Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Równoległobok

Wyszukiwanie zadań

Punkty √ -- √ -- A = (− 6 2,3 2) i √ -- √ -- B = (− 4 2,− 2 ) są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku ABCD , którego przekątne przecinają się w punkcie S = (0,0) . Środek boku CD tego równoległoboku ma współrzędne
A) √ -- √ -- S = (6 2,− 3 2) B) √ -- √ -- S = (5 2,− 2) C) √ --√ -- S = (4 2, 2) D) √ -- √ -- S = (10 2,− 2 2)

Punkty √ -- √ -- A = (− 6 − 2 2,4 − 2 2 ) , √ -- √ -- B = (2 + 4 2,− 6 2) , √ -- √ -- C = (2+ 6 2,6 − 2 2) są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku ABCD . Przekątne tego równoległoboku przecinają się w punkcie
A) S = (− 1+ 4√ 2,5− 5√ 2) B) √ -- √ -- S = (− 2+ 2,2− 4 2)
C) √ -- √ -- S = (2+ 5 2,3− 4 2) D) √ -- √ -- S = (− 2+ 2 2,5− 2 2)

Ukryj Podobne zadania

Punkty √ -- √ -- A = (2 − 2 3,6 − 2 3 ) , √ -- √ -- B = (2− 4 3,− 6 3) , √ -- √ -- C = (− 6+ 6 3,4 − 2 3) są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku ABCD . Przekątne tego równoległoboku przecinają się w punkcie
A) S = (− 1+ 4√ 3,5− 5√ 3) B) √ -- √ -- S = (− 2+ 2 3,5− 2 3)
C) √ -- √ -- S = (2+ 5 3,3− 4 3) D) √ -- √ -- S = (− 2+ 3,2− 4 3)

Punkty √ -- √ -- A = (4 − 2 2,6 + 2 2 ) , √ -- √ -- B = (− 6 2,− 2− 4 2) , √ -- √ -- C = (6− 2 2,− 2 − 6 2) są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku ABCD . Przekątne tego równoległoboku przecinają się w punkcie
A) S = (5− 5√ 2,1 − 4√ 2) B) √ -- √ -- S = (2− 4 2,2 − 2)
C) √ -- √ -- S = (5− 2 2,2− 2 2) D) √ -- √ -- S = (3− 4 2,− 2− 5 2)

Dane są trzy niewspółliniowe punkty: A = (1,1) , B = (6 ,3 ) , C = (4,5) . Ile jest wszystkich punktów D takich, że czworokąt o wierzchołkach w punktach A ,B ,C ,D jest równoległobokiem?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) punkt A = (− 1,− 4) jest wierzchołkiem równoległoboku ABCD . Punkt S = (2 ,2 ) jest środkiem symetrii tego równoległoboku. Długość przekątnej AC równoległoboku ABCD jest równa
A) √ -- 5 B) √ -- 2 5 C) √ -- 3 5 D) √ -- 6 5

Ukryj Podobne zadania

Punkty A = (− 6,5) , B = (5 ,7 ) , C = (10,− 3) są wierzchołkami równoległoboku ABCD . Długość przekątnej BD tego równoległoboku jest równa
A) √ -- 3 5 B) √ -- 4 5 C) √ -- 6 5 D) √ -- 8 5

Punkt A = (− 4,5) jest wierzchołkiem równoległoboku ABCD . Przekątne tego równoległoboku przecinają się w punkcie S = (− 1,2) . Wierzchołek C ma współrzędne
A) ( 1 1) − 12,1 2 B) (2 ,− 1 ) C) ( ) 1 1 − 22,32 D) (− 7 ,8 )

Punkt A = (− 1,1) jest wierzchołkiem równoległoboku ABCD , którego bok CD zawiera się w prostej y = − 2x + 1 . Podstawa AB zawiera się w prostej o równaniu
A) y = − 2x + 1 B) y = 1 x+ 3 2 2 C) y = − 2x − 1 D) 1 y = 2x− 1

Ukryj Podobne zadania

Punkt A = (1,− 1) jest wierzchołkiem równoległoboku ABCD , którego bok CD zawiera się w prostej y = − 52x− 25 . Podstawa AB zawiera się w prostej o równaniu
A) y = − 2 ,5x+ 1,5 B) y = − 2,5x − 1,5 C) y = 0 ,4x+ 0,6 D) y = 0,4x − 0,6

Punkt A = (1,− 1) jest wierzchołkiem równoległoboku ABCD , którego bok CD zawiera się w prostej y = − 25x . Podstawa AB zawiera się w prostej o równaniu
A) y = 2,5x+ 3,5 B) y = 2,5x − 3,5 C) y = − 0,4x + 0,6 D) y = − 0,4x− 0,6

Boki równoległoboku są zawarte w prostych o równaniach: x = − 5 , x = 4 , y = x− 2 , y = x + 3 . Pole tego równoległoboku jest równe
A) 45 B) √ -- 22 ,5 2 C) 45 √ 2- D) 22,5

Punkty: A = (12,− 8) , B = (5,− 3) , C = (− 13,7) są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku ABCD . Wierzchołek D tego równoległoboku ma współrzędne
A) (4,− 4) B) ( 1 1) − 2 ,− 2 C) (− 6,2) D) ( ) 11- 5 − 2 , 2

W układzie współrzędnych dany jest równoległobok ABCD o wierzchołkach A = (− 6,1) , B = (− 8,− 9) , C = (3 ,−4 ) i D = (5,6) . Środek tego równoległoboku jest w tej samej ćwiartce, co wierzchołek
A) A B) B C) C D) D

Punkty K = (6,0) , L = (8,2) i M = (7,3) to środki boków, odpowiednio AB ,BC i CD równoległoboku ABCD . Różnica długości przekątnych tego równoległoboku jest równa
A) 4 B) 2 C) √ 2- D) √ -- 2 2

Ukryj Podobne zadania

Punkty A = (− 2;3) , B = (1;− 4) , C = (3 ;4 ) są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku ABCD . Równanie prostej zawierającej bok AD tego równoległoboku ma postać
A) − 4x + y − 11 = 0 B) 4x + y + 11 = 0
C) − 4x − y + 3 = 0 D) 4x − y + 3 = 0

Boki równoległoboku ABCD zwierają się w prostych o równaniach:

x + (2 − m )y+ 2 = 0, mx − my + 3 = 0, y = x − 7 , 2x + my − 7 = 0

Zatem
A) m = − 4 3 B) m = 3 4 C) 4 m = 3 D) 3 m = − 4

spinner