Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Rozwiąż równanie 2 8x + 3 = 35 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 2 (− 1− 0,5x) = 49 .

Rozwiąż równanie 2 9- − x + 16 = 0 .

Rozwiąż równanie 2 (3x + 1) = 36 .

Rozwiąż równanie 2 2002x = − 2001 .

Rozwiąż równanie 2 25 − x − 64 = 0 .

Rozwiąż równanie 2 2 − 5(9x − 4) = − 1,6 .

Podaj miejsca zerowe funkcji f(x ) = x(x + 2) .

*Ukryj

Wyznacz miejsce zerowe funkcji 2 y = x − 1 .

Podaj miejsca zerowe funkcji y = (x + 1 )(x− 6) .

Podaj miejsca zerowe funkcji g(x) = (x− 5)(x+ 2) .

Podaj miejsca zerowe funkcji h(x) = (5− 2x)(2x + 1) .

Rozwiąż równanie: 2 2(2x − 3)(x+ 1)− 5(x − 1) = 2(x − 2)(x − 1) .

*Ukryj

Rozwiąż równanie: 2 3(2x + 4)(x− 1)+ 5(x − 1) = 4(x + 2)(x − 1) .

Rozwiąż równanie 2 − 4x − 16x + 9 = 0 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 2 x − 4x − 4 = 0 .

Rozwiąż równanie 2 9x + 6x = − 1 .

Rozwiąż równanie kwadratowe 2 2x + 3x − 2 = 0 .

Rozwiąż równanie kwadratowe 2 4x − 4x + 1 = 0 .

Rozwiąż równanie kwadratowe 2 x − x + 1 = 0 .

Rozłóż na czynniki liniowe trójmian kwadratowy 2 y = x − 3x + 2 .

*Ukryj

Rozłóż na czynniki wielomian 2 W (x) = 2x + 7x − 4 .

Rozwiąż równanie 2 2 (x+ 3) − (4− x)(4+ x) = 2(x − 1) + 1 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 2 (x− 3)(x + 3) + 5 = (x − 2) .

Rozwiąż równanie 2 (x− 2) = (x − 2)(x + 2) + 12 .

Rozwiąż równanie 2 2 (x− 3) = x − 3(x + 1) .

Rozwiąż równanie 2 2 (x− 4) = x − 4(x + 1) .

Rozwiąż równanie 2 2 (x− 1) + (x− 3)(x + 3) = 2(x + 1) .

Rozwiąż równanie 2 2 (x+ 1) + (x− 3)(x + 3) = 2(x − 1) .

Rozwiąż równanie 2 (x− 3) = (x − 3)(x + 3) − 6 .

Rozwiąż równanie 2 2 2 (x− 2) = − (x + 4) + 2x .

Rozwiąż równanie 2 (x− 2) − 1 = (x − 2)(x + 2) .

Rozwiąż równanie 2 2 2 (x+ 4) − 2x = − (x − 6) .

Rozwiąż równanie (x+ 1)(x + 1) = 1 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie kwadratowe x(x + 7 ) = 2x(x − 3) .

Rozwiąż równanie 2 (2x − 3) = − 12x .

Rozwiąż równanie − (x− 1)(x+ 1) = 1 .

Rozwiąż równanie 2 2 (x+ 1) = 2(x − 3) .

Rozwiąż równanie 2 2 (x− 1) = 2(x + 3) .