Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Różne

Wyszukiwanie zadań

Firma przeprowadziła badania rynkowe dotyczące wpływu zmiany ceny P swojego produktu na liczbę Q kupujących ten produkt. Z badań wynika, że każdorazowe zwiększenie ceny o 1 jednostkę powoduje spadek liczby kupujących o 3 jednostki. Ponadto przy cenie równej 5 jednostek liczba kupujących jest równa 12 jednostek. Funkcja, która opisuje zależność liczby kupujących ten produkt od jego ceny, ma wzór
A) Q = − 0,9P 2 + 6,9 B) Q = − 3P + 27
C) 2 P = − 0,9Q + 6 ,9 D) P = − 3Q + 2 7

Kartkę papieru przecinamy na pół. Następnie jedną z otrzymanych części znowu przecinamy na pół i tak postępujemy dalej, aż uzyskamy w sumie 100 części. Liczba cięć które należy wykonać, jest równa
A) 100 B) 99 C) 50 D) 49

Ukryj Podobne zadania

Kartkę papieru przecinamy na pół. Następnie jedną z otrzymanych części znowu przecinamy na pół i tak postępujemy dalej, aż uzyskamy w sumie 50 części. Liczba cięć które należy wykonać, jest równa
A) 50 B) 51 C) 49 D) 25

Patyk łamiemy na pół. Następnie jedną z otrzymanych części znowu łamiemy na pół, i postępujemy tak dalej, aż uzyskamy w sumie 30 części. Liczba łamań, które należy wykonać, jest równa
A) 29 B) 30 C) 31 D) 60

Za wykopanie pierwszego metra studni zapłacono 75 złotych. Wykopanie każdego następnego metra kosztowało dwa razy tyle co poprzedniego. Za wykopanie studni zapłacono 76725 złotych. Głębokość studni wynosiła
A) 7 m B) 8 m C) 9 m D) 10 m

Na ścianie kamienicy zaprojektowano mural utworzony z szeregu trójkątów równobocznych różnej wielkości. Najmniejszy trójkąt ma bok długości 1 m, a bok każdego z następnych trójkątów jest o 10 cm dłuższy niż bok poprzedzającego go trójkąta. Ostatni trójkąt ma bok długości 5,9 m. Ile trójkątów przedstawia mural?
A) 49 B) 50 C) 59 D) 60

Ukryj Podobne zadania

Na ścianie kamienicy zaprojektowano mural utworzony z szeregu trójkątów równobocznych różnej wielkości. Najmniejszy trójkąt ma bok długości 1 m, a bok każdego z następnych trójkątów jest o 15 cm dłuższy niż bok poprzedzającego go trójkąta. Ostatni trójkąt ma bok długości 6,4 m. Ile trójkątów przedstawia mural?
A) 35 B) 36 C) 37 D) 40

Pole powierzchni jednej ze ścian ołowianej kostki do gry jest równe 2 4 cm . Gęstość ołowiu jest równa ok. 11,5 g/cm 3 . Masa kostki jest równa około
A) 184 g B) 9 2 g C) 46 g D) 276 g

Ukryj Podobne zadania

Pole powierzchni jednej ze ścian stalowej kostki do gry jest równe 2 9 cm . Gęstość stali jest równa ok. 7,6 g/cm 3 . Masa kostki jest równa około
A) 205 ,2 g B) 68,4 g C) 22,8 g D) 3,6 g

Pole powierzchni jednej ze ścian aluminiowej kostki do gry jest równe 2 4 cm . Gęstość aluminium jest równa ok. 2,7 g/cm 3 . Masa kostki jest równa około
A) 43,2 g B) 1 0,8 g C) 3 g D) 21,6 g

Zależność między temperaturą wyrażoną w stopniach Celsjusza a temperaturą wyrażoną w stopniach Fahrenheita wyraża się wzorem y = 95x + 32 , gdzie x - temperatura w skali Celsjusza, y - temperatura w skali Fahrenheita. Zatem 122 stopnie Fahrenheita są równe
A) ∘ − 50 C B) ∘ 1130 C C) ∘ 251 ,6 C D) ∘ 50 C

Ukryj Podobne zadania

Zależność między temperaturą wyrażoną w stopniach Celsjusza a temperaturą wyrażoną w stopniach Fahrenheita wyraża się wzorem y = 95x + 32 , gdzie x - temperatura w skali Celsjusza, y - temperatura w skali Fahrenheita. Zatem 113 stopnie Fahrenheita są równe
A) ∘ 45 C B) ∘ 80,5 C C) ∘ 23 5,4 C D) ∘ 55 C

Zależność między temperaturą wyrażoną w stopniach Celsjusza a temperaturą wyrażoną w stopniach Fahrenheita wyraża się wzorem y = 95x + 32 , gdzie x - temperatura w skali Celsjusza, y - temperatura w skali Fahrenheita. Zatem 59 stopnie Fahrenheita są równe
A) ∘ 138 ,2 C B) ∘ 15 C C) ∘ 48,6 C D) ∘ 50,5 C

Samochód osobowy na dystansie 324 km spalił 20 litrów benzyny. Zakładając, że średnie zużycie paliwa nie ulegnie zmianie, ile benzyny spali ten samochód na dystansie 486 km?
A) 30 litrów. B) 28 litrów. C) 27 litrów. D) 32 litry.

