Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Objętość kuli stycznej do wszystkich ścian sześcianu o krawędzi długości 6 jest równa
A) 36π B) 108 π C) 54 π D) 288π

*Ukryj

Objętość kuli stycznej do wszystkich ścian sześcianu o krawędzi długości 18 jest równa
A) 36π B) 777 6π C) 29 16π D) 972π

Objętość kuli stycznej do wszystkich ścian sześcianu o krawędzi długości 12 jest równa
A) 36π B) 108 π C) 23 04π D) 288π

Objętość kuli jest równa 1 6π . Pole powierzchni tej kuli wyraża się liczbą
A) wymierną większą od 3 B) wymierną mniejszą od 3
C) niewymierną większą od 3 D) niewymierną mniejszą od 3

*Ukryj

Objętość kuli jest równa 1- 48π . Pole powierzchni tej kuli wyraża się liczbą
A) wymierną większą od 1 B) wymierną mniejszą od 1
C) niewymierną większą od 1 D) niewymierną mniejszą od 1

Objętość kuli jest równa 9 2π . Pole powierzchni tej kuli wyraża się liczbą
A) niewymierną większą od 27 B) niewymierną mniejszą od 27
C) wymierną mniejszą od 27 D) wymierną większą od 27

Kula ma objętość V = 2 88π . Promień r tej kuli jest równy
A) 6 B) 8 C) 9 D) 12

*Ukryj

Kula ma objętość V = 9 72π . Promień r tej kuli jest równy
A) 6 B) 8 C) 9 D) 12

Promień kuli o objętości V = 288 π jest równy
A) 18 B) 9 C) 8 D) 6

Kula wpisana w sześcian o przekątnej równej 6 ma objętość równą
A)  √ -- 4 3π B)  √ -- 6 3π C)  √ -- 8 3 π D)  √ -- 10 3π

Średnica kuli K 2 jest dwa razy dłuższa od średnicy kuli K1 . Ile razy objętość kuli K1 jest mniejsza od objętości kuli K2 ?
A) 2 razy B) 3 razy C) 4 razy D) 8 razy

*Ukryj

Średnica kuli K 2 jest cztery razy dłuższa od średnicy kuli K 1 . Ile razy objętość kuli K1 jest mniejsza od objętości kuli K2 ?
A) 4 razy B) 64 razy C) 32 razy D) 16 razy

Średnica kuli K 2 jest trzy razy krótsza od średnicy kuli K1 . Ile razy objętość kuli K1 jest większa od objętości kuli K 2 ?
A) 27 razy B) 9 razy C) 6 razy D) 3 razy

Pole powierzchni kuli (w  2 dm ) i objętość tej kuli (w  3 dm ) wyraża ta sama liczba. Zatem promień tej kuli ma długość
A) 3 dm B) 4 dm C) 12 dm D) 4dm 3

*Ukryj

Pole powierzchni kuli (w  2 dm ) jest 4 razy większe od objętość tej kuli (w dm 3 ). Zatem promień tej kuli ma długość
A) 3 dm B) 4 dm C) 12 dm D) 3dm 4

Pole powierzchni kuli (w  2 dm ) jest trzy razy większe niż objętość tej kuli (w dm 3 ). Zatem promień tej kuli ma długość
A) 3 dm B) 2 dm C) 1 dm D) 4 3  dm

Promień kuli o polu powierzchni równym  2 πr powiększono 2 razy. Objętość tak zmienionej kuli jest równa
A) 43πr 3 B) 83πr 3 C) 32πr 3 3 D) 2πr3 3

*Ukryj

Promień kuli o polu powierzchni równym  2 9πr powiększono 2 razy. Objętość tak zmienionej kuli jest równa
A) 83πr 3 B) 12πr 3 C) 36 πr3 D) 8πr3

Pięć identycznych metalowych stożków o promieniu podstawy r przetopiono na jeden walec, którego wysokość jest równa 2r i jest dwa razy krótsza od jego promienia podstawy. Gdyby te same stożki przetopiono na kule o promieniu r , to ile takich kul by otrzymano?
A) 32 B) 16 C) 8 D) 24

Zbiór punktów wspólnych kuli i prostej może być
A) zbiorem dwuelementowym B) zbiorem jednoelementowym C) okręgiem D) kołem

Stosunek pól powierzchni dwóch kul jest równy 1:9. Wobec tego stosunek objętości tych kul jest równy
A) 1:3 B) 1:9 C) 1:27 D) 1:81

*Ukryj

Stosunek pól powierzchni dwóch kul jest równy 1:16. Wobec tego stosunek objętości tych kul jest równy
A) 1:256 B) 1:64 C) 1:16 D) 1:4

Stosunek pól powierzchni dwóch kul jest równy 1:4. Wobec tego stosunek objętości tych kul jest równy
A) 1:2 B) 1:8 C) 1:4 D) 1:16

Jeśli promień kuli zwiększymy o 30%, to pole powierzchni kuli wzrośnie o:
A) 30% B) 60% C) 69% D) ponad 100%

*Ukryj

Jeśli promień kuli zmniejszymy o 50%, to pole powierzchni kuli zmaleje o:
A) 30% B) 60% C) 75% D) ponad 90%

Jeśli promień kuli zwiększymy o 50%, to pole powierzchni kuli wzrośnie o:
A) 30% B) 60% C) 69% D) ponad 100%

Objętość kuli o promieniu r = π dm jest równa
A) 43 π dm 3 B) 43π4 dm 3 C) 3π 4 dm 3 4 D) 4π3 dm 3 3

*Ukryj

Objętość kuli o promieniu r = 3π dm jest równa
A) 36π 4 dm 3 B) 4π 4 dm 3 C) 27π 4 dm 3 D) 36 π3 dm 3