Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Funkcja f określona jest wzorem √ -- f(x ) = 2 x dla x ∈ {1;4;9;16 } . Do zbioru wartości tej funkcji nie należy liczba
A) 2 B) 5 C) 6 D) 4

Granica -x2−-2x-- lxi→m2√x-+2− 2 równa jest
A) 0 B) 1 C) 8 D) + ∞

*Ukryj

Granica --x2−x-- lxi→m0√x-+1− 1 równa jest
A) + ∞ B) − ∞ C) 0 D) − 2

Dziedziną funkcji √ ------ √ ------ f(x) = 3 − x − 5 − x jest zbiór
A) (− ∞ ,3⟩ B) ⟨0 ,+∞ ) C) (− ∞ ,5⟩ D) ⟨3 ,5⟩

*Ukryj

Dziedziną funkcji √ ------ √ ------ f(x) = 4 − x − 2 − x jest zbiór
A) (− ∞ ,4⟩ B) ⟨2,4⟩ C) (− ∞ ,2⟩ D) ⟨0,+ ∞ )

Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do dziedziny funkcji ∘ ------------59- f(x) = −x 2 − 8x− 4- jest
A) − 2 B) − 3 C) − 4 D) − 5

Największą liczbą całkowitą należącą do dziedziny funkcji √ -------- f(x ) = 30 − 6x jest
A) − 5 B) − 4 C) 5 D) 6

*Ukryj

Największą liczbą całkowitą należącą do dziedziny funkcji √ ---------- f(x ) = − 6x− 30 jest
A) − 5 B) − 4 C) 5 D) 6

Największą liczbą całkowitą należącą do dziedziny funkcji √ -------- f(x ) = 32 − 8x jest
A) − 5 B) − 4 C) 5 D) 4

Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do dziedziny funkcji √ ------- f(x) = 3x − 7 jest liczba
A) − 3 B) − 2 C) 2 D) 3

Niech --1--- f(x) = √4−x-2 . Dziedziną funkcji f (x+ 2) jest zbiór
A) (− 2,2) B) (−∞ ,− 2) ∪ (2,+ ∞ ) C) (− 4,0) D) (0 ,4)

Dziedziną funkcji --x√x---- f(x) = √x2−5x−-6 jest
A) ⟨0,+ ∞ ) B) (− 1,0⟩ ∪ (6,+ ∞ ) C) (6,+ ∞ ) D) (−∞ ,− 1 )∪ (6,+ ∞ )

*Ukryj

Dziedziną funkcji -x−√-−x-- f(x) = √x2+5x−-6 jest
A) (− ∞ ,− 6) B) (− ∞ ,− 6)∪ ⟨0 ,1 ) C) (− ∞ ,0⟩ D) (−∞ ,− 6 )∪ (1,+ ∞ )

Dziedziną funkcji ∘ ---x3--- x√x- f(x) = x2+5x−6-− √x-2+5x−6- jest
A) (1,+ ∞ ) B) (− 6,0⟩ ∪ (1,+ ∞ ) C) ⟨0,+ ∞ ) D) (−∞ ,− 6 )∪ (1,+ ∞ )

Zbiorem wartości funkcji ∘ --√--------- f (x) = − −x − 4 jest
A) {0} B) zbiór pusty C) (0,+ ∞ ) D) (− ∞ ,−4 )

Zbiór K – to zbiór wszystkich liczb rzeczywistych x , dla których wartość liczbowa wyrażenia ∘ ---------- x (x2 − 9) jest liczbą rzeczywistą. Zatem
A) K = ⟨− 3,0⟩ ∪ ⟨3,+ ∞ ) B) K = (− ∞ ,− 3⟩∪ ⟨0 ,3⟩
C) K = (− 3,0) ∪ (3,+ ∞ ) D) K = (− ∞ ,− 3)∪ (0 ,3)

*Ukryj

Zbiór K – to zbiór wszystkich liczb rzeczywistych x , dla których wartość liczbowa wyrażenia ∘ ---------- x (4− x2) jest liczbą rzeczywistą. Zatem
A) K = ⟨− 2,0⟩ ∪ ⟨2,+ ∞ ) B) K = (− ∞ ,− 2⟩∪ ⟨0 ,2⟩
C) K = (− 2,0) ∪ (2,+ ∞ ) D) K = (− ∞ ,− 2)∪ (0 ,2)

Dla którego z podanych zbiorów liczb naturalnych wyrażenie √x-−3- x−5 ma sens liczbowy?
A) {1 ,2} B) {0 ,1,2,5} C) {3,5} D) {3 ,6}