Pan Jan spłacał kredyt w wysokości 15 000 zł w sześciu ratach, z których każda kolejna była o 500 zł mniejsza od poprzedniej. Pierwsza rata była równa:
A) 2 500 zł B) 3 750 zł C) 7 500 zł D) 3 250 zł

Ukryj Podobne zadania

Pani Jolanta spłaciła kredyt w wysokości 20 000 zł w pięciu ratach, z których każda kolejna była o 600 zł mniejsza od poprzedniej. Pierwsza rata była równa:
A) 5 800 zł B) 4 800 zł C) 5 600 zł D) 5 200 zł

Z pudełka z metalowymi kulkami wyjęto najpierw 105 kulek, a potem 1 3 kulek, które pozostały w pudełku. W wyniku tych dwóch operacji liczba kulek w pudełku zmniejszyła się czterokrotnie. Ile kulek było początkowo w pudełku?
A) 171 B) 216 C) 168 D) 144

W grupie 100 osób 60 włada językiem angielskim, 50 – językiem niemieckim, 36 – językiem francuskim, 16 – angielskim i niemieckim, 19 – angielskim i francuskim, 15 – niemieckim i francuskim. Ile osób włada wszystkimi trzema wymienionymi językami?
A) 4 B) 16 C) 6 D) 20

Ukryj Podobne zadania

W grupie 90 osób 60 włada językiem angielskim, 40 – językiem niemieckim, 32 – językiem francuskim, 21 – angielskim i niemieckim, 19 – angielskim i francuskim, 12 – niemieckim i francuskim. Ile osób włada wszystkimi trzema wymienionymi językami?
A) 4 B) 8 C) 6 D) 10

Słoń waży 5 ton, a waga mrówki jest równa 0,5 grama. Ile razy słoń jest cięższy od mrówki?
A) 106 B) 1 07 C) 10 D) 108

Ukryj Podobne zadania

Wieża Eiffla ma wysokość 300 m, a pantofelek ma długość 0,3 mm. Ile razy wieża Eiffla jest wyższa od długości pantofelka?
A) 106 B) 1 07 C) 1000 D) 108

Wykonując rozmowę telefoniczną płacimy 63 grosze za rozpoczęcie połączenia oraz 42 grosze za każdą minutę połączenia. Ile minut trwała rozmowa, której łączny koszt wyniósł 16,17 zł?
A) 38 B) 36 C) 43 D) 37

Ukryj Podobne zadania

Wykonując rozmowę telefoniczną płacimy 43 grosze za rozpoczęcie połączenia oraz 32 grosze za każdą minutę połączenia. Ile minut trwała rozmowa, której łączny koszt wyniósł 12,59 zł?
A) 39 B) 37 C) 38 D) 44

Czas T półtrwania leku w organizmie to czas, po którym masa leku w organizmie zmniejsza się o połowę – po przyjęciu jednorazowej dawki. Przyjmij, że po przyjęciu jednej dawki masa m leku w organizmie zmienia się w czasie zgodnie z zależnością wykładniczą

 ( 1 ) tT m (t) = m 0 ⋅ -- , 2

gdzie:
m 0 – masa przyjętej dawki leku
T – czas półtrwania leku
t – czas liczony od momentu przyjęcia dawki.
W przypadku przyjęcia kilku(nastu) dawek powyższa zależność pozwala obliczyć, ile leku pozostało w danym momencie w organizmie z każdej poprzednio przyjętej dawki. W ten sposób obliczone masy leku z przyjętych poprzednich dawek sumują się i dają informację o całkowitej aktualnej masie leku w organizmie.
Pacjent otrzymuje co 4 dni o tej samej godzinie dawkę m 0 = 10 0 mg leku L. Czas półtrwania tego leku w organizmie jest równy T = 4 doby.
Wykres zależności masy M leku L w organizmie tego pacjenta od czasu t , liczonego od momentu przyjęcia przez pacjenta pierwszej dawki, przedstawiono na rysunku


PIC


spinner