Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Bez treści/Działania na zbiorach

Wyszukiwanie zadań

A i B są takimi zdarzeniami losowymi zawartymi w Ω , że A ⊆ B oraz P (A ) = 0,3 i P(B ) = 0,7 . Oblicz prawdopodobieństwo różnicy B ∖ A .

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Dane są zdarzenia losowe A ,B ⊆ Ω takie, że  3 P (B) = 7 i  4 P (A ∪ B ) = 5 . Oblicz P (A ∖ B) , gdzie zdarzenie A ∖B oznacza różnicę zdarzeń A i B .

Dane są zdarzenia losowe A ,B ⊆ Ω takie, że  2 P (A) = 7 i  3 P(A ∪ B) = 5 . Oblicz P (B ∖ A) , gdzie zdarzenie B ∖ A oznacza różnicę zdarzeń B i A .

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

A i B są takimi zdarzeniami losowymi zawartymi w Ω , że A ⊆ B oraz P (A ) = 0,3 i P(B ) = 0,4 . Oblicz prawdopodobieństwo P(A ∪ B ) .

spinner