Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Prędkość, droga, czas

Wyszukiwanie zadań

Piotrek przygotowywał się do przeprowadzki i miał zamiar przygotować wszystko w ciągu n godzin. Kasia i Ania postanowiły mu pomóc, przy czym każda z dziewczynek w ciągu jednej godziny wykonuje 34 pracy wykonanej w tym czasie przez Piotrka. Zatem wszystkie trzy osoby, pracując razem, ukończą pracę w ciągu
A) 5n 3 godzin B) 3n godzin C) 2n5 godzin D) 52n godzin

Ukryj Podobne zadania

Wojtek przygotowywał się do przeprowadzki i miał zamiar przygotować wszystko w ciągu n godzin. Zosia i Ela postanowiły mu pomóc, przy czym każda z pań w ciągu jednej godziny wykonuje 23 pracy wykonanej w tym czasie przez Wojtka. Zatem wszystkie trzy osoby, pracując razem, ukończą pracę w ciągu
A) 3n 7 godzin B) 3n godzin C) 31n4 godzin D) 67n godzin

Janek przygotowywał się do przeprowadzki i miał zamiar przygotować wszystko w ciągu n godzin. Małgosia i Ania postanowiły mu pomóc, przy czym każda z dziewczynek w ciągu jednej godziny wykonuje 45 pracy wykonanej w tym czasie przez Janka. Zatem wszystkie trzy osoby, pracując razem, ukończą pracę w ciągu
A) -13 10n godzin B) 26 5n godzin C) 153n godzin D) 51n3 godzin

Jeden zawór napełnia basen w ciągu 55 minut, a drugi w ciągu 66 minut. W ciągu ilu minut napełnią basen oba zawory odkręcone jednocześnie?
A) 60,5 B) 40 C) 35 D) 30

Ukryj Podobne zadania

Jeden zawór napełnia basen w ciągu 20 minut, a drugi w ciągu 30 minut. W ciągu ilu minut napełnią basen oba zawory odkręcone jednocześnie?
A) 50 B) 25 C) 12 D) 15

Samochód pokonał trasę długości 117 km w ciągu 39 minut. Gdyby samochód jadąc z tą samą prędkością średnią miał pokonać odległość 141 km, to zajęłoby to
A) 47 minut. B) 45 minut. C) 48 minut. D) 44 minuty.

Ukryj Podobne zadania

Samochód pokonał trasę długości 115 km w ciągu 46 minut. Gdyby samochód jadąc z tą samą prędkością średnią miał pokonać odległość 240 km, to zajęłoby to
A) 94 minuty. B) 90 minut. C) 96 minut. D) 88 minut.

Samochód na pokonanie pierwszego odcinka trasy zużył 27 litrów benzyny. Na drugim odcinku trasy, mającym długość 150 km, zużył on dwa razy mniej benzyny niż na pierwszym odcinku. Średnie zużycie benzyny na kilometr było na każdym odcinku trasy takie samo. Średnie zużycie benzyny przez ten samochód na każde 100 km tej trasy było równe
A) 4,5 litra. B) 9 litrów. C) 13,5 litra. D) 18 litrów.

Ukryj Podobne zadania

Samochód na pokonanie pierwszego odcinka trasy zużył 6,3 litra benzyny. Na drugim odcinku trasy, mającym długość 180 km, zużył on dwa razy więcej benzyny niż na pierwszym odcinku. Średnie zużycie benzyny na kilometr było na każdym odcinku trasy takie samo. Średnie zużycie benzyny przez ten samochód na każde 100 km tej trasy było równe
A) 7 litrów. B) 3,5 litra. C) 14 litrów. D) 4,2 litra.

Średnie zużycie paliwa na pierwszym odcinku trasy było równe 7 litrów na 100 kilometrów, a średnie zużycie paliwa na drugim, dwa razy dłuższym odcinku trasy, było równe 10 litrów na 100 kilometrów. Średnie zużycie paliwa na każde 100 km całej trasy wyniosło
A) 8 litrów. B) 8,5 litra. C) 7 litrów. D) 9 litrów.

Zosia czyta n stron książki w ciągu g godzin. Wynika stąd, że w ciągu g + 7 godzin przeczyta stron
A) n + 7 g B) n(g+-7) g C) 7gn D) n+g-7

Ukryj Podobne zadania

Kasia czyta n stron książki w ciągu g godzin. Wynika stąd, że w ciągu g + 5 godzin przeczyta stron
A) ng + 5 B) n+g5- C) 5g -n D) n(g+5) ---g--

Jacek czyta średnio w wyrazów w ciągu m minut. Wynika stąd, że w ciągu m + 20 minut przeczyta wyrazów
A) w-(m-+20) m B) w-+ 20 m C) 20m- w D) w-+20 m

Ekipa złożona z 25 pracowników wymieniła tory kolejowe na pewnym odcinku w ciągu 156 dni. Jeśli wymianę torów kolejowych na kolejnym odcinku o tej samej długości trzeba przeprowadzić w ciągu 100 dni, to, przy założeniu takiej samej wydajności, należy zatrudnić do pracy o
A) 14 osób więcej. B) 17 osób więcej. C) 25 osób więcej. D) 39 osób więcej.

