Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wykres funkcji y = f (x) przesunięto równolegle do osi Ox o 5 jednostek w prawo i równolegle do osi Oy o 2 jednostki w dół. Podaj wzór funkcji: y = g(x) będącej obrazem wykresu funkcji f w przesunięciu, jeżeli f (x) = |x| . Narysuj wykres funkcji g .

Narysuj wykres funkcji f (x) = |x− 1|+ 3 określonej dla x ∈ R , a następnie na jego podstawie podaj liczbę rozwiązań równania f(x) = m w zależności od parametru m ∈ R .

Naszkicuj wykres funkcji 2 f (x) = x − 3|x|+ 2 .

*Ukryj

Naszkicuj wykres funkcji f (x) = x ⋅|x− 4| .

Naszkicuj wykres i wyznacz zbiór wartości funkcji określonej wzorem f (x) = − 2x − |3x−6| x− 2 .

Naszkicuj wykres funkcji f (x) = |x+ 2|− |x − 4| , na podstawie wykresu określ liczbę rozwiązań równania |x + 2|− |x − 4| = m w zależności od parametru m .

Naszkicuj wykres funkcji f (x) = |x− 1|+ x .

Narysuj wykres funkcji f (x) = 2|x|− |x + 1|− 2 .

*Ukryj

Naszkicuj wykres funkcji f (x) = |x− 1|+ |x| .

Sporządź wykres funkcji f określonej wzorem f(x) = ||2x − 1|− 2|− 1 . Podaj miejsca zerowe tej funkcji oraz jej zbiór wartości.

Dana jest funkcja f(x ) = |x− 1|− |x + 2| dla x ∈ R .

 • Wyznacz zbiór wartości funkcji f dla x ∈ (− ∞ ,− 2) .
 • Naszkicuj wykres tej funkcji.
 • Podaj jej miejsca zerowe.
 • Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie f(x) = m nie ma rozwiązania.

Dana jest funkcja f(x ) = |x− 3|+ 2 dla x ∈ ⟨− 1;6⟩ .

 • zapisz wzór tej funkcji opuszczając symbol wartości bezwzględnej,
 • naszkicuj wykres funkcji y = f(x) ,
 • naszkicuj wykres funkcji y = −f (x) .

Naszkicuj wykres funkcji |x|+-4 f (x) = x .

*Ukryj

Naszkicuj wykres funkcji |x+4| f (x) = x .

Naszkicuj wykres funkcji x+-4 f (x) = |x| .

Narysuj wykres funkcji f (x) = x|x − 2|+ x , gdzie x ∈ R i na jego podstawie odpowiedź na pytania.

 • Jaki jest zbiór wartości funkcji?
 • Dla jakich argumentów wartość funkcji wynosi 2?
 • W jakich przedziałach funkcja jest rosnąca?
 • Czy funkcja jest parzysta?

Narysuj wykres funkcji f określonej wzorem 2 f (x) = x − 4|x| i na jego podstawie wyznacz liczbę rozwiązań równania f (x) = m w zależności od wartości parametru m .

Narysuj wykres funkcji f (x) = ||x+ 1|− 2| .

Sporządź wykres funkcji f(x) = (x+ 3)− |x + 3| . Podaj miejsca zerowe funkcji, oraz przedziały monotoniczności.

Narysuj linię o równaniu |x − 2|+ |y| = 2 i oblicz jej długość.

Naszkicuj wykresy funkcji f(x) = |x + 1| oraz g(x) = −f (−x ) . Podaj wzór funkcji g .

*Ukryj

Naszkicuj wykresy funkcji f(x) = |x + 1| oraz g(x) = f (|x |) . Podaj wzór funkcji g .

Naszkicuj wykresy funkcji f(x) = |x + 1| oraz g(x) = f (x− 3)+ 2 . Podaj wzór funkcji g .