.

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie

|49− |1 3− 4x ||− 4 = m (m − 4)

ma cztery różne rozwiązania, których iloczyn jest ujemny.

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których wśród rozwiązań równania

|m − 5x| = 3

są zarówno liczby dodatnie, jak i ujemne.

Dla jakich wartości parametru p równanie  3 |x− 15| = p − 4p ma dwa rozwiązania, których iloczyn jest liczbą dodatnią?

Ukryj Podobne zadania

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie

 2 (x − 2x + m − 2)(|x − 1|− m + 1) = 0

ma dokładnie trzy pierwiastki rzeczywiste? Oblicz te pierwiastki.

Ukryj Podobne zadania

Wyznacz wszystkie wartości parametru a , dla których równanie |x − 7| = (a + 2)2 − 9 ma dwa różne rozwiązania dodatnie.

Wyznacz wszystkie wartości parametru a , dla których równanie |x − 5| = (a − 1)2 − 4 ma dwa różne rozwiązania dodatnie.

spinner