Ukryj Podobne zadania

Ekipa złożona z 16 pracowników wykonała dach hali przemysłowej w ciągu 65 dni. Jeżeli dach na drugiej takiej samej hali trzeba wykonać w ciągu 52 dni, to, przy założeniu takiej samej wydajności, należy zatrudnić do pracy o
A) 2 osoby więcej. B) 4 osoby więcej. C) 6 osób więcej. D) 8 osób więcej.

Asia wzięła udział w zajęciach teatralnych. Zajęcia składały się z 2 części. Każda część trwała tyle samo minut. Pomiędzy pierwszą a drugą częścią była 10–minutowa przerwa. Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 17:45, a zakończyły o godzinie 19:05. Druga część zajęć rozpoczęła się o godzinie
A) 18:20 B) 18:25 C) 18:30 D) 18:35

Ukryj Podobne zadania

Kamil wziął udział w zajęciach przygotowawczych do konkursu plastycznego. Zajęcia składały się z 2 części. Każda część trwała tyle samo minut. Pomiędzy pierwszą a drugą częścią była 15–minutowa przerwa. Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 13:35, a zakończyły o godzinie 15:20. Druga część zajęć rozpoczęła się o godzinie
A) 14:20 B) 14:25 C) 14:30 D) 14:35

Samochód połowę drogi przebył ze średnią prędkością 30 km/h, a drugą połowę drogi ze średnią prędkością 60 km/h. Zatem średnia prędkość samochodu na całej trasie jest równa
A) 40 km/h B) 45 km/h C) 50 km/h D) 55 km/h

Ukryj Podobne zadania

Rowerzysta połowę górskiej trasy pokonał ze średnią prędkością 8 km/h, a drugą połowę tej trasy pokonał ze średnią prędkością 24 km/h. Zatem średnia prędkość rowerzysty na całej trasie jest równa
A) 10 km/h B) 12 km/h C) 16 km/h D) 18 km/h

Hania pokonuje drogę S = 100 m z domu do szkoły w czasie 30 min. Z jaką średnią prędkością idzie Hania?
A) 0,05 km- h B) 0 ,2km- h C)  km- 5 h D)  km- 3,(3) h

Ukryj Podobne zadania

Sonda Voyager 2, która została wysłana w przestrzeń kosmiczną w 1977 roku, w 2007 roku znalazła się na granicy heliosfery w odległości 17,5 bilionów kilometrów od słońca. Od tej pory sonda oddala się od słońca ze stałą prędkością równą 15,35 km/s. Prędkość sondy Voyager 2 po opuszczeniu heliosfery jest równa
A)  km 55 260-h- B)  km 921 -h- C) 1105 20km- h D) 55 26km- h

Kasia przejechała na rowerze trasę długości 900 m w czasie 3 min. Prędkość średnia, jaką uzyskała Kasia na tej trasie, jest równa
A) 17 km- h B) 1 8km- h C)  km- 21 h D)  km- 36 h

Paweł przejechał na rowerze trasę długości 700 m w czasie 2 min. Prędkość średnia, jaką uzyskał Paweł na tej trasie, jest równa
A) 10,5 km- h B) 1 4km- h C)  km- 21 h D)  km- 35 h

Piłka rzucona z wysokości 48 m, odbijając się od ziemi, osiąga za każdym razem połowę poprzedniej wysokości. Jaką wysokość osiągnie po piątym odbiciu?
A) 2 m B) 3 m C) 1,5 m D) 75 cm

Ukryj Podobne zadania

Piłka rzucona z wysokości 32 m, odbijając się od ziemi, osiąga za każdym razem połowę poprzedniej wysokości. Jaką wysokość osiągnie po siódmym odbiciu?
A) 2 m B) 1 m C) 50 cm D) 25 cm

Piłka rzucona z wysokości 32 m, odbijając się od ziemi, osiąga za każdym razem połowę poprzedniej wysokości. Jaką wysokość osiągnie po czwartym odbiciu?
A) 2 m B) 3 m C) 1,5 m D) 75 cm

W ciągu dwóch godzin trzy jednakowe maszyny produkują razem 1200 guzików. Ile guzików wyprodukuje pięć takich maszyn w ciągu jednej godziny? Przyjmij, że maszyny pracują z taką samą, stałą wydajnością.
A) 800 B) 900 C) 1000 D) 1500

Ukryj Podobne zadania

W ciągu trzech godzin dwie jednakowe maszyny produkują razem 1200 guzików. Ile guzików wyprodukuje pięć takich maszyn w ciągu dwóch godzin? Przyjmij, że maszyny pracują z taką samą, stałą wydajnością.
A) 2000 B) 900 C) 1000 D) 1500

Dwa pojazdy poruszają w tym samym kierunku wokół okrągłego toru o długości 1,8 km. Pojazdy startują w tym samym czasie i pierwszy z nich porusza się z prędkością 15 m/s, a drugi porusza się z prędkością 12 m/s. Pojazdy ponownie spotkają się w miejscu startu po
A) 20 minutach B) 10 minutach C) 1 godzinie D) 30 minutach

spinner