Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Kula i sfera

Wyszukiwanie zadań

Objętość kuli stycznej do wszystkich ścian sześcianu o krawędzi długości 6 jest równa
A) 36π B) 108 π C) 54 π D) 288π

Ukryj Podobne zadania

Objętość kuli stycznej do wszystkich ścian sześcianu o krawędzi długości 12 jest równa
A) 36π B) 108 π C) 23 04π D) 288π

Objętość kuli stycznej do wszystkich ścian sześcianu o krawędzi długości 18 jest równa
A) 36π B) 777 6π C) 29 16π D) 972π

Objętość kuli jest równa 1 6π . Pole powierzchni tej kuli wyraża się liczbą
A) wymierną większą od 3 B) wymierną mniejszą od 3
C) niewymierną większą od 3 D) niewymierną mniejszą od 3

Ukryj Podobne zadania

Objętość kuli jest równa 1- 48π . Pole powierzchni tej kuli wyraża się liczbą
A) wymierną większą od 1 B) wymierną mniejszą od 1
C) niewymierną większą od 1 D) niewymierną mniejszą od 1

Objętość kuli jest równa 9 2π . Pole powierzchni tej kuli wyraża się liczbą
A) niewymierną większą od 27 B) niewymierną mniejszą od 27
C) wymierną mniejszą od 27 D) wymierną większą od 27

Ukryj Podobne zadania

Kula wpisana w sześcian o przekątnej równej 6 ma objętość równą
A) √ -- 4 3π B) √ -- 6 3π C) √ -- 8 3 π D) √ -- 10 3π

Średnica kuli K 2 jest dwa razy dłuższa od średnicy kuli K1 . Ile razy objętość kuli K1 jest mniejsza od objętości kuli K2 ?
A) 2 razy B) 3 razy C) 4 razy D) 8 razy

Ukryj Podobne zadania

Średnica kuli K 2 jest trzy razy krótsza od średnicy kuli K1 . Ile razy objętość kuli K1 jest większa od objętości kuli K 2 ?
A) 27 razy B) 9 razy C) 6 razy D) 3 razy

Średnica kuli K 2 jest cztery razy dłuższa od średnicy kuli K 1 . Ile razy objętość kuli K1 jest mniejsza od objętości kuli K2 ?
A) 4 razy B) 64 razy C) 32 razy D) 16 razy

Pole powierzchni kuli (w 2 dm ) i objętość tej kuli (w 3 dm ) wyraża ta sama liczba. Zatem promień tej kuli ma długość
A) 3 dm B) 4 dm C) 12 dm D) 4dm 3

Ukryj Podobne zadania

Pole powierzchni kuli (w 2 dm ) jest 4 razy większe od objętość tej kuli (w dm 3 ). Zatem promień tej kuli ma długość
A) 3 dm B) 4 dm C) 12 dm D) 3dm 4

Pole powierzchni kuli (w 2 dm ) jest trzy razy większe niż objętość tej kuli (w dm 3 ). Zatem promień tej kuli ma długość
A) 3 dm B) 2 dm C) 1 dm D) 4 3  dm

Promień kuli o polu powierzchni równym 2 πr powiększono 2 razy. Objętość tak zmienionej kuli jest równa
A) 43πr 3 B) 83πr 3 C) 32πr 3 3 D) 2πr3 3

Ukryj Podobne zadania

Promień kuli o polu powierzchni równym 2 16πr zmniejszono 2 razy. Objętość tak zmienionej kuli jest równa
A) 43πr 3 B) 83πr 3 C) 32πr 3 3 D) 2πr3 3

Promień kuli o polu powierzchni równym 2 9πr powiększono 2 razy. Objętość tak zmienionej kuli jest równa
A) 83πr 3 B) 12πr 3 C) 36 πr3 D) 8πr3

Pięć identycznych metalowych stożków o promieniu podstawy r przetopiono na jeden walec, którego wysokość jest równa 2r i jest dwa razy krótsza od jego promienia podstawy. Gdyby te same stożki przetopiono na kule o promieniu r , to ile takich kul by otrzymano?
A) 32 B) 16 C) 8 D) 24

Zbiór punktów wspólnych kuli i prostej może być
A) zbiorem dwuelementowym B) zbiorem jednoelementowym C) okręgiem D) kołem

Ukryj Podobne zadania

Zbiór punktów wspólnych kuli i płaszczyzny może być
A) zbiorem dwuelementowym B) okręgiem C) zbiorem jednoelementowym D) sferą

Stosunek pól powierzchni dwóch kul jest równy 1:9. Wobec tego stosunek objętości tych kul jest równy
A) 1:3 B) 1:9 C) 1:27 D) 1:81

Ukryj Podobne zadania

Stosunek pól powierzchni dwóch kul jest równy 1:16. Wobec tego stosunek objętości tych kul jest równy
A) 1:256 B) 1:64 C) 1:16 D) 1:4

Stosunek pól powierzchni dwóch kul jest równy 1:4. Wobec tego stosunek objętości tych kul jest równy
A) 1:2 B) 1:8 C) 1:4 D) 1:16

Jeśli promień kuli zwiększymy o 30%, to pole powierzchni kuli wzrośnie o:
A) 30% B) 60% C) 69% D) ponad 100%

Ukryj Podobne zadania

Jeśli promień kuli zmniejszymy o 50%, to pole powierzchni kuli zmaleje o:
A) 30% B) 60% C) 75% D) ponad 90%

Jeśli promień kuli zwiększymy o 50%, to pole powierzchni kuli wzrośnie o:
A) 30% B) 60% C) 69% D) ponad 100%

Ukryj Podobne zadania
spinner