Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Z pierwiastkami

Wyszukiwanie zadań

Funkcja f określona jest wzorem  √ -- f(x ) = 2 x dla x ∈ {1;4;9;16 } . Do zbioru wartości tej funkcji nie należy liczba
A) 2 B) 5 C) 6 D) 4

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do dziedziny funkcji  ∘ ------------59- f(x) = −x 2 − 8x− 4- jest
A) − 2 B) − 3 C) − 4 D) − 5

Ukryj Podobne zadania

Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do dziedziny funkcji  √ ------------------ f (x) = − 6x2 − 17x + 2 89 jest
A) − 9 B) − 8 C) − 6 D) − 5

Największą liczbą całkowitą należącą do dziedziny funkcji  √ -------- f(x ) = 30 − 6x jest
A) − 5 B) − 4 C) 5 D) 6

Ukryj Podobne zadania

Największą liczbą całkowitą należącą do dziedziny funkcji  √ ---------- f(x ) = − 6x− 30 jest
A) − 5 B) − 4 C) 5 D) 6

Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do dziedziny funkcji  √ ------- f(x) = 3x − 7 jest liczba
A) − 3 B) − 2 C) 2 D) 3

Największą liczbą całkowitą należącą do dziedziny funkcji  √ -------- f(x ) = 32 − 8x jest
A) − 5 B) − 4 C) 5 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Zbiór K – to zbiór wszystkich liczb rzeczywistych x , dla których wartość liczbowa wyrażenia ∘ ---------- x (x2 − 9) jest liczbą rzeczywistą. Zatem
A) K = ⟨− 3,0⟩ ∪ ⟨3,+ ∞ ) B) K = (− ∞ ,− 3⟩∪ ⟨0 ,3⟩
C) K = (− 3,0) ∪ (3,+ ∞ ) D) K = (− ∞ ,− 3)∪ (0 ,3)

Ukryj Podobne zadania

Zbiór K – to zbiór wszystkich liczb rzeczywistych x , dla których wartość liczbowa wyrażenia ∘ ---------- x (4− x2) jest liczbą rzeczywistą. Zatem
A) K = ⟨− 2,0⟩ ∪ ⟨2,+ ∞ ) B) K = (− ∞ ,− 2⟩∪ ⟨0 ,2⟩
C) K = (− 2,0) ∪ (2,+ ∞ ) D) K = (− ∞ ,− 2)∪ (0 ,2)

Dla którego z podanych zbiorów liczb naturalnych wyrażenie √x-−3- x−5 ma sens liczbowy?
A) {1 ,2} B) {0 ,1,2,5} C) {3,5} D) {3 ,6}

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
spinner