Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

O zdarzeniach losowych A i B wiemy, że: 1 2 4 P(A ) = 2 , P (B) = 3, P (A ∪ B) = 5 . Oblicz:

 • P(A ∩ B)
 • P(A ∖B )

A i B są takimi zdarzeniami losowymi zawartymi w Ω , że A ⊆ B oraz P (A ) = 0,3 i P(B ) = 0,7 . Oblicz prawdopodobieństwo różnicy B ∖ A .

Dla zdarzeń A ,B ⊆ Ω spełnione są warunki ′ 2 ′ 2 4 P (A ) = 3,P (B ) = 9 ,P (A ∪ B ) = 5 . Oblicz P (A ∩ B ) .

*Ukryj

Zdarzenia A ,B ⊂ Ω spełniają warunki ′ 1 ′ 2 3 P(A ) = 3,P (B ) = 5,P (A ∩ B ) = 4 . Wyznacz P (A ∪ B) .

O zdarzeniach A i B wiadomo, że P (B) = 0,6 , ′ P (A ∪ B) = 0,8 , P (A ∖ B′) = 0,5 . Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A .

Wiadomo, że 3 1 ′ 1 P (A ∪ B ) = 4, P(A ∩ B ) = 2, P(A ) = 3 . Oblicz prawdopodobieństwa zdarzeń A i B .

Wiedząc, że 1 P(A ) = 2 , 2 P(B ) = 3 , 1 P(B ∖ A ) = 3 , oblicz P(A ∖B ) .

*Ukryj

Dane są zdarzenia losowe A ,B ⊆ Ω takie, że 2 P (A) = 7 i 3 P(A ∪ B) = 5 . Oblicz P (B ∖ A) , gdzie zdarzenie B ∖ A oznacza różnicę zdarzeń B i A .

Dane są zdarzenia losowe A ,B ⊆ Ω takie, że 3 P (B) = 7 i 4 P (A ∪ B ) = 5 . Oblicz P (A ∖ B) , gdzie zdarzenie A ∖B oznacza różnicę zdarzeń A i B .

O zdarzeniach losowych A i B wiadomo, że P (A ∪ B) = 0,9, P (A ∩ B ) = 0,3 i P (A ∪ B ′) = 0 ,5 . Oblicz P (A ′ ∪ B ) .

Wiadomo, że ′ ′ P (A ∩ B ) = P (B ∩ A ) , P (A ∪ B ) = 0,75 , P(A ∩ B ) = 0,25 . Oblicz: P(B ) i P(A ∖B ) .

A i B są takim zdarzeniami losowymi zawartymi w Ω , że P (A ∖ B) = P (B ∖A ) = 17 i P(A ′ ∪ B ′) = 1 . Oblicz P (A ′ ∩ B ′) .

Oblicz prawdopodobieństwo ′ ′ P (A ∩ B ) , jeśli ′ 1 ′ 1 P(A ) = 3, P(B ) = 4 i P (A ∩ B ) = 12 .

*Ukryj

Oblicz prawdopodobieństwo ′ ′ P (A ∪ B ) , jeśli ′ 1 ′ 1 P(A ) = 4, P(B ) = 2 i P (A ∪ B ) = 1 .

Wykaż, że jeśli A ,B są dowolnymi zdarzeniami przestrzeni Ω , to P (A ∪ B ) = P(A )+ P(B )− P(A ∩ B ) .

Wiadomo, że 3- P (A) = 25 , ′ 7- P (B ) = 10 , 2 P (A ∪ B ) = 5 . Oblicz P (A ∖ B) i P (A ′ ∩ B) .

Wiadomo że 1 P(A ∖ B) = 2 , 1 P (B ∖A ) = 5 , 7 P(A ∪ B) = 8 . Oblicz P (A ∩ B) .

O zdarzeniach A i B wiadomo, że P (B) = 0,6 , P(A ∪ B) = 0 ,9 oraz P (A ∖ B′) = 0,5 . Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A .

Zdarzenia losowe A i B są zawarte w przestrzeni Ω . Wiedząc, że A ⊂ B oraz P (A ∪ B ) = 0,9 , oblicz P(B ′) .

O zdarzeniach A i B wiadomo, że P (B) = 0,5 ; ′ P (A ∪ B) = 0,7 ; P (A ∖ B′) = 0,4 . Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A ∪ B .

*Ukryj

O zdarzeniach A i B wiadomo, że P (B) = 0,6 ; ′ P (A ∪ B) = 0,75 ; P (A ∖ B′) = 0,25 . Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A ∪ B .

A i B są takimi zdarzeniami losowymi zawartymi w Ω , że A ⊆ B oraz P (A ) = 0,3 i P(B ) = 0,4 . Oblicz prawdopodobieństwo P(A ∪ B ) .