Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Sklejana z kilku funkcji/Miejsca zerowe

Wyszukiwanie zadań

Funkcja f określona jest wzorem

 { f(x ) = x − 4 dla x ≤ 3 −x + 2 dla x > 3.

Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Ukryj Podobne zadania

Funkcja

 { f(x) = −x + 2 dla x ∈ (− ∞ ,3) 2x − 4 dla x ∈ ⟨3,+ ∞ ).

A) nie ma miejsc zerowych
B) ma dwa miejsca zerowe
C) ma jedno miejsce zerowe
D) ma trzy miejsca zerowe

Funkcja f określona jest wzorem

 { f(x ) = x − 2 dla x ≥ 1 −x dla x < 1.

Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Funkcja f określona jest wzorem

 { f(x) = − 3x+ 4 dla x < 1 2x− 1 dla x ≥ 1.

Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Funkcja

 ( |{ 2x dla x < 0 f(x) = −3x − 2 dla 0 ≤ x < 2 |( 1 − 2x − 3 dla x ≥ 2 .

A) nie ma miejsc zerowych B) ma jedno miejsce zerowe
C) ma dwa miejsca zerowe D) ma trzy miejsc zerowe

Ukryj Podobne zadania

Funkcja określona wzorem

 ( 1 |{ 2x+ 1 dla x ∈ (− ∞ ,0⟩ f(x) = − 15x+ 1 dla x ∈ (0,5) |( x − 5 dla x ≥ 5.

A) nie ma miejsc zerowych B) ma 1 miejsce zerowe
C) ma 2 miejsca zerowe D) ma 3 miejsc zerowe

Funkcja

 ( |{ 3x dla x < 0 f(x) = −3x + 1 dla 0 ≤ x < 2 |( 1 − 2x − 1 dla x ≥ 2 .

A) nie ma miejsc zerowych B) ma jedno miejsce zerowe
C) ma dwa miejsca zerowe D) ma trzy miejsc zerowe

Funkcja

 ( |{ 2x dla x < 0 f(x) = −2x + 3 dla 0 ≤ x < 2 |( 1 − 2x + 2 dla x ≥ 2 .

A) nie ma miejsc zerowych B) ma jedno miejsce zerowe
C) ma dwa miejsca zerowe D) ma trzy miejsc zerowe

Ukryj Podobne zadania

Funkcja określona wzorem

 { f(x ) = 5 − x jeśli x < − 1 x2 + 2x + 1 jeśli x ≥ −1

A) nie ma miejsc zerowych
B) ma tylko jedno miejsce zerowe
C) ma tylko dwa miejsca zerowe
D) ma trzy miejsca zerowe.

Funkcja

 { f(x ) = x − 3 dla x ∈ (− ∞ ,4 ) x2 − 16 dla x ∈ ⟨4,+ ∞ )

A) nie ma miejsc zerowych
B) ma dwa miejsce zerowe
C) ma jedno miejsca zerowe
D) ma trzy miejsca zerowe.

Funkcja f opisana jest wzorem

 { f(x) = − (x− 1)(x+ 3) dla x ≤ − 1 x2 + 3 dla x > − 1.

Ile miejsc zerowych ma funkcja f ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f opisana jest wzorem

 { f(x) = − (x+ 7)(x+ 3) dla x ≤ − 3 − (x− 2)(x+ 3) dla x > − 3.

Ile miejsc zerowych ma funkcja f ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Funkcja f opisana jest wzorem

 { f(x) = − (x− 1)(x+ 3) dla x ≤ − 1 −x 2 + 5 dla x > − 1.

Ile miejsc zerowych ma funkcja f ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Funkcja f określona jest wzorem

 ( 3 |{ x + 1 dla x ∈ (− 1,0⟩ f(x) = x5 − 2 dla x > 2 |( 3 2 5x − x dla x ∈ (0,2).

Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f określona jest wzorem

 ( 3 2 |{ 3x + x dla x ∈ (− 2,0) f(x) = x3 − 1 dla x ∈ ⟨0,1) |( 5 x − 2 dla x ≥ 1

Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Ukryj Podobne zadania

Funkcja

 ( |{ x+ 4 dla x ∈ (− ∞ ,− 2) f(x) = x2 − 1 dla x ∈ ⟨− 2,2) |( 2x− 3 dla x ∈ ⟨2,+ ∞ ).

A) nie ma miejsc zerowych B) ma trzy miejsca zerowe
C) ma jedno miejsce zerowe D) ma dwa miejsca zerowe

spinner