Dziedziną funkcji --x--- 2 f(x) = √x2+1 + (2 − x) jest
A) x ∈ R ∖{ − 1} B) x ∈ R ∖{ 0} C) x ∈ R ∖ {2 } D) x ∈ R

Funkcja f określona jest wzorem -3√4x+1- f(x ) = √32x2+ 1 . Wtedy liczba f(− 2) jest równa
A) − 13 B) 13 C) 0 D) − 3

*Ukryj

Funkcja f określona jest wzorem 3√ -- -1-- f(x ) = x − √3x-2 . Wtedy liczba f(− 3) jest równa
A) − √13- 3 B) 3√- − 26273- C) 3√- -237 D) 3√- − 433-

Dziedziną funkcji √ ------√ ------ f(x) = x + 3 x− 7 jest zbiór
A) ⟨− 3,7⟩ B) (−∞ ,− 3⟩ ∪ ⟨7,+ ∞ ) C) ⟨− 3,+ ∞ ) D) ⟨7 ,+∞ )

*Ukryj

Dziedziną funkcji √ ------√ ------ f(x) = x + 3 x+ 7 jest zbiór
A) ⟨− 3,7⟩ B) (−∞ ,− 3⟩ ∪ ⟨7,+ ∞ ) C) ⟨− 3,+ ∞ ) D) ⟨− 7,+ ∞ )

Dziedziną funkcji √ ------√ ------ f(x) = 3 − x 7− x jest zbiór
A) (− ∞ ,3⟩ B) (− ∞ ,− 3⟩ ∪ ⟨7,+ ∞ ) C) ⟨− 3,+ ∞ ) D) ⟨7 ,+∞ )

Dziedziną funkcji x+-3- f(x) = √1−x- jest
A) (− ∞ ,1⟩ B) (1 ,+∞ ) C) (− ∞ ,1) D) (− 1 ,+ ∞ )

*Ukryj

Dziedziną funkcji x−-2- 2−x- f(x) = √x−-2 + x jest
A) x ⁄= 2 B) x > 2 C) x ⁄= 0 D) x ∈ R

Dziedziną funkcji --1-- f(x) = √x−-2 jest
A) (− ∞ ,2) B) (2 ,+∞ ) C) ⟨2,+ ∞ ) D) R ∖{ 2}

Dziedziną funkcji określonej wzorem --x--- 1 f(x) = √3x−9-− x jest
A) x ⁄= 3 B) x > 3 C) x ⁄= 0 D) x ∈ R

Liczba x należy do dziedziny funkcji -−2x- 1 f(x ) = √x-−1 + x jeżeli
A) x ⁄= 1 B) x > 1 C) x ⁄= 0 D) x ∈ R

Dziedziną funkcji x−-1- f(x) = √5−x-+ 2 jest zbiór
A) (− ∞ ,5) B) R ∖{ 1} C) (− ∞ ,5⟩ D) R ∖{ 5}

Dziedziną funkcji --x−1---- f(x) = 3√x2+x−-6 jest zbiór
A) R ∖ {− 3,2 } B) (− ∞ ,− 3)∪ (2,+ ∞ ) C) (− 3,2) D) (− ∞ ,− 2) ∪ (3,+ ∞ )

Dziedziną funkcji √ -------- f(x) = −x − 3 jest zbiór
A) ⟨− 3,+ ∞ ) B) (− 3,+ ∞ ) C) (− ∞ ,− 3⟩ D) (− ∞ ,− 3)

*Ukryj

Dziedziną funkcji √ -------- f(x) = 2 1− 5x jest zbiór
A) ( ) 41,+ ∞ 5 B) ( ) − ∞ ,4 1 5 C) ( ⟩ − ∞ ,415 D) ⟨ ) 415,+ ∞

Dziedziną funkcji √ ------- f(x) = 6 − 2x jest przedział
A) (− ∞ ,3) B) (− ∞ ,3⟩ C) ⟨0,+ ∞ ) D) (0 ,+∞ )

Dziedziną funkcji √ ------ f(x) = 5 − x jest zbiór
A) (5,+ ∞ ) B) ⟨5 ,+∞ ) C) (− ∞ ,5) D) (− ∞ ,5⟩

Dziedziną funkcji √x−-2 f(x) = √x−-1 jest przedział
A) x ∈ (− ∞ ,1) B) x ∈ ⟨2 ,+∞ ) C) x ∈ (− ∞ ,2⟩ D) x ∈ (1,+ ∞ )